Het dagboek van Grietje Huizinga

Huizinga


Aantekeningen uit het dagboek van Grietje zoals vermeld in de bewerking van de dagboeken van Jakob, Grietje en Samuel Huizinga door Ali Samuels Huizinga:

Grietje schrijft op 14 maart 1851: Menno zit lief in de tonnestoel. Samuel heeft een zeer oor, want Katrina heeft hem met een schaar gegooid; het was vlak in zijn hoofd. Ik ga altijd 2 keer in de week naar Mevrouw Baert.

24 augustus 1851. Menno heeft gisteren een stapje heel alleen gedaan.

25 augustus 1851. Menno haalde even het stoeltje van de wand en bragt het naar moeder.

3 september 1851. Sientje heeft gisternacht een levendige worm uit de keel gekregen. Zij was er vrij benauwd tegen.

16 october 1851. Moeder is gister een beetje ziek geweest [zij stierf kort daana in het kraambed].

22 november 1851. Nu begint Sientje ook te schrijven.

24 november 1851. Nu haak ik mofjes voor Menno.

26 november 1851. Mijnheer List heeft een portret van moeder voor vader medegebragt.

1 December 1851. Samuel heeft in de school een prent gekregen omdat hij zulk een mooi opstel gemaakt had (over Jozef).

28 july 1852. Ik heb Katrina om haar pleizier te doen, vlechten in ’t haar gemaakt.SCHUTBLAD Dagboekje van Grietje Huizinga 1842-1861 dochter van Jakob (Dirks) Huizinga, twee jaar ouder dan Samuel Peter

DAGBOEKJE van G. HUIZINGA

Grietje schreef “wy”/ “wij”, “januarij”/ “july”, “koffij”/koffy”, “zy zyn”. Ik heb daar eerst overal “ij” van gemaakt, later bedacht ik dat ik haar letterlijk had moeten nemen (maar het helemaal hierop nakijken was me te veel werk). Vanaf 14 juli 1854 heb ik dat wel gedaan.

Zond: 3 Julij 53. Ik ben van daag met Vader en de jongens naar Oosterend ter kerk geweest, de tekst was: Lukas 12.15. 21.
Sina, Menno en ik hebben van middag gewandeld.
Maand: 4 Julij 53. Nu is onze vacantieweek uit en daarom zijn wij weêr naar school gegaan, maar Dirk bleef bij Engel en Cornelis te huis [Engel en Cornelis Douwes Dekker, zonen van Dominee Douwes Dekker van den Helder].
Dingsdag 5 Jul: 53. Van namiddag is Vader naar den Helder gegaan om Engel en Cornelis weg te brengen, en daar een nacht te blijven logeren.
Woensd: 6 Julij 54. Van daag is Katrina jarig, zij heeft van Tante een koek, van mij een prenteboekje, van Sina een schootje en van Menno een ruikertje gekregen.
Wij Dirk, Samuel, Katrina, Sina en ik hebben vandaag naar ’t Oudeschild geweest om Vader af te halen, wij hebben bij Keetje Bakker in huis geweest, doch Vader kwam nog niet, toen zijn wij weer naar den Burg gegaan, en toen wij te huis kwamen hebben wij chocolade gedronken.
Om 10 uur is Vader eindelijk gekomen en wij hebben koek, sigaren van chocolade, een boekje voor Katrina en een armsbank voor mij gekregen; Vader ook een aardig plantje medegenomen.
Dond: 7 Julij 53. Voor het ontbijt heb ik mijn Vaderlandsche geschiedenis les geleerd, na schooltijd heb ik genaaid, ik heb in ’t school een schrift geschreven, het heeft zooeven geregend; Katrina en ik hoopen aanstaande week met Tante naar Groningen te gaan.
Vrijd: 8 Julij 53. Het is plan dat straks Mr: Bok zal komen; na schooltijd heb ik genaaid, het is van daag mooi weder geweest, ik heb van morgen in de school kaarten geteekend.
Zaturd: 9 Julij 1853. Wij hebben zooeven een kookkagchel gekregen.
Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik genaaid, ik heb in ’t school een schrift geschreven, het onweert nu sterk.
Zondag 10 Julij 1853. Gister avond is Dom: Harting van Enkhuizen hier gekomen die aan den Hoorn preeken moest; ik ben van morgen met Vader naar de Waal geweest, de Tekst was: Matth.10:80 over de Talenten; wij hebben bij J. Roeper theegedronken; van morgen is de Kantonregter en de Postdirecteur hier gekomen, zij hebben van middag bij ons gegeten; zooeven zijn wij oudsten met Vader en de heeren naar de Hogeberg geweest, zij bij Mr: Bok gebleven, en wij zijn naar huis gegaan.
Maand: 11 Julij 53. Vader is van morgen vroeg opgestaan om Dom: Harting naar ’t Oudeschild te brengen; zooeven Mr: de Graaf en Mr: Bok hier gekomen; voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik genaaid, ik heb in den school een schrift geschreven, het is van daag goed weder geweest.
Dingsd: 12 July 53. Van daag is Marijtje hier gekomen; zooeven is Dom: Wentink hier geweest; Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige en Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik Aardebeyen geplukt, ik heb in de school een schrift geschreven, ik heb van morgen in Katrina’s boekje gelezen, het is van daag mooi weder geweest.
Woensd: 13 Julij 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les en Versje geleerd, na schooltijd heb ik genaaid, het is van daag mooi weder.
Dond: 14 Julij 1853. Wij zijn allen van morgen om half 8 uren met de wagen van den Burg afgereden, en toen wij aan ’t Oudeschild kwamen zijn wij dadelijk in de Stoomboot gegaan, wij zijn geen van allen zeeziek geweest behalve Katrina, en het spookte ook niet erg op zee, wij kwamen tegen 12 uren aan de haven van Harlingen, en wij gingen dadelijk in de bijwagen van de Diligence, en toen wij te Leeuwarden kwamen gingen wij in de Diligence, maar toen wij nog niet te Buitenpost waren viel een paard van onze Diligence op den grond en de Diligence had over zijn voorpoot heen gereden zoodat zijn poot verstuikt was; en wij hebben bij een Logement een ander paard te leen gekregen en om half elf uren ’s avonds kwamen wij te Groningen, en wij zijn bij Oom Samuel dadelijk naar bed gegaan.
Vrijd: 15 Julij 1853. [Groningen] Tante Eke, Katrina en ik zijn zooeven naar K. van Giffen aan de Noorderhaven geweest te thee drinken, wij hebben nog met het speelgoed gespeeld dat zij nog hadden.
Zaturd: 16 Julij 1853. [Groningen] Katrina en ik hebben zooeven met Alting gewandeld, het is van daag goed weder geweest.
Zondag 17 Julij 1853. [Groningen] Van morgen is Grootmoeder, Oom Jacob en Tante Neeltje hier gekomen om Katrina en ik aftehalen; zij zijn eerst naar de kerk gegaan, en ’s middags na ’t eten zijn wij na ’t Hoogezand gegaan waar alles wel was.
Maand: 18 Julij 1853. [Groningen] Ik ben zooeven met Grootmoeder en Tante Neeltje naar de Verkooping geweest, er werd verkocht Stoelen, Tafels, een klok, een groote Koffijkan, vaatjes, Flesschen, manden, enz. Toen wij vermoeid bij Tante Neeltje kwamen, hebben wij een boterham, een stukje tulband en een kop koffij gebruikt.
Dingsd: 19 Julij 1853. [Groningen] Ik heb Grootmoeder van daag wat geholpen Tuinvruchten te plukken; ik heb zooeven wat met Johanna van den Berg en Katrina Nieboer gespeeld.
Woensd: 20 Julij 1853. [Groningen]Van morgen om 10 uren zijn Katrina en ik naar Tante Obbina gegaan, en wij zijn ook even bij Tante Romkes en Tante Scheltens geweest; toen wij bij Tante Obbina kwamen hebben wij ’s namiddags Sjeuke Bakker en de 2 meisjes van Meppel bij ons gehad te spelen, die gister avond te Groningen zijn aangekomen.
Wij hebben ’s avonds een boterham met Aardebeijen gehad, en toen zijn wij naar huis gegaan.
Dond: 21 Julij 1853. [Groningen] Ik heb zooeven met Katrina Nieboer gespeeld.
Vrijdag 22 Julij 53. [Groningen] Ik ben van daag naar Tante Obbina geweest, ik heb daar in den tuin aardebeijen geplukt, en ik heb een Neige gehaakt, en ik heb aan Tante Obbina’s muts gehaakt.
’s Avonds hebben wij een boterham met aardebeijen gehad.
Zaturd: 23 Julij 53. [Groningen] Katrina en ik zijn van morgen naar Aaltje en Grietje ten Cate geweest om Katrina’s hoedje wat te laten verbeteren; en wij hebben daar ook een stukje koek gehad.
Katrina en ik zijn van dezen namiddag naar Tante Neeltje geweest, wij hebben daar ’s avonds melk gedronken en een boterham gehad.
Zondag 24 Julij 1853. [Groningen] Ik ben gister namiddag naar A.T. ten Cate geweest, er zijn 11 meisjes geweest, als: Sjeuke Bakker, Grietje Scheltens, Katrina en Dientje (die van Meppel daar gelogeert zijn), Klara en Nineke Veenstra, Sina en Janneke Romkes, Foukelina Mulder, Katrina en ik; wij hebben eerst thee gedronken, toen hebben wij wijn gedronken, toen hebben wij gespeeld, toen hebben wij koffy met koek gedronken, toen hebben wij weer wat gespeeld, en toen ’s avonds hebben wij melk gedronken en boterhammen gegeten, en ’s avonds zijn wij weer naar huis gegaan.
En ’s morgens na ’t ontbijt zijn Hendrik, Samuel en Janneke van Oom Jacob hier geweest om koffy en Frombozewijn te drinken.
Maand: 25 Julij 1853. [Groningen] Ik heb van morgen in den tuin Frambozen, Aardebeijen en Grooteboonen geplukt; van middag is Samuel en Janneke hier geweest.
Dingsdag 26 July 1853. [Groningen] Samuel, Tanneke, Katrina en ik zijn van morgen om half 10 uren naar Tante Obbina gegaan; Oom Jacob bragt ons met de wagen heen; ik heb bij Tante Obbina aan het Tafelkleed gehaakt en Katrina heeft gebreid.
Wij hebben ’s avonds een boterham met Frambozen gegeten.
Katrina en ik zijn er gebleven, maar Samuel en Janneke zijn met de wagen weerom gehaald.
Woensd: 27 Julij 1853. [Groningen] Van middag terstond na ’t eten zijn wij weer naar Grootmoeder gegaan, want Grootmoeder, Oom Jacob en Tante Neeltje, Samuel, Janneke, Katrina en ik zouden naar Slochteren gaan; wij hebben er eerst Zuidbroek, toen Uithoezen, toen Noordbroek doorgereden, en toen gingen wij naar Slochteren; wij hebben eerst in ’t bosch gewandeld en toen zijn wij op den berg geklommen, om bij de tent een boterham en Frombozewijn gehad; en nadat wij het bosch doorgewandeld hebben, zijn wij in ’t Logement gegaan waar wij koffy met koek en lekkers gebruikt hebben, en toen met de wagen weer naar huis gegaan.
Donderd: 28 Julij 1853. [Groningen] Zooeven is Tante Obbina hier gekomen; en toen Siementje ’t huis kwam, zijn Grootmoeder en Tante Obbina naar tante Neeltje gegaan, en toen ze ’s avonds weer terug kwamen met Tante Neeltje, hebben wij sla, boterhammen en koffy gebruikt.
Vrijd: 29 Julij 53. [Groningen] Ik heb van daag mijn tafelkleed afgehaakt, en met een schootje beginnen te naaijen.
Zaturd: 30 Julij 1853. [Groningen] Katrina en ik zijn van daag naar Tante Bakker geweest, Katrina en Dientje van Dijk te Meppel waren er ook; eerst hebben wij koffij gedronken, en toen hebben wij wat in den tuin gespeeld, en na ’t eten hebben wij wat in den tuin gespeeld, en in huis thee gedronken; en ’s avonds hebben wij een boterham en brij gehad, en toen zijn Katrina en ik weêr naar ’t Hoogezand gegaan.
Zondag 31 Julij 53. [Groningen] Grootmoeder en Oom Jacob zijn van namiddag naar de stad gegaan, en toen heb ik met Klasina Nieboer gespeeld, en wat lekkers gekocht; en om 7 uren is Grootmoeder en Oom Jacob weer om gekomen, Grootmoeder heeft een paar laarsjes voor mij mede geBragt. Ik ben van morgen met Siementje naar de kerk geweest.
Maand: 1 Augustus 1853. [Groningen] Katrina en ik zijn van middag met Grootmoeder naar Tante Romkes geweest, ik heb met Grietje Scheltens, Sina en Janneke Romkes gespeeld, wij hebben ook koffy en thee gehad, en ’s avonds hebben wij nog boterhammen gehad.
Dingsd: 2 Aug: 1853. [Groningen] Katrina en ik zijn van middag naar de stad gegaan met de Jaagschuit waarin Grootvader ons vergezelde wij kwamen om half 9 uren in de stad en tegen half 10 uren kwamen wij bij Tante Eke, en ’s na middags zijn Katrina en ik met de Jaagschuit naar Grijpskerk gegaan waarin Tante Eke ons vergezelde, om 7 uren kwamen wij te Grijpskerk; Oom de Waard haalde ons uit de schuit.
Woensd: 3 Aug: 1853. [Groningen] Ik heb van daag Naatje, Heilina, Antoonia en Antoon de Nunck gevraagd; wij hebben eerst wat gespeeld, toen hebben wij thee gedronken, toen hebben wij wat gewandeld, en onder ’t koffy drinken hebben wij wat gewerkt; en toen wij weer wat gespeeld hebben kregen wij een boterham en een bischuit met Frombozen.
Donderd: 4 Aug: 1853. [Groningen] Van middag na ’t eten zijn Oom, Tante, Klaas, Katrina en ik naar Kollum geweest met de wagen, wij kwamen eerst te Visvliet, en van daar naar Kollum; wij hebben eerst wat gewandeld, toen heeft Tante een stuk koek gekocht, toen hebben wij in ’t Logement van Westra een kop thee gebruikt, en toen reden wij weêr naar huis.
Vrijdag 5 Aug: 1853. [Groningen] Voor het eten heeft Oom de Waard Tante Eke met de Chais van haar ouders gehaald; en na ’t eten zijn wij met Tante Eke en Oom en Tante de Waard met de wagen naar Groningen gegaan; toen wij daar kwamen werden wij gewaar dat Oom Jacob, Tante Neeltje, Grootmoeder en klein neefje Hendrik er waren, zij waren toen de stad ingegaan. Oom en Tante de Waard en Oom Jacob, Tante Neeltje en neefje zijn na ’t eten weer vertrokken, maar Grootmoeder zal er van nacht blijven te slapen, want zij helpt ons en Tante Geeke van avond om 11 uur in de Diligence.
Zaturd: 6 Aug: 1853. Wij kwamen van morgen om half 5 uren te Leeuwarden, en er kwamen een troep Passagiers op onze Diligence, en om 8 uur kwamen wij te Harlingen, wij hebben in ’t Logement Friso ons ontbijt gebruikt, en waschwater besteld, na ’t ontbijt hebben wij wat in de stad gewandeld, en wat speelgoed en lekkers voor Sina en Menno gekocht; en Tante heeft in ’t Logement een glas Madeira gebruikt. Om kwartier voor 12 uren kwam de Stoomboot van Mets in de haven, en om 1 uur gingen wij er in; en om half 6 ure kwamen wij aan de haven van ’t Oudeschild, daar vonden wij Vader met Dirk, Samuel, Sina en Menno ook, wij gingen dadelijk met de wagen van Ay. Boon naar den Burg, wij kwamen er om 6 uur.
Zondag 7 Aug: 1853. Dirk, Samuel, Katrina, Sina en ik zijn vanmorgen met Vader naar de Hoornder kerk geweest, waar Dom: Boeke preekte; Samuel en ik hebben bij D. Bruin theegedronken, en Vader en Dominé hebben bij C. Klok theegedronken; en ik ben ook met Vader naar Jufvrouw Kuiper geweest, en ik ben met Gerbrig Kuiper naar hare moeder geweest waar ik eene boterham gehad heb, en toen zijn wij weer met de wagen naar den Burg gereden.
Maand: 8 Aug: 1853. Van morgen om 5 uren is Dom: Boeke met de Stoomboot weer vertrokken. Zoo even is Maria Bok hier geweest.
Dingsd: 9 Aug: 1853. Ik heb van daag ene brief aan Grootmoeder geschreven en frambozen geplukt.
Woensd: 10 Aug: 1853. Dirk heeft van daag een nieuwe hes gekregen, ik heb een mouw genaaid.
Dond: 11 Aug: 1853. Ik heb van avond kruisbessen geplukt, waar Vader 18 ll bessenwijn van gemaakt heeft.
Vrijd: 12 Aug: 1853. Ik heb voor ’t ontbijt mijn Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik mijn Fransche les geleerd en boodschappen gedaan, ik heb in ’t school een schrift geschreven, en ik heb in de Natuurkunde gelezen; het is van daag goed weder geweest.
Van morgen is Dom: Wieland en zijn zoon er geweest.
Zaturd: 13 Aug: 1853. Ik heb van daag een brief aan Grootmoeder geschreven, en ik heb een paar speldekaartjes gekocht; een voor Grootmoeder, en een voor een van de Tantes.
Zond: 14 Aug: 1853. Vanmorgen is Vader, Samuel, Katrina en Sina naar den Hoorn geweest, en ik ben van morgen met Vader en Tante naar de kerk aan den Burg geweest.
Van middag is L. Bakker met zijn vrouw en dochter hier geweest te theedrinken.
Maand: 15 Aug: 1853. Van avond heb ik Vader, Dirk en Samuel naar ’t Oudeschild gebragt, want zij zouden met schipper R. Koning naar Groningen gaan en bij Grootmoeder logeeren; dan zouden zij morgen om 4 uren varen gaan.
Dingsd: 16 Aug: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn werk voor de school afgemaakt, na schooltijd heb ik genaaid, ik heb in de school mijn Thema’s ingeschreven, het is van daag mooi weder geweest.
Dond: 18 Aug: 1853. Wij hebben van daag de meisjes van Do: Wentink verwacht, doch zij zijn niet gekomen.
Vrijd: 19 Aug: 53. Van morgen om half 12 uren zijn Koosje en Kato Wentink bij ons gekomen om een nacht hier te blijven; het is van daag mooi weder geweest.
Zaturd: 20 Aug: 53. Van middag na ’t eten zijn zij met een wagen weer vertrokken, ik heb ze tot de wagen aan toe gebragt; het is van daag regenachtig weder geweest
Zond: 21 Aug: 53. Tante, Katrina en ik zijn van morgen naar de Waal geweest, maar Do: Rietberg preekte. X
Van middag ben ik naar Mevr: Bok geweest, ik heb daar met de meisjes in den tuin theegedronken en gespeeld; en daarna hebben wij wat in huis gespeeld; En ’s avonds kregen wij chocolade bij de boterhammen. Groot 9 uren ben ik te huis gekomen, en ben toen dadelijk naar bed gegaan.
X Toen wij van morgen uit de kerk kwamen hadden wij eene Brief van Vader ontvangen.
Maand: 22 Aug: 1853. Ik heb van daag eene brief aan Vader geschreven. Ik heb in de school een schrift geschreven, het is van daag goed weder geweest.
Dingsd: 23 Aug: 1853. Ik heb voor het ontbijt mijne Aardrijkskundige en Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik genaaid en mijne Fransche les voor de namiddag school geleerd, ik heb in de school een schrift geschreven, het is vandaag regenachtig weder geweest.
Woensd: 24 Aug: 1853. Van middag toen Katrina en ik een schrift bezig waren te schrijven, Riep Tante ons van boven en zeide dat Jufvrouw Bok hier geweest was om te vragen of wij allen met de Caleske van Mr: Bok naar de Hoogeberg wilden. Wij hebben ons toen allemaal klaar gemaakt en na eenige oogenblikken stond ook de wagen op de hoek van de Steenenplaats. Mr: de Grave, Doctor Scheurleer met zijn vrouw en kinderen, en Maria en Paulina Bok met de overige kinderen waren er ook; wij hebben in de Zandkuil gespeeld, en in ’t boschje gewandeld; en in de Tent hebben wij lekkers bij de thee en koffy gehad. Wij hebben ook nog in de Tent met het dambord gespeeld; en ’s avonds zijn wij weer met de Calais naar den Burg gegaan.
Donderd: 25 Aug: 1853. Van middag is Mevr: Scheurleer met Maria Bok en hare twee kinderen hier geweest te thee drinken; Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik Aalbessen geplukt, ik heb in ’t school een schrift geschreven, en een Version ingeschreven; het is van daag mooi weder geweest.
Vrijd: 26 Aug: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige– en Fransche les geleerd, ik heb in de school een schrift geschreven, ik heb zooeven in ’t Nederlandsch Prentenboek gelezen; het waait nu erg en het heeft van daag regenachtig weder geweest.
Zaturd: 27 Aug: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik genaaid, ik heb in de school een Maandschrift en een Version ingeschreven; en te huis heb ik een schrift geschreven, het is van daag onstuimig weder.
Zondag 28 Aug: 53. Van morgen toen wij klaar waren om naar de kerk te gaan, ontvingen wij een brief van Vader, wij hebben hem eerst nog even gelezen, en toen zijn Tante, Katrina, Sina en ik naar de kerk gegaan waar Domine Vrendenberg preekte.
Katrina, Sina, Menno en ik hebben van middag wat gewandeld. Neeltje Bruin en Jannetje Bruin zijn van middag bij Aafje geweest.
Maand: 29 Aug: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik genaaid, ik heb in de school een brief en een Vertaling ingeschreven, het is van daag mooi weder geweest. Tante is van daag naar den Hoorn geweest.
Dingsd: 30 Aug: 1853. Van middag zijn Tante, Katrina, Sina, Menno en ik met de familie Bok naar Hoogeberg geweest, wij hebben in de tent thee met koek en koekjes gehad, ook hebben wij peren en pruimen gehad, wij hebben in ’t boschje gewandeld en gespeeld.
’s Avonds zijn wij weer naar huis gegaan, Tante, Paulina, Mr: de Grave, Theodora en ik hebben geloopen, en de overigen hebben gereden.
Woensd: 31 Aug: 1853. Van morgen is Aafje naar ’t Nieuweschild gegaan, en toen is de vrouw van P. Verberne van Tienhoven van morgen begraven.
Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik genaaid, ik heb in de school een schrift geschreven, het is van daag regenachtig weder geweest.
Dond: 1 Sept: 1853. Van morgen is Aafje weer teruggekomen. Voor het ontbijt heb ik mijn werk voor de school afgemaakt, na schooltijd heb ik Aalbessen geplukt, ik heb in de school een schrift en eene Version ingeschreven, het is van daag regenachtig weder.
Vrijd: 2 Sept: 1853. Van middag om 4 uren zijn Katrina en ik bij Betje Vrendenberg op visite geweest, er waren 24 meisjes, met ons mede, wij dronken eerst thee met koek, toen wij wat gespeeld hadden heeft Antoon het Toneeltje vertoond, daarna kregen wij boterhammen, Tulband en Chocolaad, en toen gingen wij weêr naar huis. Groot 10 uren zijn wij weer te huis gekomen.
Zaturd: 3 Sept: 1853. Na schooltijd heb ik genaaid, ik [heb] in de school eene Cacographie en een schrift geschreven, het heeft van daag onstuimig en regenachtig weder geweest.
Zondag 4 Sept: 1853. Van middag zijn Theodora en Emilia Bok en Betje Vrendenberg bij mij geweest te spelen, wij hebben in ’t Prieeltje theegedronken en in de tuin gespeeld; ’s avonds hebben wij het Kienspel gespeeld, en boterhammen gehad.
Katrina en ik hebben van morgen naar de Waal geweest, waar Dominé Wentink preekte.
Maand: 5 Sept: 1853. Van middag na ’t eten heb ik Betjes ring weergevonden dat zij gister verloren had. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik genaaid, ik heb in de school mijnen Brief ingeschreven, het is van daag goed weder geweest.
Dingsd: 6 Sept: 1853. Van middag is er een wagen met turf op de loop gegaan, de man sprong er af, en het krat vloog op het land van Mr: Bok.
Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige- en Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik genaaid, ik heb in de school een schrift geschreven, het is van daag mooi weder geweest.
Woensdag 7 Sept: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik Aalbessen geplukt, ik heb in de school een schrift geschreven, het is van daag mooi weder geweest.
Dond: 8 Sept: 1853. Zooeven is Welmoet en Maria Bok hier gekomen; van morgen ontvingen wij eenen brief van Vader waar in stond dat Vader overmorgen in plaats van van daag kwam. Na schooltijd heb ik gehaakt, ik heb in de school een schrift geschreven, het is van daag goed weder geweest.
Vrijd: 9 Sept: 1853. Tante is zooeven naar Mevr: Scheurleer gegaan. Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige en Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik Boodschappen gedaan en Aalbessen geplukt. Ik heb in de school een schrift en eene Thema ingeschreven, het is vandaag mooi weder geweest.
Zaturd: 10 Sept: 1853. Van middag tegen den avond is Vader met Dirk en Samuel weêr te huis gekomen, Vader heeft Voor mij een doosje met Oorringen en eene Doekspeld medegebragt, Voor Katrina eene Doekspeld en eene veiligheidspeld, voor Sina een steenen theeserviesje, en voor Menno een wagentje met een paardje er voor. ‘s Avonds ben ik nog met Tante Geke met de wagen van Bakker naar ’t Oudeschild geweest om Tante Martha aftehalen; zij heeft voor mij een zakje met lekkers medegebragt.
Zondag 11 Sept: 1853. Katrina, Samuel, Sina en ik zijn van morgen met Vader naar de Waal geweest; zooeven hebben wij uit mijn theeserviesje theegedronken.
Maand: 12 Sept: 1853. Wij hebben van middag in ’t Prieëltje theegedronken; voor het ontbijt heb ik gehaakt, na schooltijd heb ik Aalbessen geplukt, ik [heb] in de school een schrift en eenen brief ingeschreven, het is van daag goed weder geweest.
Dingsd: 13 Sept: 1853. Van daag heeft Vader huisbezoek gedaan, en zooeven weêr te huis gekomen met Do: Lammerts; Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd, ik heb in de school een schrift en een thema ingeschreven, het is van daag goed weder geweest.
Woensd: 14 Sept: 1853. Van morgen toen wij in de school waren is Do: Lammerts weêr vertrokken, van daag doet Vader weêr huisbezoek en overmorgen weêr; zooeven is Tante Geeke en Tante Martha naar Mevr: Bok gegaan, want daar is muzijk.
Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik geletterd, het is van daag goed weder geweest.
Dond: 15 Sept: 1853. Zooeven hebben Dirk en ik Vader afgehaald van den Hoorn waar vader van namiddag heen gegaan was om Dirk Bruin die zeer ziek is te bezoeken. Wij kwamen malkander op halfweg tegen. Voor het ontbijt heb ik mijn werk voor de school afgemaakt, na schooltijd ben ik even naar Mevr: Bok geweest om een boodschap te doen, ik heb met Theodora en Emilia in den tuin gewandeld, ik heb in de school een Thema ingeschreven, het is vandaag goed weder.
Vrijd: 16 Sept: 1853. Tante Geeke en Tante Martha gaan straks naar Mevr: Scheurleer; na schooltijd heb ik genaaid, het is nu mooi weder.
Zaturd: 17 Sept: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijne Volzinnen gemaakt, na schooltijd heb ik genaaid en komkommers geschild en geschaafd, ik heb van morgen in de school en van middag te huis een schrift geschreven, het is van daag goed weder geweest.
Zond: 18 Sept; 1853. Ik ben van morgen met Vader en Tante Martha naar de kerk geweest, van middag is D. Leijen met zijn vrouw en het jongste kind en H. Mantje hier geweest thee te drinken; ik heb van middag met C. Verberne gewandeld.
Zooeven is Burgemeester hier gekomen.
Maand: 19 Sept: 1853. Het is plan dat straks Mevr: Scheurleer en de oudste dochters van Mevr: Bok hier komen. Voor het ontbijt heb ik mijne Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik Komkommers geschaaft en gebreid, ik heb in de school mijn brief en een schrift geschreven, ik heb zooeven in ’t Nederlandsch Prentenboek gelezen, het is van daag goed weder geweest.
Dingsd: 20 Sept: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige les geleerd, na schooltijd heb ik genaaid, ik heb in de school een schrift geschreven, Vader heeft van daag op zijn huisbezoek naar de Miend mooi weder getroffen.
Woensd: 21 Sept: 1853. Zooeven is Jufvrouw Vrendenberg hier geweest thee te drinken; wij hebben van morgen met koffijtijd in het Priëeltje gezeten. Voor het ontbijt heb ik mijn Volzinnen voor de school gemaakt; na schooltijd heb ik de Aalbessen geplukt, en een beetje genaaid; ik heb in de school een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Dond: 22 Sept: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn werk voor de school afgemaakt, en uijen gezocht; na schooltijd heb ik Uijen geschild; ik heb in de school een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Vrijd: 23 Sept: 1853. Zooeven is Oom Huizinga van West-Graftdijk hier gekomen. Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige- en Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik genaaid, ik heb in de school een schrift en een Version ingeschreven, het is van daag regenachtig weder geweest.
Zaturd: 24 Sept: 1853. Van daag is Samuel jarig; hij heeft van Vader een boekje, van Tante Martha een Portemonnaie, van Tante Geeke een koek, van Aafje een zakje met lekkers, van Dirk een Mesje, van mij een zakje met Allerhande en van Katrina een Ruikertje gekregen. Van morgen toen wij in de school waren, is Oom Huizinga naar den Hoorn gegaan om er morgen te preken.
Zond: 25 Sept: 1853. Van morgen zijn Vader, Tante Martha, Tante Geeke, Dirk, Samuel, Katrina, Sina en ik naar de Waal ter kerk geweest; zooeven is Mr: J. Bok hier geweest, en toen is Oom Huizinga van den Hoorn ook bij ons gekomen; Vader heeft van middag bij J. Roeper theegedronken. Het is van daag onstuimig weder geweest.
Maand: 26 Sept: 1853. Om 7 uren is Mr: de Grave hier gekomen. Voor het ontbijt heb ik mijne Volzinnen voor de school gemaakt; na schooltijd heb ik Aafje geholpen Aardappels te schillen; ik heb in de school een Cacographie en eene Thema ingeschreven, en een schrift geschreven; het is van daag onstuimig weder geweest.
Dingsd: 27 Sept: 1853. Zooeven is Tante Geeke en Tante Martha naar Mevr: Bok geweest om thee te drinken; Vader doet van daag huisbezoek, waar Vader om 3 uren met P. Pronk heen gegaan is.
Eergisteren zijn er 3 schepen achter de Koog gestrand, waarvan er 2 onderste boven lagen, en een die nog van wal was, is onder het water geraakt waarvan men de mast kon zien en er zaten 12 menschen in de mast, waarvan men er geen konde redden, en er kwamen nog 2 lijken aanspoelen. Het is van daag goed weder geweest.
Woensd: 28 Sept: 1853. Van morgen hebben wij 3 oudste kinderen met vader eene wandeling naar de Koog gedaan, wij hebben elk een boterham bij ons gestoken; wij hebben wat langs het strand gewandeld en de gestrande schepen gezien, een schip was geheeel verbrijzeld en een Wrak was nog in zijn geheel, Victoria genaamd, waar alle menschen reeds van af waren behalve een timmerman, die werd nog gered, wij gingen in de herberg van J. Kuiper aan de Koog waar wij een kop koffij gebruikt hebben, en waar de menschen van de gestrande schepen ook waren, er lagen daar ook 3 lijken op stroo, een man en twee vrouwen. Om 12 uren kwamen wij te huis.
Dond: 29 Sept: 1853. Tante Geeke en tante Martha zijn van middag naar Mevr: Scheurleer geweest thee te drinken; Vader heeft van daag huisbezoek aan Oosterend gedaan, en bij P. Koning gegeten.
Er zijn van daag meêr schepen gestrand, een achter de Koog en een in ’t Eyerland, en de Kof, die gister nog zoo goed en wel voor anker lag, is ook gestrand; en op Terschelling zijn ook 6 schepen gestrand.
Vrijd: 30 Sept: 1853. Tante Martha en Tante Geeke zijn nu naar Jufvrouw Vrendenberg te koffij drinken; Vader heeft van daag weêr huisbezoek aan Oosterend gedaan.
Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik gebreid, ik heb in de school een Thema ingeschreven, het is van daag mooi weder geweest.
Zaturd: 1 Oct: 1853. Van morgen toen wij in de school waren is Dominé Kerbert van Hoorn hier gekomen; en toen is hij met Vader en Tante Martha naar het strand gegaan met de wagen van D. Leijen, Dirk en Sina zijn ook medegeweest, en Dominé heeft hier van middag gegeten, hij zou bij ons logeren.
Zondag 2 Oct: 1853. Van morgen om 12 uren heeft Dominé Kerbert aan den Hoorn gepreekt; Dirk is mede geweest om hem de weg te wijzen, en van daar is hij vertrokken, J. Knaap vergezelde hem tot de zee.
Katrina en Sina zijn van middag naar Dominé Vrendenberg geweest. Van morgen heeft Vader aan de Waal gepreekt, ik zelf ben niet mede geweest omdat het zulk onstuimig weder was.
Zooeven is J.Jz. Roeper hier geweest om geld te betalen.
Dingsd: 4 Oct: 1853. Vader is van daag om 2 uur weg gegaan om huisbezoek buiten den Burg te doen; zooeven is Jufvrouw Welmoed en Jufvrouw Maria Bok hier geweest. Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige en Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik Slaboonen geplukt, ik heb in de school een schrift geschreven, het is vandaag koud weder geweest.
Woensd: 5 Oct: 1853. Vader is van daag ter begrafenis van Antje Daalder aan den Hoorn geweest; van middag hebben wij Poffertjes gebakken, en toen is Dirk op visite van Jan Vrendenberg gegaan.
Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd, ik heb in de school een schrift geschreven, het is van daag goed weder geweest.
Dond: 6 Oct: 1853. Van middag om 4 uren zijn er 4 Texelaren aan het strand achter de Koog omgekomen, zij waren 6 in getal, de 2 overigen zijn gered, want P. Pronk had hun verboden om niet op de boot te gaan, en toen waagden zij het om er op te gaan, en toen was de boot omgeslagen. G. Zoetelief en C. Zutphen hadden hen zien verdrinken, die daar aan het strand waren. C. Zutphen ging er toen op af, en die heeft ze met zijn paard gered.
Gerrit Logman en een ander man zijn gered, maar Klaas de Boer, de man van Matje Gomes, en twee jongens van 17 of 18 jaren aan den Hoorn zijn omgekomen.
Vader is van morgen naar de Koog geweest op de begrafenis van G. Duinker, zoon van S. Duinker, die aan de Waal begraven werd.
Tante Martha en Tante Geeke zijn zooeven naar Mevr: Bok gegaan.
Vrijd: 7 Oct: 1853. Het is van daag Voorbereiding aan den Burg geweest, Tante Geeke is naar de kerk geweest. Van middag is Do: Kooiman bij ons geweest thee te drinken.
Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige les geleerd, na schooltijd heb ik genaaid, ik heb in de school een schrift geschreven, het is van daag goed weder geweest.
Zaturd: 8 Oct: 1853. Vader is van namiddag om 3 uren op de begrafenis van Jufvrouw List geweest. Zooeven is C. Klok hier gekomen. Voor het ontbijt heb ik mijn Volzinnen voor de school gemaakt, na schooltijd heb ik boodschappen gedaan, ik heb in de school een schrift geschreven, het is van daag goed weder geweest.
Zond: 9 Oct: 1853. Het is van daag Avondmaal aan den Burg geweest; van daag is Monsieur jarig, wij hebben hem zamen een Moderateur lamp gegeven; wij werden getracteerd op koffij met koekjes en wijn met koekjes; wij hebben de nieuwe school ook gezien.
P. Koning van Oosterend heeft hier thee gedronken. Tante Martha is van avond om 6 uren naar de Gereformeerde kerk geweest. Het is van daag goed weder geweest.
Maand: 10 Oct: 1853. Zooeven is Mevr. Baert van Apeldoorn bij ons geweest. Na schooltijd heb ik Vader in den tuin geholpen, ik heb in de school eene vertaling ingeschreven, het is van daag goed weder geweest.
Dingsd: 11 Oct: 1853. Om 7 uren is Dominé Vrendenberg hier gekomen, en toen is Neeltje de Boer hier ook geweest, en zooeven Mijnh: Honigh hier gekomen.
Het is van daag Dankpreek aan den Burg geweest. Van middag is de vrouw van D. Bruin aan den Hoorn hier geweest thee te drinken.
Voor het ontbijt is Tante Martha weêr vertrokken, en toen hebben Tante Geeke, Samuel, Katrina, Sina en ik haar naar ’t Oudeschild gebragt, zij is met C. Bakker naar Harlingen gevaren; na schooltijd heb ik met Johanna en Jeannette Stikkel gespeeld; ik heb in de school een schrift geschreven; het is van daag mooi weder geweest.
Dond: 13 Oct: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn Vaderlandsche geschiedenis- en Fransche les geleerd; na schooltijd heb ik genaaid, ik heb in de school eene Verbetering en een schrift geschreven; het is van daag mooi weder geweest.
Dirk heeft van morgen een Roodborstje in zijn boogje in onzen tuin gevangen, wij hebben hem weêr laten vliegen.
Vrijd: 14 Oct: 1853. Wij hebben van middag vrij van de school gehad, omdat Monsieur verhuizen moet; en toen is Katrina om 5 uren naar Kapitein Feenstra geweest, op de verjaring van Elisabeth Koning. Het is van daag mooi weder geweest.
Zaturd: 15 Oct: 1853. Zooeven is de Proponent Bouwman van …….. hier gekomen, hij zou van nacht bij ons logeren, wij hebben van daag de geheele dag vrij van school geweest.
Het is van daag mooi weder geweest.
Zond: 16 Oct: 1853. Van daag is Dirk jarig geweest, hij heeft van Tante een zakje met lekkers, van Aafje een mooi porseleinen kommetje, van mij een sucade koek, van Samuel een Pennehouder met 13 pennen en van Sina een zakje met Allerhande gekregen; ik heb van daag een Brief aan Grootmoeder geschreven.
Ik ben van morgen met Vader naar de Waal ter kerk geweest.
Van morgen om 9 uren is Mijnheer Bouwman met Dirk en Samuel naar den Hoorn gegaan, maar Samuel is weêr terug gekomen met een zoontje van Dominé Rietberg Poth van Wieringen, die gister middag er van daan gegaan is met de schuit, van middag om half vier uren is hij met dezelfde schuit daar hij mede gekomen is, weêr vertrokken.
Maand: 17 Oct: 1853. Zooeven is Mijnheer weêr vertrokken, Vader en Dirk hebben hem naar ’t Oudeschild gebragt, om morgen te 5 uren met C. Bakker aftevaren, Vader en Dirk zijn om 12 uren te huis gekomen; het is nu mooi weder.
Dingsd: 18 Oct: 1853. Vader is van daag naar de Waal geweest te katechiseren; Tante is om 7 uren naar Mevr: Bok gegaan.
Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige- en Fransche les geleerd; na schooltijd heb ik gebreid; ik heb in de school een schrift en 2 thema’s ingeschreven; het is mooi weder.
Woensd: 19 Oct: 1853. Van middag om half 5 uren ben ik naar Mevr: Bok geweest, en om 10 uren te huis geweest; wij waren met ons tienen, namelijk: Cornelia Verberne, Elisabeth Feenstra, Martje Keijser, Pietje Wuis, Naatje Koning, Jaantje Plavier, Theodora en Emilia Bok, en ik en Betje Vrendenberg; wij hebben eerst thee gedronken, toen hebben wij aan ’t vertellen geweest, toen hebben wij gedanst en op de Piano gespeeld, toen hebben wij weêr wat vertelt, toen kregen wij chocolade en lekkers gehad, en toen wij nog wat gespeeld hadden, kregen wij weêr chocolade met boterhammen.
Dond: 20 Oct: 1853. Katrina en Sina zijn van daag op visite bij M. Langeveld geweest, zooeven zijn zij weêr te huis gekomen.
Voor het ontbijt heb ik mijn Vaderlandsche geschiedenis- en Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik Aafje geholpen aardappels te schillen, ik heb in de school een schrift en een paar thema’s ingeschreven, het heeft van daag gewaaid.
Vrijd: 21 Oct: 1853. Van morgen toen wij in de school waren, is Mr: P. de Jong van Westzaan hier gekomen, hij heeft bij ons gegeten, en om half 4 uren is Vader met hem naar den Hoorn gegaan, hij zou hier van nacht logeren om morgen om half 6 uren weêr te vertrekken.
Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige- en Fransche les geleerd; na schooltijd heb ik boodschappen gedaan; ik heb ik de school een schrift en 2 Versions ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.
Zat: 22 Oct: 1853. Van morgen om half 6 uren heeft Vader Mijnh: de Jong naar ’t Oudeschild gebragt.
Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; na schooltijd heb ik gebreid; ik heb in de school een schrift geschreven; Vader heeft zooeven verteld; het is van daag goed weder geweest.
Zond: 23 Oct: 1853. Van morgen ben ik met Vader, Tante en Samuel naar de Waal ter kerk geweest. Om 9 uren is Dirk naar den Hoorn gegaan en van middag om half 5 uren is Dirk met Mijnheer de Verwer van Zaandam die aan den Hoorn gepreekt heeft weer teruggekomen, hij zou van nacht bij ons logeren, en morgen ochtend half 6 weêr vertrekken.
Van middag heb ik eerst met Sina, en toen met Aafje gewandeld. Zooeven is Burgemeester hier gekomen. Het is van daag mooi weder geweest.
Maand: 24 Oct: 1853. Van middag onder ’t eten hebben wij Aardappels van Marijtje gekregen, en toen wij in de school waren, en toen Vader, Tante en Aafje in de kelder waren, om die aardappels in de kisten te doen, zijn Sina en Menno in de kelder gevallen.
Vader is van morgen naar Oosterend geweest te katechiseren.
Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; na schooltijd heb ik gebreid; ik heb in de school een schrift en een Version ingeschreven; het is van daag mooi weder geweest.
Dingsd: 25 Oct: 1853. Zooeven hebben Katrina en ik meisjes gevraagd, die morgen bij ons komen. Vader is van daag naar de Waal geweest te katechiseren.
Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige en Fransche les geleerd; na schooltijd heb ik gebreid; ik heb in de school een schrift en een verbetering ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.
Woensd: 26 Oct: 1853. Van daag hebben Katrina en ik een Partijtje gehouden van 9 meisjes, wij hebben eerst thee gedronken, toen hebben wij gespeeld en geschommeld; en ’s avonds hebben wij in huis nog wat gespeeld, en toen kregen wij chocolade bij de boterham.
Van middag om 4 uren zijn zij gekomen, en om 10 uren weêr weggegaan; Dirk, Aafje, Samuel en ik hebben ze naar huis gebragt.
Van daag is A.Bremer met zijn knecht hier geweest te verwen.
Het is van daag mooi weder geweest.
Dond: 27 Oct: 1853. Van daag is A. Bremer met zijn knecht hier weer geweest te verwen. Zooeven is Mijnh: Avis met zijn zoon van Krommenie hier gekomen.
Voor het ontbijt heb ik mijn Vaderlandsche geschiedenis en Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik gebreid, ik heb in de school een schrift geschreven, het is van daag goed weder geweest.
Vrijd: 28 Oct: 1853. Wij hebben van middag om 12 uur gegeten, omdat Vader Kamerdag houden moest.
Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd, het is van daag mooi weder geweest.
Zaturd: 29 Oct: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn Volzinnen voor de school gemaakt; na schooltijd heb ik gebreid; ik heb in de school een Maandschrift geschreven; het is van daag mooi weder geweest.
Zond: 30 Oct: 1853. Van middag om half 5 uren zijn Katrina en ik op de verjaring van Carolien Kikkert geweest; wij hebben eerst thee gedonken, toen hebben wij gespeeld, toen hebben wij koffij gedronken, daarna hebben wij weêr gespeeld, en toen hebben wij chocolade met boterhammen en taart gehad; er waren zeer vele meisjes; ’s avonds om half 11 uren kwamen wij te huis.
Van middag toen wij op visite waren is de Proponent Muller van Amsterdam (die aan den Hoorn gepreekt heeft) hier gekomen om Dingsdag ochtend weer te vertrekken.
Maand: 31 Oct: 1853. Vader is van daag weder naar Oosterend geweest en om kwartier voor 2 uren weêr te huis gekomen.
Van morgen is Do: Wentink met zijn vrouw en Do: Vrendenberg hier geweest koffij te drinken.
Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; na schooltijd heb ik gehaakt; ik heb in de school een brief en een schrift geschreven; het is van daag mooi weder geweest.
Dingsd: 1 November 1853. Van daag zijn wij de geheele dag vrij van de school geweest, omdat het voor de Roomschen Allerheilige is.
Vader heeft van morgen om half 6 uren Mijnheer Muller naar de stoomboot gebragt, voor half 7 waren zij er.
Van middag is Jufvrouw Welmoed Bok hier geweest en Baker is van middag om half 5 uren hier gekomen koffij te drinken.
Van morgen hebben wij alle 6 kinderen Vader tot de Waal aan toe gebragt. Het is van daag mooi weder geweest.
Woensd: 2 November 1853. Van daag hebben Dirk en Samuel een partijtje gehouden van 10 jongens; wij hebben ’s avonds chocolade gedronken. Het is van daag goed weder geweest.
Dond: 3 Novemb: 1853. Zooeven is Doctor Scheurleer met zijn vrouw hier gekomen koffij te drinken. Het is van daag goed weder geweest.
Vrijd: 4 Nov: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige en Fransche les geleerd; na schooltijd heb ik genaaid; ik heb in de school een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Zat: 5 Nov: 1853. Zooeven heb ik appels gesneden. Voor het ontbijt heb ik mijn Volzinnen voor de school gemaakt; na schooltijd heb ik gebreid; ik heb in de school een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Zondag 6 Nov: 1853. Van daag is Aafje jarig; ik heb haar een paar kousen gegeven.
Van daag ben ik voor ’t eerst met Vader en Dirk naar Oosterend geweest, want in al dien tijd is de kerk geverwd geworden.
Van middag hebben Sina, Menno en ik met Cornelie gewandeld, wij zijn ook bij Baker geweest. Van avond is Menno plotseling heesch geworden en toen hij wat geslapen had, was hij zoo benauwd en hij kon geen woord spreken, en toen is Doctor Scheurleer hier gekomen, en heeft Menno bloedzuigers bij zijn keeltje gehad, omdat het wat verlichten zou.
Van middag is Proponent Bruin van Amsterdam hier gekomen die om 12 uren aan den Hoorn gepreekt heeft, en van avond om half 10 uren zou hij weêr naar ’t Oudeschild gaan. Het is van daag mooij weder geweest.
Maand: 7 Nov: 1853. Menno is van daag een boel beter, maar hij mogt nog niet uit zijn bedje hij neemt nu Poeders in. Zooeven is Doctor Scheurleer hier gekomen. Na schooltijd heb ik gebreid; Monsieur heeft van daag de kagchel gezet; ik heb in de school een schrift en een brief ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.
Van morgen hebben wij Varkenvleesch van Phéres uit het Gesticht van Weldadigheid gekregen.
Dingsd: 8 Nov: 1853. Zooeven is Jufvrouw Vrendenberg hier geweest; Menno heeft van avond wat opgezeten. Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige en Fransche les geleerd: na school heb ik gebreid; ik heb van daag in de school een schrift en Thema ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.
Woensd: 9 Nov: 1853. Menno heeft zooeven weêr op de vloer gespeeld.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik gebreid; ik heb te huis een schrift en in de school een schrift en een paar Thema’s ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.
Dond: 10 Nov: 1853. Wij hebben van daag Varkensvleesch van P. Hassing gekregen, en zooeven heb ik Tante en Aafje er aan helpen snijden. En zooeven is Bakker van den Hoorn hier gekomen; wij hebben zooeven Koolrapen van D. Leijen gekregen.- Voor het ontbijt heb ik mijn Vaderlandsche geschiedenis- en Fransche les geleerd; na school heb ik gebreid; ik heb in de school een schrift en Thema ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.- Menno is van daag erg verkouden.
Vrijd: 11 Nov: 1853. Van daag is Tante Martha jarig, en van morgen hebben wij Witte kool van A. Bruin gekregen; van morgen om 10 uren is Marijtje hier gekomen.- Menno is van daag veel beter als gister.- Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige les geleerd; na school heb ik gebreid; ik heb in de school een schrift en Thema ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.
Zat: 12 Nov: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijne Volzinnen voor de school gemaakt; na schooltijd heb ik gebreid; ik heb in de school een Version ingeschreven, en te huis heb ik een schrift geschreven; het is nu mooi weder.
Zondag 13 Nov: 1853. Van daag ben ik met Vader, Dirk en Samuel naar de Waal geweest, ik heb met J. Bakker op de heen- en weêrom reis gereden.- Van avond om 6 uren heeft Dominé Lammerts in de Gereformeerde kerk gepreekt, Vader is er ook naar toe geweest, Vader drinkt nu op ’t oogenblik koffij in de kerkenkamer. Adriana is van middag bij Katrina geweest te spelen. Tante is zooeven naar Mevrouw Bok gegaan, en toen is Jannetje Bruin bij Aafje gekomen.- Aafje is van daag naar ’t Nieuwe Schild geweest.
Maand: 14 Nov: 1853. Gister avond om 12 uren is Mijnheer Lodeesen van Amsterdam die gister aan den Hoorn gepreekt [had] hier gekomen, hij heeft van nacht bij ons gelogeerd, en van daag heeft hij bij ons gegeten, en om 9 uren is hij met Vader naar ’t Nut gegaan, en zooeven zijn zij weêr om gekomen.- Aanstonds gaat Mijnheer weêr vertrekken.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; na schooltijd heb ik turf gedragen; ik heb in de school een brief en Version ingeschreven; ik heb zooeven in de Polycarpus gelezen; het is van daag goed weder geweest.
Dingsd: 15 Nov: 1853. Zooeven is Do: Rietberg hier geweest.- Voor het ontbijt heb ik een zamenspraak over de Aardrijkskunde gemaakt; na schooltijd heb ik gebreid; ik heb in de school een schrift en Version ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.
Woensd: 16 Nov: 1853. Van middag om 4 uren is Vader naar den Hoorn gegaan om er te preken.
Voor het ontbijt heb ik een werkwoord voor de school gemaakt; ik heb in de school een schrift en te huis ook een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Dond: 17 Nov: 1853. Van avond is de kerkeraad van den Hoorn en Bakker van den Hoorn en Mijnheer S. Keyser hier gekomen; het is van daag goed weder geweest.
Vrijd: 18 Nov: 1853. Er zijn een troep Komedianten aan den Burg in de Vergulde Kikkert, en Samuel is er heen om er naar te zien.- Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige en Fransche les geleerd; na schooltijd heb ik gebreid; ik heb in de school een schrift en Thema ingeschreven; het is van daag mooi weder geweest.
Zat: 19 Nov: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn werk voor de school afgemaakt; na schooltijd heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Zondag 20 Nov: 1853. Van daag zijn wij behalve Aafje en Menno naar den Burg ter kerk geweest.- Samuel is van middag met Vader naar Driehuizen toe geweest, omdat de dochter van D. Koorn zeer ziek was; en toen ben ik naar M. Langeveld geweest. Ik heb zooeven een Brief aan Tante Mietje te Westzaan geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Maand: 21 Nov: 1853. Vader, Samuel en ik hebben Tante van morgen om half 6 uren naar de Stoomboot gebragt want zij zou naar Tante Mietje toe, wij hebben met C. Bakker gereden.- Voor het ontbijt heb ik mijn werk voor de school afgemaakt; na school heb ik gebreid; ik heb in de school een brief ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.
Dingsd: 22 Nov: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige les geleerd; na school heb ik gebreid; ik heb in de school een schrif en Thema ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.
Woensd: 23 Nov: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijne Volzinnen voor de school gemaakt; na school heb ik in een boekje gelezen dat wij van J. Sipkes te leen hebben; het bevat 2 verhalen, de arme Antoon en de Paascheijeren; in de school heb ik een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.- Vader heeft van avond om 6 uren aan den Hoorn de Dankpreek gedaan.
Dond: 24 Nov: 1853. Wij hebben van daag 2 Mud Aardappels, 4 kop Gort en een zakje meel van Grootmoeder gekregen; ik heb zooeven een brief naar Westzaan geschreven.- Voor het ontbijt heb ik mijn Vaderlandsche geschiedenis les geleerd; na school heb ik gebreid; ik heb in de school een schrift en Thema ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.
Vrijd: 25 Nov: 1853. Van daag hebben wij een brief van Tante Mietje en Tante Geeke gekregen.- Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige vragen en Fransche les geleerd; na school heb ik gebreid; ik heb in de school een Thema ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.
Zaturd: 26 Nov: 1853. Van morgen heeft Vader onze Haan gedood, en morgen eten wij er soep van.- Voor het ontbijt heb ik mijn Volzinnen voor de school gemaakt; na school heb ik gebreid; ik heb in de school een Maandschrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Zondag 27 Nov: 1853. Van morgen ben ik met Vader, Dirk en Samuel naar Oosterend geweest, wij hebben bij P. Dijksen koffij gedronken; de tekst van Vader was: Lukas 16.19-31. Het is van daag goed weder geweest.
Maand: 28 Nov: 1853. Van middag om 4 uren is Mijnh: Lodeesen hier gekomen, vanmorgen is hij met de Stoomboot gekomen, van middag kwam hij van den Hoorn; op het oogenblik is hij naar Mijnh: Bok en Burgemeester; hij blijft van nacht bij ons logeren.- Na schooltijd heb ik Aafje geholpen aardappels te schillen; ik heb in de school een schrift en Thema ingeschreven; ik heb zooeven en van morgen in de Polycarpus gelezen; het is van daag goed weder geweest.
Dingsd: 29 Nov: 1853. Van morgen om 5 uren is Mijnh: Lodeesen van hier naar Burgemeester gegaan te ontbijten, om van daar naar ’t Oudeschild te gaan; nu [is] Neeltje Bruin hier bij Aafje. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; na school heb ik gebreid; ik heb in de school een schrift en Version ingeschreven; ik heb zooeven in de Polycarpus gelezen; het is van daag goed weder geweest.
Woensd: 30 Nov: 1853. Menno heeft van nacht de koorts gehad, hij heeft van daag de geheele dag op bed gelegen, en is regt lusteloos. Voor het ontbijt heb ik mijn Volzinnen voor de school gemaakt; na school heb ik gebreid; ik heb in de school een schrift geschreven en te huis ook; ik heb zooeven in het boekje gelezen dat wij van Sipkes te leen hebben; het is van daag goed weder geweest.
Dond: 1 December 1853. Van daag hebben wij een brief uit Westzaan gekregen van Tante Geeke; Menno heeft van daag de geheele dag op bed gelegen.- Voor het ontbijt heb ik mijn Vaderlandsche geschiedenisles geleerd; na school heb ik gebreid; ik heb in de school een schrift en Version ingeschreven; ik heb zooeven in de Polycarpus gelezen; het is van daag goed weder geweest.
Vrijd: 2 Dec: 1853. Wij hadden Tante van daag weêr te huis verwacht doch zij is niet gekomen. Voor het ontbijt heb ik mijn Schoolwerk afgemaakt; na school heb ik gebreid; ik heb in de school een Cacographie [een schrijfsel met veel stijl- en spelfouten, zegt de encyclopedie] ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.
Zat: 3 Dec: 1853. Van morgen om 10 uren is Tante weêr teruggekomen van hare reis, en Menno heeft een mooi horologie gekregen, Katrina, Sina en Menno hebben zaam een mooi prenteboekje gekregen, en Dirk, Samuel en ik hebben zamen een mooi boek gekregen; Tante heeft ook koek en lekkers medegebragt.- Voor het ontbijt heb ik mijn werk voor de school afgemaakt; na schooltijd heb ik in dat boek gelezen dat ik van Tante gekregen heb; ik heb in de school en te huis een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Zondag 4 Dec: 1853. Van morgen zijn Dirk, Samuel en ik met Vader naar de Waal geweest, doch Vader heeft met Burgemeester gereden; de tekst die Vader voorgelezen heeft was Matth:5:48.- Van middag heb ik met C. Verberne en Sina gewandeld, wij zijn ook bij Baker geweest. Van morgen hebben wij eene brief van Grootmoeder ontvangen; benevens een van Oom Romke.- Zooeven is Dr: Scheurleer hier gekomen; het is van daag mooi weder geweest.
Maand: 5 Dec: 1853. Wij zijn van morgen vroeg uit de school gegaan, en wij hebben zooeven naar de verkleede mannen gezien.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; na school heb ik gebreid; ik heb in de school een brief ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.
Dingsd: 6 Dec: 1853. Dirk heeft van daag op St. Nicolaas gekregen een Lijnhout met eene pen en potlood in elkander geschroefd, 2 boekjes, 2 soorten van Taaitaai, 3 appels en Oudewijven.- Ik heb gekregen een Schrijfportefeuille, een paar Handschoenen, 1 Boekje, 3 appels, een Speldekussentje, een kam, 2 soorten van taaitaai, 6 witte Zakdoeken, en Oudewijven.- Samuel heeft gekregen een Pen, een paar Handschoenen, 3 appels, 2 boekjes, 2 soorten van Taaitaai en Oudewijven.- Katrina heeft gekregen 3 Boekjes, een kam, 3 appels, een Mesje, een Speldekussentje, 2 soorten van Taaitaai en Oudewijven.- Sina heeft gekregen een Vorkje en lepeltje, 3 appels, 3 Boekjes, 1 Bal, 2 soorten van Taaitaai en Oudewijven.- En Menno heeft gekregen een Bal, 2 soorten van Taaitaai, Oudewijven en 2 Boekjes.
Dirk heeft de prijs van de Kindercourant voor de wedstrijd gekregen, het is eene Atlas van Nederland.
Woensd: 7 Dec: 1853. Tante heeft van morgen een mooi blauw halslint gekocht, aan elke figuur zijn 2 zilveren randjes; Tante Mietje heeft ook zulk een lint present gekregen.- Voor het ontbijt heb ik mijn Volzinnen uit het Hollandsche taalboekje gemaakt, na school heb ik gebreid; ik heb in de school een thema ingeschreven, het is van daag goed weder geweest.
Dond: 8 Dec: 1853. Zooeven om kwartier Voor 8 uren is Mijnh: en Mevr: Bok met de 2 oudste dochters hier gekomen. Voor het ontbijt heb ik mijn werk voor de school afgemaakt; na school heb ik geletterd; ik heb in de school een schrift en Thema ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.
Vrijd: 9 Dec: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige les geleerd; na school heb ik gebreid; ik heb in de school een Thema ingeschreven het is van daag goed weder geweest.
Zaturd: 19 Dec: 1853. Dirk teekent nu een kaart van Turkye.- Voor het ontbijt heb ik mijn Volzinnen uit het Hollandsche taalboekje geleerd, na school heb ik genaaid; [het is van daag doorgestreept] het waait nu hevig.
Zondag 11 Dec: 1853. Ik ben met Vader, Tante, Dirk, Samuel en ik naar den Burg ter kerk geweest.- Het heeft van nacht gevroren, en het is van daag goed weder geweest.
Maand: 12 Dec: 1853. Van middag zijn Katrina, Sina, Menno en ik met Tante naar de Ielmert geweest; Vader is naar de Nutsvergadering, en Tante naar Mevr: Bok. Na school heb ik gebreid; ik heb van morgen in de school een brief en Version ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.
Dingsd: 13 Dec: 1853. Vader is van daag naar de Waal geweest te katechiseren. Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige les geleerd; na school hebben Dirk, Samuel en ik schaatsen gereden; ik heb in de school een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Woensd: 14 Dec: 1853. Van middag hebben Dirk, Samuel en ik naar de Ielmert op schaatsen geweest, en van middag zijn de kisten van P. Kuiper gebragt, die hij van ons ter leen gehad heeft.- Voor het ontbijt heb ik mijn werk voor de school afgemaakt; na school heb ik genaaid; ik heb in de school een schrift geschreven, het heeft van daag gewaaid.
Dond: 15 Dec: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn Nederlandsche geschiedenis les geleerd; na school heb ik geletterd; ik heb in de school een Version ingeschreven; ik heb zooeven in ’t Weekblad tot ’t Nut van ’t Algemeen gelezen; het heeft van daag gesneeuwd.
Vrijd: 16 Dec: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn schoolwerk afgemaakt; na school heb ik schaatsen gereden; ik heb in de school een Version ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.
Zondag 18 Dec: 1853. Van daag ben ik met Vader, Dirk en Samuel naar Oosterend ter kerk geweest; wij hebben ’s middags bij L. Brans theegedronken, ik ben met de twee oudste dochters naar het ijs geweest; wij hebben ’s avonds toen wij naar huis gingen 2 prentenboeken ter leen gekregen.- Het is van daag goed weder geweest.
Maand: 19 Dec: 1853. Vader is van daag naar Oosterend geweest te katechiseren.- Voor het ontbijt heb ik mijn schoolwerk afgemaakt; na school heb ik schaatsen gereden; ik heb in de school een schrift en een Cacographie ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.- Aafje is gister naar Marijtje gegaan en van middag weêromgekomen.
Dingsd: 20 Dec: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; na school heb ik schaatsen gereden; ik heb in de school een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.- Dirk is van daag ongesteld geweest, hij heeft de geheele dag op bed gelegen; Vader is van daag naar de Waal geweest te katechiseren.
Woensd: 21 Dec: 1853. Ik heb de geheele namiddag schaatsen gereden; Vader heeft van daag weêr katechiseerd, maar aanstaande Woensdag en van daag 14 dagen hebben wij vacantie. Na school heb ik genaaid; ik heb in de school een schrift en Thema ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.
Dond: 22 Dec: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn schoolwerk afgemaakt; na school heb ik schaatsen gereden; ik heb in de school een schrift en Thema ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.
Vrijd: 23 Dec: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige les geleerd; na school heb ik genaaid; ik heb in de school een schrift en Thema ingeschreven; het heeft van daag voor ’t eerst geregend, zoodat de sneeuw voor een gedeelte weg is.
Zondag 25 Dec: 1853. Van daag en morgen is het weêr Kersfeest.- Van morgen ben ik met Vader en Dirk naar de Waal ter kerk geweest; de tekst was Lukas 2:4-12.- Van middag ben ik op Schaatsen geweest.- Het is van daag goed weder geweest.
Maand: 26 Dec: 1853. Van morgen ben ik met Vader, Tante , Dirk, Samuel en Sina naar de kerk geweest.- Ik ben van middag op Schaatsen geweest.- Het is van daag goed weder geweest.
Dingsd: 27 Dec: 1853. Na school heb ik schaatsen gereden; ik heb in de school een Nieuwejaarsbrief en Maandschrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Woensd: 28 Dec: 1853. Ik ben van middag op Schaatsen geweest.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; na school heb ik met Vader Duitsch gelezen; ik heb in de school een paar schriften geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Dond: 29 Dec: 1853. Samuel, Vader, Sina, Menno en ik zijn van middag van 3-4 uren op het ijs geweest, maar Samuel en ik hebben schaatsen gereden; en de overige uren hebben Samuel en ik in de school doorgebragt, doch Dirk en Aafje hebben de geheele middag op schaatsen geweest.- Voor het ontbijt heb ik mijn Vaderlandsche geschiedenis les geleerd; na school heb wij 3 oudste kinderen op schaatsen geweest; ik heb in de school een paar schriften geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Vrijd: 30 Dec: 1853. Wij hebben van daag een geheel ongeluk gehad, want Sina en Menno zaten achter de tafel waar de koffij op stand, en Sina die leunde wat op de tafel, en toen vloog het blad van de tafel af, en de melkkan met room en 5 kopjes en schoteltjes in stukken op de grond, en de Filtreerkan met koffij vloog op Sina’s hand.
Voor het ontbijt heb ik mijn schoolwerk afgemaakt; wij hebben van morgen vroeg gegeten, omdat Vader Kamerdag houden moest, en Vader moest om 2 uren aan de Waal wezen; ik heb in de school een schrift en Thema ingeschreven; het heeft van daag hard gedooid.
Zaturd: 31 Dec: 1853. Van morgen heeft Monsieur Prijsuitdeeling gehouden, doch van alle kinderen niet: Herman Keijser, Adriana Vrendenberg, Willem Verberne, Cornelia Verberne, Katrina en ik hebben van morgen de prijs gekregen; Katrina heeft een groen om de prijs met verguld er op, en mooie verhalen en mooie plaatjes er in, alsook in de mijne; om mijn prijs is een zwart vel met verguld er op.- Voor het ontbijt heb ik mijn schoolwerk afgemaakt; na school heb ik in mijn prijs gelezen; ik heb in de school een schrift geschreven; het is van daag onstuimig weder.
Zondag 1 Januarij 1854. Het is van daag Nieuwjaar, er zijn een boel Nieuwjaarwenschers geweest.- Van morgen zijn Samuel en ik naar Monsieur geweest te Nieuwjaarwenschen, wij werden daar getracteerd op een Krentebroodje met Chocolade.- Van morgen ben ik met Vader, Tante, Dirk en Samuel naar den Burg ter kerk geweest, het is van daag goed weder geweest.
Maand: 2 Januarij 1854. Van daag is Mr: S. Keijser hier geweest Nieuwejaar te wenschen, en zooeven is Burgemeester hier ook gekomen om dat te doen.- Dirk en ik zijn van daag van de school afgegaan, en wij leeren bij Vader op de Studeerkamer, doch ’s middags leer ik bij Tante naaijen of letteren.- Ik heb van morgen een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.- Wij hebben van daag een brief van Grootmoeder ontvangen.
Dingsd: 3 Januarij 1854. Om 8 uren is Monsieur hier gekomen, en toen is Tante naar Mevr: Bok gegaan.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; ik heb te huis een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Woensd: 4 Jan: 1854. Zooeven is Tante naar Mevr: Scheurleer gegaan, Doctor is haar komen afhalen.- Voor het ontbijt heb ik Tante geholpen boterhammen te smeren; ik heb van morgen een schrift geschreven; het heeft van daag erg gesneeuwjaagt.
Dond: 5 Jan: 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; ik heb van morgen een schrift geschreven; het heeft van daag wat gesneeuwd.
Vrijdag 6 Januarij 1854. Zooeven is Sijbrand Keijser hier gekomen, het is van daag goed weder geweest; ik heb van daag een Brief aan Tante Mietje geschreven.
Zaturdag 7 Jan: 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; ik heb van morgen een schrift en verbeteringen uit de Aardrijkskunde geschreven; ik heb van daag uit het 1ste en 2de deel van Gumal en Lina gelezen; het heeft van daag hard gedooid.
Zondag 8 Jan: 1854. Het heeft van daag gedooid, zoodat ik niet met vader mede naar Oosterend konde.- Tante is zooeven naar Mevr: Bok gegaan.- Ik heb van daag het 2de en 3de deel van Gumal en Lina uitgelezen.
Maand: 9 Jan: 1854. Van daag is Vader naar Oosterend geweest te Katechiseren.- Ik heb van morgen een schrift geschreven; ik heb van daag uit het Bloemkorfje gelezen; het is van daag dooiweder geweest.
Dingsd: 10 Januarij 1854. Voor het ontbijt heb ik een Zamenspraak geschreven; ik heb van morgen een schrift geschreven; ik heb van daag uit het Weekblad gelezen; het is van daag goed weder geweest.- Vader is zooeven naar Mijnh: Alblas gegaan.
Woensd: 11 Januarij 1854. Van daag is Menno jarig, hij heeft van morgen op zijn jarigheid van Vader een pen, potlood, griffel en Schrijfboekje, van Tante een zakje met lekkers, van Aafje een Abcboekje, en van mij en Sina prenten.- Van daag is Adriana Vrendenberg bij ons geweest te spelen.- Tante is zooeven naar Mevr: Bok gegaan.- Ik heb voor het ontbijt mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Dond: 12 Januarij 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; ik heb van morgen een schrift geschreven; ik heb van daag uit het Weekblad gelezen; het is van daag goed weder geweest.- Gister avond is D. Kalf van de reis naar Surabaya aangekomen, en zooeven is hij bij ons geweest, hij heeft ons verteld dat hij geene beste reis gehad heeft, maar dat hij stijve vinger had, want hij had zijn vinger tusschen een ijzeren blok en eene ketting, die er door dat blok ging, vast gehouden.
Vrijd: 13 Januarij 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd: ik heb van morgen een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Zaturdag 14 Januarij 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd: ik heb van morgen een schrift geschreven; ik heb van daag in ’t Magazijn van 1843 gelezen; het is van daag goed weder geweest.- Van middag hebben Samuel, Katrina, Sina, Menno en ik met het sleedje op ’t land gereden.
Zondag 15 Januarij 1854. Van morgen is Aafje met Neeltje en Jannetje Bruin naar ’t Oudeschild gegaan, en van daag ben ik met Vader, Dirk en Samuel naar de Waal geweest.
Van middag is Katrina naar Adriana Vrendenberg geweest te spelen, en toen hebben Samuel, Sina en ik met het sleedje op ’t land gereden, en daarna Dirk met Herman Kikkert.
Maand: 16 Januarij 1854. Van daag is Tante Mietje jarig; zooeven is Vader naar ’t Nut gegaan. Van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag dooiweder geweest.
Dingsd: 17 Januarij 1854. Ik heb van morgen een schrift geschreven; ik heb zooeven in een boek gelezen, dat Tante van Mevr: Scheurleer ter leen gekregen heeft; Vader is van daag naar de Waal, en gister naar Oosterend geweest; het is van daag dooiweder geweest, ik heb van morgen uit Robinson Crusoë vertaald.
Woensdag 18 Januarij 1854. Van middag is Mijnh: Bok hier geweest thee te drinken, en om 6 uren is hij met Vader naar de Gereformeerde kerk geweest.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; ik heb van daag in een boek gelezen dat Tante van Mevr: Scheurleer ter leen gekregen heeft; het is van daag goed weder geweest.
Dond: 19 Jan: 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; ik heb van morgen een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.- Van daag is Vader naar de Katechisatie geweest.
Vrijd: 20 Jan: 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; zooeven heb ik in Moederschoot gelezen; het is van daag goed weder geweest.
Zaturd: 21 Jan: 1854. Tante heeft in deze dagen veel last van Maagpijn, en van morgen is Doctor Scheurleer hier geweest.- Ik heb van morgen een Maandschrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Zondag 22 Januarij 1854. Van morgen om half 10 uren heeft vader in de Gereformeerde kerk gepreekt, omdat Do: Vrendenberg niet al te wel was; en om 12 uren zijn Dirk en ik met Vader naar onze kerk geweest, en onder kerktijd is Mevr: Scheurleer hier met Betsij gekomen, en naderhand kwam Dr: Scheurleer haar afhalen; en Sina is met Dr: Scheurleer zijn vrouw en kind medegegaan, Katrina is van middag naar Do: Vrendenberg geweest, en Dirk, Samuel en ik hebben gewandeld.- Van morgen is Jannetje Buijs van den Hoorn hier gekomen, en vanmiddag is zij weêr vertrokken.- Het is van daag goed weder geweest.
Maand: 23 Januarij 1854. Van morgen is Vader naar Oosterend geweest te katechiseren, en van morgen is Do: Wentink en Do: Rietberg hier geweest, en van middag is Baker hier geweest.
Van daag is Sina weêr naar Mevr: Scheurleer geweest.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik eeen schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Dingsd: 24 Januarij 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; ik heb zooeven in de geschiedenis van Robinson gelezen; het is van daag goed weder geweest.- Zooeven en van morgen is Vader naar de Katechisatie geweest.
Woensd: 25 Jan: 1854. Van morgen heeft Vader aan de Katechisanten in het 1ste en 2de boekje een mooi boekje gegeven, ook aan Samuel, Katrina en mij.- Van middag zijn Mijnh: Bok, Mijnh: List en Mijnh: Honigh hier geweest; Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; ik heb van daag in onze prijsjes gelezen; het is van daag goed weder geweest.- Van middag is Sina naar Mevr: Scheurleer geweest.
Dond: 26 Jan: 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het heeft van daag gewaaid.
Vrijdag 27 Jan: 1854. Van morgen om 10 uren is Vader naar de Waal gegaan, en zooeven weerom gekomen, want Vader heeft van daag Kamer- en Rekendag gehad.- Er is van nacht een ongeluk bij Mijnh: Bok gebeurd, want 3 kamers waren vol rook, en de turven waren koolen geworden, de ene kamer moet geheel nieuw behangen worden; en de muur die ook zwart van de rook geworden was, moest op nieuw gewit worden; en er is een gat in de vloer gebrand en de gordijnen waren geheel verzengd; en om half zes uren werden zij het eerst gewaar; bij geluk waren de deuren niet open, en het is nog al goed afgeloopen.
Tante is er van middag even naar toe geweest.
Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik in plaats van een schrift te schrijven, een les uit de Lotgevallen van Robinson vertaald, dat ik nu om de andere dag doe; het is van daag goed weder geweest.
Zaturd: 28 Jan: 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd: van morgen heb ik uit Robinson vertaald; het heeft van daag een beetje geregend.
Zond: 29 Januarij 1854. Vader en ik zijn van morgen met de wagen, die M. Zuidewind van de oude Mijnh: Dijksen geleend heeft heen en weerom naar Oosterend geweest; de tekst was: Markus IV: 17-29.- Dirk heeft van middag 3 jongens bij hem gehad, van middag hebben wij thee, en van avond koffij, en zooeven chocolade gedronken, en om 11 uren ben ik naar bed gegaan.- Het heeft van daag erg gewaaid.
Maand: 30 Januarij 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag mooi weder geweest.- Vader is van morgen naar Oosterend geweest te katechiseren, en Tante is van daag naar D. Leijen en S. Keijser geweest.
Dingsd: 31 Januarij 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd: van morgen heb ik uit Robinson vertaald; het is van daag mooi weder geweest.- Vader is van morgen naar de Waal geweest te katechiseren.
Woensd: 1 Februarij 1854. Zooeven is Burgemeester hier gekomen, en Tante is om 6 uren naar de Gereformeerde kerk geweest, en op ’t oogenblik is Tante naar Mijnh: Bok toe.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd: van morgen heb ik een schrift geschreven; ik heb zooeven in een boekje van Turenta gelezen; het is van daag goed weder geweest.
Dond: 2 Februarij 1854. Van namiddag hebben Vader, Dirk en ik eene wandeling naar den Hoorn gedaan, het was heel mooi weder; wij hebben bij Do: Rietberg theegedronken, en ’s avonds hebben wij daar een boterham met een kop koffij gehad, en met de lichtemaan om 10 uren zijn wij weêr te huis gekomen.- Aafje is van daag naar Marijtje geweest.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; ik heb van morgen uit Robinson vertaald.
Vrijd: 3 Febr: 1854. Tante is nu naar Dr: Scheurleer toe, en zooeven is hij hier gekomen. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; ik heb zooeven in de Huisvriend gelezen, dat Dirk uit het Leesbibliotheek gehaald heeft; het is van daag heel mooi weder geweest.
Zaturd: 4 Feb: 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald; het is van daag goed weder geweest.
Zondag 5 Feb: 1854. Van daag ben ik jarig; van Tante heb ik een zakje met lekkers gekregen, en van mijne broêrs en zusters een naaikistje met al het toebehorende.
Van middag heb ik Theodora en Emilia Bok, en Betje en Adriana Vrendenberg bij mij gehad; wij hebben eerst theegedronken, en daarna hebben wij de geheele tijd gespeeld, en ’s avonds hebben wij chocolade met boterhammen gehad.- Ik ben van morgen met Vader, Tante, Dirk en Samuel naar de Waal geweest.- Het is van daag mooi weder geweest.
Maand: 6 FeBruarij 1854. Zooeven is P. Schuur hier geweest.- Van morgen heb ik uit Robinson v;ertaald het heeft van daag gewaaid.
Dingsd: 7 Feb: 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het heeft van daag gewaaid.- Vader is gister naar Oosterend en van daag naar de Waal geweest.- Van morgen met koffijtijd is Aafje naar Coksdorp gegaan, want haar vader is morgen jarig.
Woensd: 8 Feb: 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald; het heeft van daag erg gewaaid.- Van morgen is de Wijnkooper Vis van Zaandijk hier geweest.
Dond: 9 Feb: 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; van daag heb ik uit Robinsons eiland gelezen; het is van daag onstuimig weder geweest.- Om 6 uren is Dirk naar J.J. Bakker op de Witte Engel gegaan.
Vrijd: 10 Feb: 1854. Tante heeft zooeven hevige maagpijn gehad; zij ligt nu op bed; en toen is Sijbrand J. Keijser en P. Pronk hier gekomen.- Van morgen is Aafje van Eijerland weerom gekomen, en toen is Do: Wentink hier ook geweest.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald: het is van daag mooi weder geweest.
Zaturd: 11 Feb: 1854. Van middag is Mevr: Bok hier geweest.- Tante heeft van daag bijna de geheele dag op bed gelegen.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald; het is van daag mooi weder geweest.
Zondag 12 Feb: 1854. Vader heeft van morgen aan den Hoorn gepreekt. En van daag zijn Vader, Dirk, Samuel en ik naar de kerk geweest waar belijdenispreek was; en uit de kerk zijn de Jufvrouwen Welmoed en Maria Bok hier even geweest.
Katrina en Sina zijn van daag naar Mevr: Scheurleer geweest.- Tante heeft de geheele namiddag op bed gelegen.- Het is van daag mooi weder geweest.- Herman Kikkert heeft van middag bij Dirk gespeeld.
Maand: 13 Feb: 1854. Van middag hebben wij een trommel met St: Nicolaasgoed en een vaatje vleesch van ’t Hoogezand ontvangen dat Grootmoeder op den 26sten November aan ons afgezonden heeft, want het was in al dien tijd in Vriesland bevroren geweest; ik heb een das en een paar Handschoenen gekregen, Dirk een gebreide broek en een paar Handschoenen, Samuel een gebreide broek, Katrina een knoopdoekje, en Sina een omslagdoek; er was ook een trommeltje met suikergoed voor ons in, en het vleesch was nog niet bedorven.-
Om half 6 uren is Do: Rietberg met Mijnh: Lodeesen hier geweest, Vader is nu met hen naar ’t Nut.- Eergister is Mijnh: Lodeesen aangekomen, om vervolgens met zijn vrouw aan den Hoorn te wonen.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald; het is van daag goed weder geweest’.
Dingsd: 14 Feb: 1854. Van morgen heeft Vader met de Doopelingen katechisatie gehouden, in plaats van naar de Waal te gaan.- Om 8 uren is Mijnh: Honigh met zijn vrouw en zuster hier gekomen, en ik ben om half 12 uren naar bed gegaan, en wij hebben chocolade met een boterham gegaan, maar eerst hebben wij koffij met koek gehad.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.- Dirk is nu naar Dirk G. Bakker toe.
Woensd: 15 Feb: 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Katechisatiewerk geleerd; van middag heb ik uit Robinson vertaald; het is van daag onstuimig weder geweest.- In plaats van nu morgen met de leerlingen van ’t derde boekje les te houden, heeft Vader het nu van daag gedaan.
Dond: 16 Feb: 1854. Van morgen om 10 uren zijn J. Bakker, D. Leyen en L. Brans hier geweest, zij hebben de geheele morgen in de kerkenkamer gezeten; de twee laatsten zijn bij ons gebleven te eten. Van daag hebben wij een brief van Grootmoeder ontvangen.- Dirk is zooeven om 6 uren naar Klaas Brouwer gegaan.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Vrijd: 17 Feb: 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; het is op het oogenblik onstuimig weder.- Van daag heeft P. Kalf bij ons in den tuin gearbeid.
Zaturd: 18 Feb: 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een Maandschrift geschreven, van daag heb ik in een boek gelezen dat Samuel van ’t Leesbibliotheek gehaald heeft; het heeft van daag gehagelt.
Zondag 19 Feb: 1854. Van daag heeft Vader geen preek aan Oosterend gehouden; en van morgen heeft Vader aan den Hoorn gepreekt om Do: Lodeesen te bevestigen, en van middag om half 2 heeft Do: Lodeesen gepreekt; Samuel en Dirk zijn ook naar den Hoorn gegaan, om er van middag met Vader te blijven; Samuel heeft gereden waar Vader en Dirk geloopen..- Van middag heb ik Betje en Adriana Vrendenberg bij mij gehad; wij hebben gespeeld en thee gedronken.- Om 7 uren is Baker hier ook nog even geweest.- Het heeft van daag erg gewaaid.
Maand: 20 Feb: 1854. Gister nacht om half 2 uren zijn Vader en Dirk weêr te huis gekomen van den Hoorn, maar Samuel is dien nacht bij C. Klok gebleven, en van morgen is hij met Klaas Bruin weêr te huis gekomen; Vader heeft gister een zilveren sigarenstander van de Gemeente van den Hoorn gekregen, met een lampje er boven op; ik ben van middag even naar Baker geweest.- Van morgen heb ik uit Robinson vertaald; zooeven heb ik in de Huisvriend gelezen; het is van daag goed weder geweest.
Dingd: 21 Feb: 1854. Voor het ontbijt heb ik m Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; ik heb van daag in de Huisvriend gelezen; het is van daag goed weder geweest.
Woensd: 22 Feb: 1854. Van daag is Cornelis Kuiper hier geweest te spelen; wij hebben met Vader gelijk boterhammen gegeten.- Van morgen heb ik uit Robinson vertaald; het is van daag goed weder geweest. Gister avond is Baker hier geweest.
Dond: 23 Feb: 1854. Zooeven heb ik een brief aan Grootmoeder geschreven; ik heb van daag in de Huisvriend gelezen; Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.- Tante is van middag naar Mevr: Bok geweest.
Vrijd: 24 Feb: 1854. Van daag heeft Vader Kamerdag gehad. Van morgen is Do: Lodeesen hier geweest koffij te drinken. Zooeven is Tante naar Mevr: Bok gegaan.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald; het heeft van daag gewaaid.- Van middag zijn de 5 jongsten naar Baker geweest.
Zaturd: 25 Feb: 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; ik heb zooeven in de Huisvriend gelezen; het heeft van daag gewaaid.
Zond: 26 Feb: 1854. Vader heeft van morgen Doopbediening aan Oosterend gehad; geen van de kinderen is mede geweest, omdat het te veel woei.- Van middag heb ik Theodora en Emilia Bok bij mij gehad, en toen is Katrina naar Vrendenberg gegaan.
Maand: 27 Feb: 1854. Om half 8 uren zijn Langeveld met zijn vrouw en Jan Kales met zijn vrouw en zijn broeder C. Kales hier gekomen koffij te drinken.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald; het is van daag goed weder geweest.
Dingsd: 28 Feb: 1854. Van daag is Tante ‘s vader jarig.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; ik heb van daag vertellingen gelezen; het is van daag mooi weder geweest.
Woensd: 1 Maart 1854. Katrina, Sina, Menno en ik hebben van middag gewandeld; en Tante heeft van middag vrij wat last van pijn in de maag, daarom is zij om 8 uren naar bed gegaan.
Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald; het is van daag mooi weder geweest.
Dond: 2 Maart 1854. Van middag hebben Samuel, Tante, Katrina, Sina, Menno en ik gewandeld.- Van morgen heb ik een schrift geschreven; ik heb van daag in eeen boek van Mevr: Scheurleer gelezen; het is van daag mooij weder geweest.
Vrijdag 3 Maart 1854. Het is van daag Voorbereiding aan de Waal geweest.- Om 2 uren is Dominé Lodeesen met zijn vrouw hier gekomen; en om kwartier over 6 uren is Do: Rietberg met vrouw hier gekomen; zij zijn zamen om 7 uren weer naar den Hoorn gegaan.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald; het is van daag mooij weder geweest.
Zaturd: 4 Maart 1854. Zooeven heb ik een brief aan Tante Mietje geschreven.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; ik heb zooeven in de Huisvriend gelezen, en van middag in het boek van Mevr: Scheurleer; het is van daag mooij weder geweest.
Zondag 5 Maart 1854. Vader heeft van daag Avondmaal aan de Waal gehad, en daarom zijn geeneen van de kinderen medegeweest.- Het is van daag goed weder geweest. Aafje is van morgen naar ’t Oudeschild gegaan.
Maand: 6 Maart 1854. Van daag is Oom Juriaan jarig.- Tante heeft van daag de geheele dag ziek te bed gelegen.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald; het is van daag goed weder geweest.- Vader heeft van daag geen katechisatie aan Oosterend gehouden.
Dingsd: 7 Maart 1854. Van middag is Do: Rietberg hier gekomen, hij heeft bij ons gegeten; en van middag heeft Do: Lodeesen en Do: Vrendenberg bij ons thee gedronken met Do: Rietberg; Do: Vrendenberg is om 6 uren weêr weggegaan; en zooeven zijn de andere Dominés weêr weggegaan.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag mooi weder geweest.- Van daag heeft Vader Dankpreek aan de Waal gehouden.
Woensd: 8 Maart 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald; het is van daag goed weder geweest.- Van middag heeft Katrina Adriana Vrendenberg bij zich gehad.
Dond: 9 Maart 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag mooij weder geweest.
Vrijdag 10 Maart 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald; het is van daag goed weder geweest.
Zaturd: 11 Maart 1854. Van middag om 3 uren is Tante Mietje bevallen van een meisje, Kathalina geheeten.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een sschrift geschreven; ik heb van daag in een boekje gelezen, dat wij van Herman Kikkert ter leen hebben; het is van daag goed weder geweest.
Zondag 12 Maart 1854. Van morgen zijn Vader, Tante, Dirk, Samuel en Sina naar de kerk geweest, waar Ds: Lodeesen preekte. Om 7 uren zijn P. Pronk met zijn vrouw en D. Bakker van Westergeest en J. Bakker hier gekomen koffij te drinken.- Van middag hebben wij alle 6 kinderen met Vader gewandeld, wij zijn ook bij Baker geweest, en van middag is zij hier even geweest. Het is van daag goed weder geweest.
Maand: 13 Maart 1854. Zooeven zijn Vader en Tante naar ‘t Nut geweest, en Ds: en Jufvrouw Lodeesen zijn er ook na toe met Ds: Rietberg en zijn vrouw; want het is voor de laatste maal.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les en een les uit het 1ste deel van Baudet geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald; het is van daag mooij weder geweest.
Dingsd: 14 Maart 1854. Van daag hebben wij eene brief van Oom Juriaan ontvangen, en er stond in dat het Kindje zondag middag overleden was.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les en eene les uit Baudet geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag mooij weder geweest.
Woensd: 15 Maart 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les en een les uit Baudet geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald; het is van daag goed weder geweest.
Dond: 16 Maart 1854. Dirk, Samuel Katrina en ik zijn van van middag half 5 uren tot nu 11 uren toe bij Mijnh: Bok geweest; er waren 42 kinderen. Wij hebben de geheele middag in ’t bosch geschommeld en daarna bij ’t raam thee gedronken, en ’s avonds kregen wij koffij met koek, broodjes met vleesch en kaas, soezen, sagomelk en ander gebak wij hebben de geheele avond gedanst.- Voor het ontbijt heb ik mijn gewone werk gedaan; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag mooij weder geweest.
Vrijdag 17 Maart 1854. Van daag is Sina jarig geweest; zij heeft op haar jarigheid 2 Prenten, een Tandeschuijertje, een Rekenboekje, een tinnen Kroes, koek, een Schootje, een zakje met lekkers gekregen en een Dagboekje.- Eergister is Marijtje bij ons gekomen, en gister middag is zij met Aafje weer vertrokken, van middag is Aafje te huis gekomen.- Voor het ontbijt heb ik mijn gewone werk gedaan; van morgen heb ik een schrift geschreven; ik heb van daag in de Voorbeelden van deugdzame bedrijven gelezen; het is van daag goed weder geweest.
Zaturdag 18 Maart 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn les uit Baudet geleerd; het is van daag goed weder geweest.
Zondag 19 Maart 1854. Van morgen ben ik met Vader en Dirk naar Oosterend geweest, de tekst was: Mattheus 26: 47-56 Over de Verrading van Judas; van middag hebben wij bij P. Koning koffij gedronken, en ’s middags bij D. Kooiman thee gedronken; en om kwartier voor half 6 uren zijn wij weer gekomen. Toen wij te huis kwamen, had Sina Adriana Vrendenberg en Cornelia Kikkert bij zich.- Het is van daag mooij weder geweest.
Maand: 20 Maart 1854. Zooeven is Ds: Vrendenberg hier gekomen.- Van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.- Van morgen om 11 uren zijn Tante en Sina naar den Helder gegaan, en om 4 uren zijn zij weer teruggekomen.
Dingsd: 21 Maart 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn les uit Baudet geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; ik heb zooeven in de Voorbeelden van deugdzame bedrijven gelezen; het is van daag goed weder geweest.- Van morgen hebben Samuel, Katrina, Sina, Menno en ik Vader van de Waal afgehaald.
Woensd: 22 Maart 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; het is van daag goed weder geweest.- Van daag zijn de leerlingen van ‘t 1ste en 2de boekje Voor ’t laatst naar de katechisatie geweest, en nu hebben wij 6 maanden vacantie.
Dond: 23 Maart 1854. Van middag ben ik met Vader en Dirk naar den Hoorn geweest, wij hebben bij Ds. Lodeesen thee gedronken.- Van morgen is Aafje naar ’t Oudeschild geweest. Voor het ontbijt heb ik mijn gewone werk gedaan; van morgen heb ik een schrift geschreven; het heeft van daag gewaaid.
Vrijdag 24 Maart 1854. Zooeven is Doctor Scheurleer hier gekomen, en toen is Tante naar Mevr: Scheurleer gegaan.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; ik heb van morgen een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Zondag 26 Maart 1854. Van moregn ben ik met Vader, Dirk, Samuel en Sina naar de Waal geweest, en ’s middags hebben Vader, Sina en ik bij J. Dijksen theegedronken, maar de jongens zijn naar huis gegaan, wij hebben de geheele middag in de Waal gewandeld.- Het is van daag goed weder geweest.
Maand: 27 Maart 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; ik heb zooeven in de Voorbeelden van deugdzame bedrijven gelezen; het is van daag mooij weder geweest.
Dingsd: 28 Maart 1854. Van morgen heeft Vader voor ’t laatst aan de Waal gekatechiseerd, en toen hebben Katrina, Sina, Menno en ik Vader een eind tegengeloopen.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag mooij weder geweest.
Woensd: 29 Maart 1854. Zooeven om half 8 uren is J. Sipkes met zijn vrouw hier gekomen koffij te drinken.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag mooij weder geweest.
Dond: 30 Maart 1854. Zooeven is Tante naar Mevr: Bok gegaan; van morgen heeft Do: Lodeesen bij ons koffij gedronken. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; ik heb zooeven uit een boek de Bergroosjes gelezen, het is van daag mooij weder geweest.
Vrijdag 31 Maart 1854. Wij hebben van middag vroeg gegeten, omdat vader aan de Waal Kamerdag houden moest; en na ’t eten is Dirk naar ’t Oudeschild gegaan, hij is met de Stoomboot van Texel gegaan naar den Helder, om de Paaschvacantie bij Ds: Dekker over te blijven.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het heeft van daag gewaaid, doch anders is het mooij weder geweest.
Zaturd: 1 April 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag mooij weder geweest.
Zondag 2 April 1854. Van zijn Samuel, Sina en ik met Vader naar de kerk geweest; Tante kon niet medegaan omdat zij pijn in de maag had, maar van middag hebben Sina, Menno en ik toch met Vader en Tante gewandeld, wij hebben bij Baker theegedronken. Van middag hebben wij een brief van Dirk ontvangen. Het is van daag mooij weder geweest.
Maand: 3 April 1854. Van daag heeft Mijnh: Bok zijn 26ste trouwdag gevierd.- Van daag heb ik een brief aan Dirk geschreven; Vader is van morgen naar Oosterend geweest te katechiseren, en morgen avond moet Vader weer katechiseren, en dan heeft Vader 6 maanden rust.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; het is van daag goed weder geweest.
Dingsd: 4 April 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een Maandschrift geschreven; het is van daag mooij weder geweest.
Woensd: 5 April 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een Brief geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Dond: 6 April 1854. Van morgen om 10 uren is Vader naar den Hoorn gegaan om Gemeenteleden te bezoeken.- Sina is van daag niet al te wel, zij heeft van daag de geheele dag op bed gelegen en bijna niets gegeten, maar zooeven om 7 uren is zij op gekomen.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag mooij weder geweest.
Vrijdag 7 April 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag mooij weder geweest.
Zaturd: 3 April 1854. Van morgen is Dirk onverwacht van den Helder weergekomen. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag mooij weder geweest.
Zondag 9 April 1854. Van morgen ben ik, Vader en Dirk naar Oosterend ter kerk geweest; wij hebben ’s morgens bij P. Dijksen koffij gedronken, en ’s middags bij L. Bakker thee gedronken. Het is van daag mooij weder geweest.
Maand: 10 April 1854. Van morgen is Do: Lodeesen met zijn vrouw hier gekomen, zij hebben bij ons ’s middags gegeten en thee gedronken, en ’s avonds hebben zij bij ons boterhammen gegeten; Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerdeleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag mooij weder geweest.
Dingsd: 11 April 1854. Van morgen is Dirk met Vader naar ’t Oudeschild geweest.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag mooij weder geweest.
Woensd: 12 April 1854. Van morgen heeft Dirk van 9 – 12 uren voor ’t eerst aan den Hoorn bij Ds. Lodeesen Latijnsche les gehad en daar zal hij nu alle Woensdagen naar toe gaan. Van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Dond: 13 April 1854. Eergister en van daag heeft Aafje de geheele dag te bedde gelegen, doch gister was zij heel veel beter, zoodat zij weer aan haar werk kon beginnen. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Vrijd: 14 April 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Zaturd: 15 April 1854. Zooeven om 8 uur is Oom Juriaan heel onverwacht hier gekomen.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag mooij weder geweest.
Paschen. Zondag 16 April 1854. Van daag ben ik met Vader, Oom Juriaan, Dirk en Samuel naar de Waal ter kerk geweest.- Van daag zijn Betsij Scheurleer en Margo Keijser bij Katrina en Sina op visite geweest. Het is van daag goed weder geweest.
2de Paaschdag. Maand: 17 April 1854. Van middag zijn wij met ons geheele huisgezin benevens Oom Juriaan naar Hoogeberg geweest, behalve Aafje; en om 8 uren zijn wij weder te huis gekomen.- Van morgen ben ik met Vader, Tante, Oom Juriaan, Dirk, Samuel en Sina naar de kerk geweest; de tekst was: II Timotheus I: 33.- Het is van daag mooij weder geweest.
Dingsd: 18 April 1854. Van morgen is Ds. Rietberg, Wentink, Lodeesen, en Vrendenberg hier geweest koffy te drinken; en van middag om 5 uren zijn Katrina en Sina op de jarigheid van Margo Keijser geweest.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag mooij weder geweest.
Woensd: 19 April 1854. Van middag zijn Dirk en Katrina met Oom naar Oosterend geweest.- Zooeven is Burgemeester hier gekomen.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag mooij weder geweest.
Dond: 20 April 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; het is van daag mooij weder geweest.- Van morgen om 5 uren is Oom weer vertrokken; Sina, Vader en ik hebben Oom met de wagen naar ’t Oudeschild gebragt.
Zaturd: 22 April 1854. Ik ben gister en van daag niet regt wel geweest, ik ben met hoofdpijn naar bed gegaan, doch nu ben ik veel beter.- Het heeft van daag nog al gewaaid.
Maand: 24 April 1854. Ik ben gister ook niet wel geweest, zoodat ik niet met Vader en Dirk naar Oosterend kon; ik heb de geheele dag op bed gelegen.- Gister middag om 4 uren is de vrouw van D. Leyen na een ongesteldheid van een maand of drie overleden.- Van morgen heb ik uit Robinson vertaald; het is van daag goed weder geweest.
Dingsd: 25 April 1854. Ik heb van morgen de koorts gehad, maar van namiddag ben ik een boel beter. Vader is van middag naar D. Leyen geweest.- Het is van daag goed weder geweest.
Woensd: 26 April 1854. Van daag ben ik weer beter.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik mijn schrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Dond: 27 April 1854. Ik heb van morgen de koorts gehad, doch nu ben ik weer beter. Vader is van middag op de begrafenis van de vrouw van D. Leyen geweest. Het heeft van daag gewaaid en geregend.
Vrijdag 28 April 1854. Vader heeft van daag Kamerdag gehad.- Van morgen heb ik uit Robinson vertaald; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag en van avond heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Zaturd: 29 April 1854. Van morgen heb ik een schrift geschreven; met koffijtijd heb ik gebreid; ik heb van middag genaaid en geletterd; zooeven heb ik uit de Huisvriend gelezen; het is van daag goed weder geweest.
Zond; 30 April 1854. Vader is van daag ter kerk aan de Waal geweest waar Ds: Lodeesen preekte, zijn vrouw was ook mede; zij zijn alle drie rijdende gegaan, maar geen van de kinderen zijn mede geweest; van middag heeft Do: Lodeesen met zijn vrouw bij ons gegeten en ’s middags thee gedronken, en om half 6 uren zijn zij weer weggegaan.- Ik heb voor middag nog de koorts gehad, zoodat ik dadelijk weer naar bed ben gegaan.- Het is van daag regenachtig weder geweest.
Maand: 1 Mei 1854. Van morgen heb ik uit Robinson vertaald en gerekend; en met koffijtijd heb ik gebreid; van middag en van avond heb ik genaaid; het is van daag regenachtig weder geweest.
Woensdag 3 Mei 1854. Gister middag heb ik weer de koorts gekregen, maar van daag ben [ik] weer beter; van middag heb ik een drankje van Dr: Scheurleer gekregen. Van morgen heb ik uit Robinson vertaald; en met koffijtijd heb ik gebreid; van middag en van avond heb ik genaaid; het heeft van daag geregend.
Dond: 4 Mei 1854. Voor het ontbijt heb ik m Fransche les geleerd; onder ’t ontbijt heb ik gebreid; van morgen heb ik een schrift geschreven, gerekend en Vaderlansche geschiedenis les geleerd, een werkwoord gemaakt en Thema’s vertaald; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest.
Vrijd: 5 Mei 1854. Van avond om 6 uren zijn de wij alle kinderen behalve Dirk en Menno met Vader met de wagen naar ’t Oudeschild geweest om Tante’s moeder af te halen, want die zou komen, wij hebben bij Ds: Wentink gewacht, waar wij theegedronken hebben en een boterham hebben gehad, wij hebben het kinderspeelgoed ook gezien, en wij hebben tot 9 uren gewacht, maar de jufvrouw is niet gekomen, toen zijn wij weer naar de Burg gereden.- Voor het ontbijt heb ik m Fransche les geleerd, van morgen heb [ik] op de studeerkamer gewerkt; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag en van avond heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest.
Zaturd: 6 Mei 1854. Gister nacht om 1 uur is de Jufvrouw eindelijk gekomen.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; na het ontbijt heb ik op de studeerkamer gewerkt; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik gebreid en genaaid; het is van daag mooij weder geweest.
Zondag 7 Mei 1854. Van morgen zijn Vader, Tante, de Jufvrouw, Dirk, Samuel en ik naar de kerk geweest; de tekst was: Joh. 20 : 24 Verschijning van Jezus aan Thomas.
Van middag om 5 uren heeft Vader aan Coksdorp gepreekt; Kors Roeper heeft Vader er heen gereden, Aafje is ook mede geweest. Van middag heb ik met de Jufvrouw gewandeld.- Het is van daag goed weder geweest.
Maand: 8 Mei 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald en een werkwoord gemaakt; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid en geletterd; het heeft van daag gewaaid.
Dingsd: 9 Mei 1854. Van morgen om half 7 uren hebben wij alle 4 kinderen Vader, Dirk en Sina naar ’t Oudeschild gebragt met de wagen van J. Bakker, want zij zouden op reis gaan naar Westzaan, en met het schip van C. Koning naar Amsterdam gaan.- Van morgen heb ik een schrift geschreven, gerekend, een werkwoord en thema gemaakt, Aardrijkskundige les geleerd en uit Robinson vertaald; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid en geletterd; het is van daag goed weder geweest.
Woensd: 10 Mei 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald, gerekend en een werkwoord gemaakt; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid en geletterd; het is van daag goed weder geweest.- Van middag hebben Katrina, Menno en ik met Tante en de Jufvrouw gewandeld.
Dond: 11 Mei 1854. Van middag zijn Tante en de Jufvrouw naar Burgemeester geweest thee te drinken, en van morgen zijn zij naar Dr: Scheurleer geweest koffij te drinken; toen zij terug gekomen waren van Burgemeester hebben Katrina, Menno en ik wat met Tante en de Jufvrouw gewandeld.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven, gerekend, Vaderlandsche geschiedenis les geleerd, een paar werkwoorden gemaakt en een Thema gemaakt.- Het is van daag goed weder geweest.
Vrijdag 12 Mei 1854. Voor het ontbijt heb ik m Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald, gerekend, een werkwoord gemaakt en een Thema gemaakt.- Het is van daag goed weêr geweest; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid; zooeven zijn Jufvrouw Welmoet en Jufvrouw Maria hier geweest.
Zaturd: 13 Mei 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een brief aan Vader geschreven, een som gerekend, een werkwoord en twee thema’s gemaakt en uit Robinson vertaald; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Zondag 14 Mei 1854. Ik ben van morgen alleen naar Oosterend geweest waar Ds: Lodeesen preekte; de tekst was Lukas 13: 23 en een stuk van 24. Het is van daag mooij weder geweest.
Maand: 15 Mei 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid en geletterd; het is van daag goed weder geweest.
Dingsd: 16 Mei 1854. Van morgen ben ik met Jufvrouw en Tante naar Jufvr: Lodeesen geweest koffij te drinken; maar omdat zij ongesteld was, hebben wij bij Jufvr: Rietberg in het huis van Ds. Lodeesen eene visite gemaakt, en Ds: Lodeesen zelf was op reis; om 3 uren zijn wij van den Hoorn gegaan, en om half 5 uren waren wij te huis.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een maandschrift geschreven; van middag heb ik wat genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Woensd: 17 Mei 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald; met koffijtijd heb ik Aafje geholpen aardappels te schillen; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooi weder geweest.
Dond: 18 Mei 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven, een thema en een werkwoord gemaakt; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag regenachtig weder geweest.
Vrijd: 19 Mei 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald, gerekend en een werkwoord gemaakt; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest.
Zaturd: 20 Mei 1854. Van deze avond is Vader met Dirk en Sina weer teruggekomen, Samuel en ik hebben ze van de haven gehaald; Samuel heeft een Boeketasch en een boekje gekregen, Katrina een paar laarsjes, en Tante en ik elk zes zakdoeken; Tante Trijntje heeft Vader gebak en koek medegegeven, ook hebben wij het goed van Grootmoeder uitgepakt dat wij van de week ontvangen hebben; wij hebben de petten van Dirk en Samuel ook weerom gekregen die wij heengezonden hebben te maken, Dirk heeft er nog een pet bij present gekregen, maar daar die hem te klein was, draagt Menno hem nu; en ik heb een mooije hoed en een schootje gekregen.
Zondag 21 Mei 1854. Van morgen ben ik met Vader, Tante, de Jufvrouw, Dirk en Samuel naar de Waal ter kerk geweest. Het is van daag mooij weder geweest.
Maand: 22 Mei 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald, gerekend, een werkwoord geleerd en een thema gemaakt; met koffijtijd heb ik een brief aan Grootmoeder en Tante Trijntje geschreven; het is van daag mooij weder geweest.
Dingsd: 23 Mei 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven, gerekend en met Vader een paar lessen uit Robinson gecorrigeerd; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag regenachtig weder geweest.
Woensd: 24 Mei 1854. Voor het ontbijt heb ik in de tuin gewied; na het ontbijt heb ik in de Huishouding geholpen, uit Robinson vertaald en de brief voor Tante Trijntje geëindigd en bij die voor Grootmoeder ook wat bijgeschreven; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest.
Dond: 25 Mei 1854. Hemelsvaartsfeest. Van morgen ben ik met Vader, Tante, de Jufvrouw, Dirk, Samuel en Sina naar de kerk geweest. Van morgen heb ik garen gekluwend, gelezen en gehaakt; van middag heb ik ook gehaakt. Het is van daag goed weder geweest. Van middag is D. Leijen bij ons geweest te eten.
Vrijd: 26 Mei 1854. Voor het ontbijt heb ik in de Huishouding geholpen, en na ’t ontbijt ook en uit Robinson vertaald; van middag heb ik genaaid. Wij hebben van middag om half x uren gegeten omdat Vader Kamerdag aan de Waal houden moest.
Zaturd: 27 Mei 1854. Voor het ontbijt heb ik in de Huishouding geholpen; na ’t ontbijt insgelijks, ook heb ik een schrift geschreven en gerekend; met koffijtijd heb ik Aafje geholpen aardappels te schillen en gebreid; het is van daag mooi weder geweest.
Zond: 28 Mei 1854. Van morgen ben ik met Vader, Dirk en Samuel naar Oosterend geweest, wij hebben met J. Bakker op de heenreis gereden; van morgen hebben wij bij P. Dijksen koffij gedronken en van middag heb ik met Vader bij L. Bakker theegedronken. Zooeven hebben wij Chocolade gedronken. Het is van daag mooi weder geweest.
Maand: 29 Mei 1854. Van middag zijn Tante en de Jufvrouw naar Mevr: Scheurleer gegaan.- Voor het ontbijt heb ik in de Huishouding geholpen; na het ontbijt insgelijks, ook heb ik uit Robinson vertaald, gerekend en een werkwoord gemaakt; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooi weder geweest.
Dingsd: 30 Mei 1854. Van morgen om 7 uren zijn de Jufvrouw, Tante, Katrina en Sina met de Postschuit naar Harlingen gegaan, om vervolgens met de Diligence naar Groningen te gaan; Tante zou bij hare Ouders logeren, en Katrina en Sina bij Grootmoeder.- Na het ontbijt heb ik een schrift geschreven, gerekend en een werkwoord gemaakt; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest, behalve dat het nogal waaide.
Woensd: 31 Mei 1854. Voor het ontbijt heb ik in de Huishouding geholpen; na het ontbijt insgelijks, ook heb ik uit Robinson vertaald, gerekend en een thema gemaakt; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest.
Dond: 1 Junij 1854. Van morgen is Do: Rietberg bij ons geweest te koffijdrinken, en van middag is Do. Lodesen bij ons geweest thee te drinken.- Voor het ontbijt heb ik in de Huishouding geholpen; na het ontbijt insgelijks, ook heb ik een schrift geschreven, gerekend en een thema vertaald; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Vrijd: 2 Junij 1854. Zooeven is Dr: Scheurleer hier gekomen.- Voor het ontbijt heb ik water in de kan gehaald; na het ontbijt heb ik de gang geveegd, uit Robinson vertaald en gerekend; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Zaturd: 3 Junij 1854. Van daag is Vader jarig geweest, hij heeft van Dirk een Krans, van Samuel een Ruiker, en van mij een koek gekregen.- Voor het ontbijt heb ik in de Huishouding geholpen; na het ontbijt ook; ook heb ik een schrift geschreven, gerekend en twee thema’s vertaald; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid; het heeft van daag nogal gewaaid.
Zondag 4 Junij 1854. Pinksterfeest. Van morgen ben ik met Vader, Dirk en Samuel naar de Waal ter kerk geweest; van middag heb ik met Vader bij J. Roeper theegedronken, en daar heb ik met Aagje gewandeld. Het is van daag mooij weder geweest.
Maand: 5 Junij 1854. Pinksterfeest. Van morgen ben ik met Vader, Dirk en Samuel naar de kerk geweest; de tekst was: Handelingen 3: 1-8, Petrus geneest een Kreupele. Van middag zijn D. Bruin met zijn vrouw en zoon Jan hier geweest thee te drinken; Jan was bij ’t begin van verleden week van Australië hier binnengekomen. Het is van daag goed weder geweest.
Dingsdag 6 Junij 1854. Na ’t ontbijt heb ik in de Huishouding geholpen; een schrift geschreven, gerekend en een thema vertaald; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Woensd: 7 Junij 1854. Van morgen hebben wij een brief van Grootmoeder ontvangen.- Na het ontbijt heb ik in de Huishouding geholpen en uit Robinson vertaald; met koffijtijd heb ik messen geslepen; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Dond: 8 Junij 1854. Van middag is Ds. Wentink bij ons geweest thee te drinken.- Na het ontbijt heb ik in de Huishouding geholpen, brieven geschreven, gerekend en een thema vertaald; met koffijtijd heb ik gebreid en messen geslepen; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Vrijd: 9 Junij 1854. Voorbereiding. Van daag heeft Vader aan Oosterend gepreekt.- Na ’t ontbijt heb ik in de Huishouding geholpen, en uit Robinson vertaald; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest.
Zaturd: 10 Junij 1854. Voor het ontbijt heb ik in de Huishouding geholpen; na het ontbijt heb ik spinazie afgezocht en aardappels geschild; met koffijtijd heb ik ook aardappels geschild; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Zondag 11 Junij 1854. Van daag heeft Vader Avondmaal aan Oosterend gehouden.- Van morgen hebben Menno en ik gewandeld, ook zijn wij bij Baker geweest, en van middag hebben wij met Vader, Dirk en Samuel gewandeld; het heeft van daag nogal gewaaid.
Maand: 12 Junij 1854. Voor het ontbijt heb ik wat losgetornt; na het ontbijt heb ik in de Huishouding geholpen en uit Robinson vertaald; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid; het heeft zooeven geregend.
Dingsd: 13 Junij 1854. Ik ben van morgen om half 10 uren naar Ds: Vrendenberg gegaan, want ik zou met hem en Betje en Adriana naar Ds: Wentink gaan om daar dien dag door te brengen; wij hebben eerst koffij gedronken en toen heb ik wat gehaakt, gewandeld en in de tuin gespeelt, en na ’t eten hebben wij weer gehaakt en gespeeld; en ’s avonds om half 8 uren ben ik van ’t Oudeschild gegaan, Charlemina, Koosje, Kato en de meid hebben mij tot de Schelpeweg gebragt, en Dolphina is met mij naar den Burg gegaan, om hier een paar dagen te blijven.
Woensd: 14 Junij 1854. Ik heb van middag met Dolphina gewandeld en op de straat gespeeld; van morgen hebben wij gehaakt.- Van morgen is Ds: Lodeesen bij ons geweest te koffijdrinken, en toen zijn Vader, Dirk en Samuel met hem naar den Hoorn gegaan. Het is van daag mooi weder geweest.
Dond: 15 Junij 1854. Van morgen zijn Dolphina en ik met het geheele huisgezin van Mr: Bok/ck, behalve Mr:, Mevr: en Marie Bock/k naar de Tent geweest koffij te drinken; Theodora kwam ons afhalen, en wij zijn er om kwartier voor 3 uren van daan gegaan. [Grietje corrigeert Bok met Bock]
Vrijdag 16 Junij. Van middag zijn Grietje/ik en Dolphina naar Mevrouw Bok/ck geweest te thee drinken, en toen zijn wij naar de Tent gegaan, en toen wij er om half 10 uren van daan gegaan zijn, hebben wij bij Mr: Bok/ck een boterham gehad, en toen zijn wij naar huis gegaan.
Zaturd: 17 Junij 1854. Na het ontbijt heb ik in de Huishouding geholpen; met koffijtijd heb ik gehaakt; van middag heb ik gelezen; het is van daag mooij weder geweest.
Zond; 18 Junij 1854. Van morgen heeft Ds. Lodeesen aan de Waal gepreekt, en Vader aan den Burg, en toen zijn Dolphina, Dirk, Samuel en ik hier ter kerk geweest. Ds. Lodeesen heeft van middag bij ons gegeten en zijn vrouw met hare Tante hebben bij Mevrouw Bok/ck gegeten.- Het is van middag Regenachtig weder geweest, doch van morgen was het heel mooi.
Maand: 19 Junij 1854. [andere hand van schrijven] Ik heb van middag Theodora en Emalia Bock en Betje Vrendenberg bij mij gehad, wij hebben in den tuin theegedronken, en van avond hebben wij Sagomelk bij de boterham gehad, en toen hebben Dolphina en ik hen weggebragt, van morgen heb ik in de Huishouding geholpen en een opstel gemaakt; met koffijtijd heb ik gehaakt.- Het is van daag mooi weder geweest.
Dingsd: 20 Junij 1854. Zooeven is Mr: G. de Jong hier gekomen om hier een paar nachten te logeren, Dolphina, Dirk en ik zijn opgebleven.- Van morgen heb ik in de huishouding geholpen en een opstel gemaakt; met koffijtijd heb ik gehaakt; van middag heb ik gelezen; het is van daag Regenachtig weder geweest.
Woensd 21 Junij 1854. Van middag zijn Dolphina en ik naar Ds: Vrendenberg geweest; eerst hebben wij theegedronken, toen hebben wij koffij met koek gehad en toen chocolade met een boterham, en om half 11 weer naar huis gegaan. Theodora en Emilia waren daar ook.- Van middag is Mr. De Jong weer vertrokken om van nacht aan ’t Oudeschild te blijven om dan morgen vroeg weer van Texel te gaan. Vader bragt hem met Dolphina naar ’t Oudeschild. Van morgen heb ik in de Huishouding geholpen en een opstel gemaakt; het is van daag mooij weder geweest.
Dond: 22 Junij 1854. Van middag is Ds: Wentink hier geweest. Van morgen heb ik in de Huishouding geholpen en een opstel gemaakt; met koffijtijd en van middag heb ik gehaakt; het is van daag mooij weder geweest.
Vrijdag 23 Junij 1854. Van middag is Ds: Tideman hier geweest te theedrinken. Gister en van daag is de timmerman begonnen om onze studeerkamer te behangen.- Van morgen heb ik een opstel gemaakt; met koffijtijd heb ik op stelten geloopen; van middag heb ik gehaakt; het is van daag mooij weder geweest.
Zaturd: 24 Junij 1854. Zooeven is Dolphina naar ’t Oudeschild gegaan; Samuel en ik hebben haar een eind weggebragt.- Van morgen heb ik in de Huishouding geholpen en een opstel gemaakt; met koffijtijd heb ik gehaakt; het is van daag mooij weder geweest.
Zondag 25 Junij 1854. Van morgen ben ik naar den Burg ter kerk geweest.- Van middag hebben Menno en ik met Vader gewandeld, wij hebben bij Dr: Scheurleer thee gedronken.- Het is van daag mooij weder geweest.
Maand: 25 Junij 1854. Van daag is het de eerste kermisdag geweest; zooeven is Mr: List hier geweest.- Van morgen heb ik in de Huishouding geholpen, een opstel gemaakt; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag ben ik naar de Kermis geweest en heb genaaid; het heeft van middag geregend.
Dingsd: 25 Junij 1854. Van morgen heb ik een opstel gemaakt, een Maandschrift geschreven, gerekend en vertaald; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid en ben naar de Kermis geweest; het is van daag mooij weder geweest.
Woensd: 28 Junij 1854. Van morgen heb ik een opstel gemaakt en uit Robinson vertaald; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid en op de Kermis geweest; het is van daag regenachtig weder geweest.
Dond: 29 Junij 1854. Van middag zijn Menno en ik met Vader naar ’t Oudeschild geweest, om Tante met Sina en Katrina, want die verwachtten wij van middag, met de schuit van F. de Waard, en wij hebben met A. de Wijn gereden op de heen- en weeromreis, doch op de weeromreis hebben wij een ongeluk met de wagen gehad, er was iets aan de wagen gebroken waardoor het paard zich van den wagen verwijderde en een stuk van de wagen met zich sleepte, zoodat die omver kantelde en de wagen in verscheidene stukken was, doch wij zijn met de schrik vrijgekomen, want de wagen viel tegen de tuindijk aan in een greppel; Tante, Sina en Katrina zijn ondertusschen vooruit gereden met eene andere wagen die daar voorbijkwam, terwijl de wagen zoowat in elkander gezet werd door vijf mannen, want drie kwamen ons tegen.
Wij zijn allemaal in welstand tehuisgekomen, ook hebben wij elk wat gekregen. Dirk heeft een Horologieketting gekregen, eene hes en een Raadselboekje en van Vader heeft hij een mooi horologie gekregen, Samuel en Menno hebben insgelijks eene hes gekregen, Menno heeft ook een mesje en vorkje en een pijpje en petje gekregen, en ik heb een neteldoeksche jurk gekregen; ook heeft Tante koek medegebragt.
Vrijd: 30 Junij 1854. Van morgen heb ik in de Huishouding geholpen en gebreid; van middag heb ik genaaid.- Vandaag heeft Vader Kamerdag gehad; en daarom hebben wij vroeg gegeten. Van middag zijn wij alle zes kinderen naar de Kermis geweest, en later toen Vader te huis kwam, hebben wij ook nog met Vader er heen geweest; Samuel heeft een mesje gekregen, Katrina een kabinetje, en Menno een trommel met trommelstokken en een horologietje en ik een Cosmetique.- Zooeven is Vader ook nog met Tante er heen gegaan; en van middag is Aafje ook heen gegaan, want het is van daag de laatste kermisdag.
Zaturd: 1 Julij 1854. Van daag is Tante jarig geweest; van Katrina heeft zij een mesje gekregen en van Sina een zakje met lekkers.- Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, uit Robinson vertaald en een opstel uit Renesse gemaakt; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.- Wij hebben van daag vroeg gegeten, omdat Vader naar den Hoorn ter begrafenis van de vrouw van J. van Grouw moest.
Zondag 2 Julij 1854. Van morgen zijn wij drie oudste kinderen naar Oosterend geweest; Vader heeft met J. Roeper van de Veen gereden op de heen- en weeromreis, en wij drie met de zoons van D. Bakker van Westergeest gereden op de heen- en weeromreis, nadat wij een eindje geloopen hadden.- Van middag ben ik om 4 uren met Vader naar den Hoorn geweest, want die zou voor Ds: Lodeesen preken om 5 uren, en Ds: Vrendenberg heeft voor Ds: Rietberg gepreekt; wij hebben met de Chais van J. Bakker gereden die bij ons ’s middags gegeten heeft, toen ik een eindje buiten den Burg was; wij hebben ’s middags bij C. Klok theegedronken, en na kerktijd hebben wij bij J. Bakker koffijgedronken, die ons ook weer naar den Burg gebragt heeft.
Maand: 4 Julij 1854. Zooeven is Jufvrouw Marie Bok hier gekomen.- Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, uit Robinson vertaald, een opstel uit Renesse gemaakt en gebreid; het is van daag regenachtig weder geweest.
Woensd: 5 Julij 1854. Van middag Dirk niet regt wel geweest, doch is nu weer beter; Tante is nu ook niet Regt wel.- Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, uit Robinson vertaald en een opstel uit Renesse gemaakt, gebreid en sla afgezocht; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Dond: 6 Julij 1854. Van daag is Katrina jarig geweest; zij heeft op haar verjaring een houten mandje, een kaartje, waarop een borduurpennetje, een schaartje, een naaldekokertje en een haakpennetje is, een koek en twee zakjes met lekkers.-
Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, een schrift geschreven, gebreid en salade afgezocht; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest.
Vrijdag 7 Julij 1854. Van morgen heb ik een schrift en een brief geschreven en in de huishouding geholpen; van morgen heb ik salade afgezocht; van middag heb ik genaaid en gestreken; het is van daag mooij weder geweest.
Zaturd: 8 Julij 1854. Van morgen heb ik een schrift geschreven, een opstel uit Renesse gemaakt, gebreid en salade afgezocht; van middag heb ik genaaid en mij zelven verschoond. Het is van daag goed weder geweest.
Zondag 9 Julij 1854. Van morgen ben ik met Vader, Tante, Dirk, Samuel en Sina naar de Waal geweest; Vader, Tante en Sina hebben met D. Bruin van den Hoorn gereden; doch wij overigen hebben geloopen. Van middag ben ik met Tante naar Ds: Wentink geweest te theedrinken, ik heb ondertusschen met Dolphina op stelten op de stoep geloopen en daarna de geheele tijd op de stoep; ’s avonds hebben wij boterhammen met een kop koffij gehad, en ’s avonds om 9 uren zijn wij er weer van daan gegaan; Dominé, Jufvrouw en Dolphina hebben ons nog een heel eind weggebragt.
Maand: 10 Julij 1854. Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, en uit Robinson vertaald en gebreid; van middag heb ik genaaid het is van daag goed weder geweest.- Zooeven is Baker hier nog geweest.
Dingsd: 11 Julij 1854. Van middag zijn Ds: Vrendenberg, Ds: Wentink met zijn vrouw en twee jongste meisjes hier geweest thee te drinken, zij zijn om 11 uren van hier gegaan, omdat zij bij ons een boterham hebben gegeten.- Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, een schrift geschreven, een opstel uit Renesse gemaakt, uit Robinson vertaald en gebreid; van middag heb ik genaaid; het heeft van morgen nogal geregend, doch van middag is het mooi weder geweest.
Woensd: 12 July 1854. Zooeven is Doctor Scheurleer met zijn schoonvader hier gekomen; het is plan dat Mevr: Scheurleer straks ook komen zal.- Van morgen heb ik in de huishouding geholpen en gebreid; van middag heb ik genaaid.
Dond: 13 July 1854. Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, een schrift geschreven, een werkwoord gemaakt, een opstel uit Renesse gemaakt en gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Vrijdag 14 July 1854. Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, uit Robinson vertaald, een paar opstellen uit Renesse gemaakt en gebreid van middag heb ik genaaid. Het is van daag zulk mooi weder geweest, dat wij buiten koffygedronken, gedinneerd en theegedronken hebben.
Zaturd: 15 Julij 1854. Van morgen heb ik mij verschoond, een schrift geschreven en gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Zond: 16 July 1854. Van morgen ben ik met Vader, Tante, Dirk, Samuel en Sina naar de kerk geweest; de tekste was Romeinen 8: 9.- Van middag is Frans Koorn met zijn vrouw en dochtertje hier geweest te theedrinken.- Van morgen heb ik in de huishouding geholpen en gehaakt; het is van daag mooi weder geweest.
Maand: 17 Julij 1854. Van morgen heb ik een bed opgemaakt, erwten gedopt, uit Robinson vertaald en gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest; van morgen is Ds. Wentink bij ons geweest te ontbyten, want hij zou met Vader naar Coksdorp, wy hebben toen buiten ontbeten.
Dingsd: 18 Julij 1854. Van avond is Vader met Ds: Wentink weer van Coksdorp teruggekomen, want Dominé heeft bij ons theegedronken, en toen is Vader naar Dr. Scheurleer gegaan.- Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, een schrift geschreven en een opstel uit Renesse gemaakt; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest.
Woensd: 19 Julij 1854. Van middag zijn wy met ons geheele huisgezin naar de Tent geweest te theedrinken; wij waren drie en twintig in getal, want Ds: Wentink was er met zyn huisgezin, en Ds. Vrendenberg met zyne twee jongens en dan de meisjes en de Logé van Mr: Bok; wij hebben eerst wat gegeten, want wy hadden nog voorraad medegenomen, en toen hebben wij de geheele tyd gespeeld; wy zyn er om 9 uren van daan gegaan.
Dond: 20 July 1854. Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, een schrift geschreven, een opstel uit Renesse gemaakt dat ik gisteren niet gedaan gekregen had, en gebreid; van middag heb ik wat genaaid en gebreid; het is van daag mooij weder geweest. doch niet zoo mooi als gister.
Zaturd: 22 July 1854. Van morgen heb ik my verschoond, een schrift geschreven en gebreid; van middag heb ik genaaid.- Wij zitten om het mooye weer alle dagen buiten als ook nu.
Zondag 23 Julij 1854. Van morgen ben ik met Vader, Dirk en Samuel naar Oosterend geweest; Samuel en ik hebben op de heen- en weeromreis met D. Leijen gereden, en Vader en Dirk hebben ook met iemand gereden.- Van middag hebben Dirk, Sina, Menno en ik wat met Vader gewandeld; Samuel heeft met Adriaan Keyser gewandeld, en Katrina is naar Adriana Vrendenberg geweest te spelen.
Maand: 24 July 1854. Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, een opstel uit Renesse gemaakt en gebreid; van middag heb ik gebreid en genaaid; het heeft van daag nog al gewaaid.
Dingsd: 25 July 1854. Zooeven is Tante naar Ds. Vrendenberg geweest.- Van morgen heb ik een schrift geschreven, een opstel uit Renesse gemaakt, een Aardrykskundige les geleerd, en gebreid; van middag heb ik genaaid en gebreid; het heeft van daag gewaaid.
Woensd: 26 Julij 1854. Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, uit Robinson vertaald, een opstel uit Renesse gemaakt, en gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Dond: 27 July 1854. Van middag zyn Hendrik en Antoon Vrendenberg met een andere jongen hier geweest te theedrinken. Van morgen heb ik een schrift geschreven, een opstel gemaakt uit Robinson vertaald gebreid en salade afgezocht; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.- Van morgen hebben wy in ’t prieeltje koffygedronken.
Vrydag 28 Julij 1854. Van morgen hebben wy vroeg gegeten, omdat Vader naar de Waal moest Kamerdag te houden.- Van middag zyn Sina, Menno en ik met Tante naar Baker geweest te theedrinken, wy hebben daar elk een boterham gehad.- Van morgen heb ik in de huishouding geholpen en uit Robinson vertaald; van middag heb ik nog een beetje genaaid; het is van daag mooij weder geweest.
Zaturd: 29 Julij 1854. Van morgen heb ik mij verschoond, een schrift geschreven en salade afgezocht; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest, daarom hebben wij de geheele dag buiten gezeten.
Zondag 30 July 1854. Van morgen zyn Dirk, Samuel, Sina en ik met Vader en Aafje naar de Waal ter kerk geweest. Vader en ik hebben daar by J. Roeper theegedronken en toen ben ik met Aagje Roeper en Jannetje Keyser met een naar den Burg gegaan, waar Vader ons achterop kwam loopen, waar wy nog een tydje gewandeld hebben, en zy hebben by ons nog een kop koffy gehad.- Omdat het van daag zulk mooi weer was, hebben wy den dag weer buiten doorgebragt.
Maand: 31 Julij 1854. Zooeven is Mr: Honigh hier gekomen.- Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, uit Robinson vertaald en salade afgezocht; van middag heb ik wat genaaid; het heeft van morgen geregend, doch van middag is het goed weder geweest.
Dingsd: 1 Augustus 1854. Van morgen heb ik een schrift geschreven, een paar thema’s uit Agron vertaald, een opstel uit Renesse gemaakt, uit Robinson vertaald en gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.- Van daag heeft Neeltje Bruin Aafje geholpen te wasschen.
Woensd: 2 Aug: 1854. Van morgen is D. Bakker van Westergeest hier geweest te koffydrinken.- Van morgen heb ik een kamer in orde gemaakt, uit Robinson vertaald en salade afgezocht; van middag heb ik genaaid; het heeft van daag nog al gewaaid.
Dond: 3 Aug: 1854. Van morgen heb ik een schrift geschreven, een paar opstellen uit Renesse gemaakt, een paar Thema’s uit Agron vertaald, een stukje uit Robinson vertaald en salade afgezocht; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Vrijdag 4 Aug: 1854. Van middag is Dr: Scheurleer met zijn neef hier geweest te theedrinken.- Van morgen heb ik Aafje geholpen boonen te doppen en aardappels schillen, ook heb ik uit Robinson vertaald, Salade afgezocht en gebreid; van middag heb ik genaaid; het heeft van morgen nog al geregend, doch van middag heeft het goed weder geweest.
Zaturd: 5 Aug: 1854. Van morgen heb ik my verschoond en gebreid; van middag heb ik genaaid en gebreid; het is van daag goed weder geweest.
Zondag 6 Aug: 1854. Van morgen ben ik met Vader, Tante, Dirk, Samuel en Sina in de Burg ter kerk geweest.-Van middag ben ik met Dirk naar ’t Oudeschild geweest, wy hebben er ’s middags theegedronken, gewandeld, en koffy met een boterham gehad, en ’s avonds om 8 uren zijn wy er van daan gegaan.
Maand: 7 Aug: 1854. Van morgen om 5 uren is vader van hier naar Westzaan gegaan, en na 14 dagen verwachten wy hem weder.- Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, uit Robinson vertaald en gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weêr geweest.
Dingsd: 8 Aug: 1854. Van morgen is te Oosterend Harddraverij geweest; daar Dirk anders Maandag en Donderdag naar Ds: Lodeesen gaat te Grieksch leeren gaat hy er nu haast alle dagen heen, omdat Vader op reis is.- Van morgen heb ik peulen geplukt , een schrift geschreven, aalbessen geplukt en gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest.
Woensd: 9 Aug: 1854. Van daag is Margo Keyser met haar zusje by Sina geweest te spelen.- Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, de laatste les uit Robinson vertaald, een brief aan vader geschreven en aalbessen geplukt; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest.
Dond: 10 Aug: 1854. Van middag zyn Neeltje Bruin en Aafje’s nicht hier geweest, van de laatste hebben Katrina, Sina, Menno en ik ieder een cent gekregen, daar wy koek voor gekocht hebben, en ik heb Neeltje’s oorijzer een tydje opgehad.- Tante is van middag op visite geweest.- Van morgen heb ik een schrift geschreven, een opstel uit Renesse gemaakt, een paar Thema’s uit Agron vertaald en aalbessen geplukt; van middag heb ik een beetje genaaid; het heeft van morgen nog al geonweerd.
Vrijdag 11 Aug: 1854. Van daag is Tante naar den Hoorn geweest, en zooeven is zy naar Mevr: Bok gegaan.- Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, een schrift geschreven, een Aardrykskundige les geleerd en wat gebreid, van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest.
Zaturd: 12 Aug: 1854. Sina is gister niet regt wel geweest, doch is nu weer beter. Van morgen heb ik een schrift [geschreven], een opstel uit Renesse gemaakt, aalbessen geplukt en gebreid; van middag heb ik my verschoond en genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Zondag 13 Aug: 1854. Van morgen zyn Samuel en ik naar Oosterend ter kerk geweest waar Ds: Lodeesen predikte; de tekst was: Joh: 9:35-38; Samuel en ik hebben op de heen- en weeromreis met J. Bakker van de Witte Engel gereden.- Katrina is van middag naar Ds: Vrendenberg geweest.- Dirk kon van morgen niet naar Oosterend, omdat hy pyn in ’t hoofd had.- Het is van daag mooi weder geweest.
Maand: 14 Aug: 1854. Van morgen heb ik aalbessen geplukt, een schrift geschreven, een paar thema’s uit Agron vertaald, nog eens aalbessen geplukt en gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest.
Dingsd: 14 Aug: 1854. Van morgen zyn Katrina, Sina, Menno en ik naar de Waal om boodschap geweest.- Van morgen heb ik een brief aan Vader geschreven en gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.- Van daag hebben Samuel en Katrina vry van de school gehad, omdat het voor de Roomschen Maria Boodschap is.
Woensd: 16 Aug: 1854. Van morgen heb ik in de Huishouding geholpen, een schrift geschreven, een paar opstellen uit Renesse verbeterd, een paar thema’s uit Agron vertaald, en gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag regenachtig weder geweest.
Om half 8 uren is Tante naar Dr: Scheurleer gegaan.
Donderd: 17 Aug: 1854. Van morgen heb ik in de Huishouding geholpen, een schrift geschreven, een opstel uit Renesse verbeterd, 3 thema’s uit Agron vertaald, aalbessen geplukt en gebreid; van middag heb ik de straat gepluist; het is van daag goed weder geweest.
Vrijdag 18 Aug: 1854. Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, een schrift geschreven, gebreid en aalbessen geplukt; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weêr geweest.
Zaturdag 19 Aug: 1854. Gister avond is Vader weer te huis gekomen van Westzaan; Dirk heeft Gomelastiek en twee Verfstukjes gekregen, Katrina en Sina hebben elk een Armband en een paar Elastiekjes gekregen, Samuel en Menno hebben zamen een Pistooltje en een Rottingje gekregen, en ik een klein mandje met een noot van zeep en wat mos er in; Vader heeft ook koek en lekkers medegenomen.- Van morgen heb ik my verschoond, een schrift geschreven, een rand voor behangsel geknipt, en gebreid; van middag heb ik genaaid; zooeven heb ik wat gelezen; het is van daag goed weder geweest.
Zondag 20 Aug: 1854. Van daag heeft Ds: Lodeesen aan de Waal gepredikt en Vader aan den Burg; van morgen zijn Dirk, Samuel, Katrina, Sina en ik met Vader en Tante hier ter kerk geweest.- Van middag hebben Katrina , Adriana Vrendenberg en ik gewandeld. Van morgen om 4 uren is de vrouw van S. Keyser overleden. Het is van daag mooi weder geweest.
Maand: 21 Aug: 1854. Van morgen is Do: Lodeesen by ons geweest te koffydrinken.- Van morgen heb ik in de Huishouding geholpen, helpen boonen plukken en uitdoppen, een schrift geschreven en een paar randen voor behangsel geknipt; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest.- Van daag is H. Kalf by ons in den tuin geweest om er te arbeiden, en K. Kalf heeft het bleekveld gemaaid.
Dingsd: 22 Aug: 1854. Van morgen om 10 uren is Ds: Boetje met zyn vrouw en Ds: Vissering by ons gekomen om hier een dag of wat te blyven logeren; en van middag zyn de dominé s met Vader naar den Hoorn gegaan, en van middag hebben Sina, Menno en ik met Jufvr: Boetje en Tante gewandeld, en zooeven zyn Tante en Jufvr: Boetje naar Ds. Vrendenberg gegaan. Van daag is A. Bremer by ons geweest te verwen, en van daag heeft H. Kalf by ons in den tuin gearbeid.- Van morgen heb ik in de Huishouding geholpen, een schrift geschreven, een opstel uit Renesse verbeterd, een paar Thema’s uit Agron vertaald, gebreid en aalbessen geplukt; het is van daag mooij weder geweest.
Woensd: 23 Aug: 1854. Van middag ben ik by Betje Vrendenberg op visite geweest, terwyl de anderen, behalve Aafje, naar de Tent zijn geweest, wy waren met ons zeventienen; wy hebben eerst theegedronken toen hebben wy gespeeld, toen hebben wy koffy met koek gehad, daarna hebben wy weer gespeeld, en ’s avonds hebben wij chocolade met boterhammen gehad. Van morgen is Vader met de dominés naar Eyerland geweest.-
Donder: 24 Aug: 1854. Van morgen heb ik een schrift geschreven, myn dagboekje over gister aangevuld, een opstel uit Robinson verbeterd, aalbessen geplukt en gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.- Van middag heeft Vader met de dominés, Jufvrouw Boetje, Tante, Dirk en Menno gewandeld.- Van morgen is Vader niet regt wel geweest, doch is nu weer beter.
VRydag 25 Aug: 1854. Van morgen om 5 uren zyn de logeergasten weer vertrokken.- Van middag is Vader ter begrafenis van de vrouw van S. Keyser geweest.- Van morgen heb ik uit Meedingen, uit Agron vertaald, uit Renesse een opstel verbeterd en gebreid; van middag heb ik genaaid; het heeft van daag nog al gewaaid.
Zaturd: 26 Aug: 1854. Van morgen heb ik my verschoond, in myn maandschrift geschreven, aalbessen geplukt en gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.- Van morgen heeft J. Bruin afscheid genomen van Vader, omdat hij morgen op reis ging naar de Middellandsche zee.
Zondag 27 Aug: 1854. Van middag zijn Katrina en ik naar Ds: Wentink geweest, wy vonden Ds: en de Jufvrouw eerst niet te huis maar toen zij om half 7 uren weer te huis kwamen, hebben wy een paar boterhammen met een kop koffy gebruikt, en zyn toen van daar gegaan; Ds. en de Jufvrouw met de vier kinderen en een paar andere meisjes hebben ons een stukje wegggebragt, en omstreeks half weg kwamen wy Vader met Sina en Adriana Vrendenberg tegen, die ons een eind zouden tegenloopen.- Van morgen is Aafje met haar zuster Jannetje naar Coksdorp toegegaan, en van morgen zijn Dirk, Samuel, Katrina, Sina en ik met Vader naar de Burg ter kerk geweest.- Zooeven is Ds: Lammerts van Coksdorp hiergekomen, om hier een nacht te blyven logeren. Het is van daag mooij weder geweest.
Maand: 28 Aug: 1854. Van middag is Aafje weer van Coksdorp teruggekomen. Zooeven heb ik met Tante gewandeld.- Om 7 uren is Mr: Bok en zyn zoon Johannes hier gekomen.
Van morgen heb ik in de huishouding geholpen en gebreid; van middag heb ik genaaid, het is van daag mooij weder geweest.
Dingsd: 29 Aug: 1854. Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, in myn dagelijksch schrift geschreven, een opstel uit Renesse verbeterd, een paar thema’s uit Agron vertaald, een rand van behangsel geknipt en gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest.
Woensd: 30 Aug: 1854. Van daag zyn Sina en ik by P. Pronk te gast geweest, en Katrina was om 4 uren naar Adriana gegaan, nadat zy van 12-4 uren ook by P. Pronk geweest was; en wy zyn er ’s morgens om elf uren gekomen en zyn er om groot 9 uren weer van daan gegaan; wy hebben er ’s morgens koffy gedronken en in den tuin gespeelt met Marretje Brouwer en Aagje Bakker en toen heeft Pronk pruimen geschud; ’s middags na ’t eten hebben wy gewandeld en theegedronken, en ’s avonds hebben wy met het Kien-, Schommel en dobbelspel gespeeld en boterhammen en koffy gehad.-
Van morgen heb ik uit Meedinger en Agron vertaald, en een paar opstellen uit Robinson verbeterd.
Donderd: 31 Aug: 1854. Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, in myn dagelijksch schrift geschreven, een opstel uit Renesse verbeterd, een paar thema’s uit Agron vertaald, myn dagboekje van gister aangevuld en gebreid; van middag heb ik een beetje geletterd; het is van daag goed weder geweest.
Vrydag 1 September 1854. Van daag is Tante naar de Hoorn geweest; van morgen is Marytje met haar kind en haar zuster Kaatje met haar jongste kind hier gekomen, Marytje blyft van nacht by ons, doch haar zuster gaat naar een ander en morgen zouden zy beiden van hier naar de Miend gaan; van morgen is Ds: Lammerts met zyn vrouw hier nog even geweest.- Van morgen heb ik in de huishouding geholpen, uit Meedinger vertaald, uit Renesse een opstel gemaakt en gebreid; van middag heb ik uijen geschild en genaaid; het is van daag mooij weder geweest.
Maand: 11 Sept: 1854. Ik ben een groote week bij Ds: Wentink gelogeerd geweest, daarom heb ik dit dagboekje in zoo langen tyd niet aangevuld, ik heb daar den tyd met heel veel genoegen doorgebragt; zaturdag een week ben ik er ’s morgens om 10 uren gekomen en zooeven ben ik weeromgekomen toen de drie meisjes my half weg hadden gebragt, den volgenden dag ’s middags hebben Dolphina en ik Antje Visman by ons gehad, en toen hebben wy ’s avonds sagomelk gedronken, en Dingsdag middag hebben Dolphina en ik by haar geweest waar wy ’s avonds ook sagomelk gedronken [hebben], toen dien dag zyn Vader en Ds: Vrendenberg ’s morgens by ons geweest te koffydrinken; den volgenden dag ’s middags zijn Ds: Rietberg en zyn vrouw, Ds: Vrendenberg en zyn vrouw en Ds: Steinfort bij ons geweest te theedrinken; in het begin van deze week heeft Jufvrouw mij de steek van het borduren geleerd, ik ben nu bezig aan een Rand Voor een paar witte mouwtjes. Gister hebben Dolphina en ik met Antje Visman gewandeld, ook zijn wij met Jufvrouw en Ds: naar de kerk geweest, zooals l.l. Donderdag.
Dingsd: 12 Sept: 1854. Van morgen heb ik een opstel uit Renesse verbeterd, uit Meedinger en Agron vertaald. Aalbessen geplukt en gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest.- Van middag is Vader naar Ds: Vrendenberg geweest omdat hy ongesteld was. Van middag zyn Sina en Menno met Tante naar Mevr: Scheurleer geweest, doch zooeven heeft Tante de kinderen te huis gebragt en is weer heen gegaan.
Woensd: 13 Sept: 1854. Zooeven hebben wy alle kinderen met Vader gewandeld; van daag en gisteren zyn de beide zykamertjes behangen.- Van morgen heb ik in myn Maandschrift geschreven, uit de Romeinsche geschiedenis vertaald en gebreid; van middag heb ik genaaid, het is van daag goed weder geweest.
Dond: 14 Septemb: 1854. Van morgen heb ik in myn dagelijksch schrift geschreven, uit Meedinger vertaald, een opstel uit Renesse verbeterd, een stuk of wat pannekoeken gebakt en gebreid; van middag heb ik genaaid; het heeft van daag nog al gewaaid.
Vrijdag 15 Sept: 1854. Van morgen om 5 uren is Tante op reis naar Westzaan gegaan.- Van morgen heb ik uit de Romeinsche geschiedenis vertaald, een opstel uit Renesse verbeterd, wier uitgeplukt, de voorzolder geveegd en gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.- Van middag is J. Bruin hier geweest te theedrinken.
Zaturd: 16 Sept: 1854. Van morgen heb ik my verschoond, in myn dagelijksch schrift geschreven en gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Zondag 17 Sept: 1854. Van morgen is Sina met Aafje naar de Gereformeerde kerk geweest, doch zy had naauwelijks een kwartier in de kerk geweest, of zij werd misselyk en moest braken, zoodat zy met Aafje naar huis moest, en op bed kwam te liggen, doch toen Dirk, Samuel en ik uit de kerk kwamen was zij weer volmaakt goed; het was aan den Burg kerk.-
Van middag zyn Theodora en Emilia Bok by my geweest; wy hebben eerst theegedronken en toen hebben wy de geheele middag in den tuin gewandeld, en ’s avonds, toen [wij] koffy met koek kregen hebben wy het Stations-spel gespeelt en onder het avondeten hebben wy het verkeerd Apros-pos gespeeld. Groot 11 uren hebben Vader en ik Theodora en Emilia te huis gebragt.
Maandag 18 Sept: 1854. Van daag hebben wy 4 wagens vol turf ontvangen, welke door Antje Boon opgestapelt is.- Van morgen heb ik uit de Romeinsche geschiedenis vertaald, uit Renesse een opstel gemaakt en gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag nog al goed weder geweest, doch nu waait het nog al.
Dingsd: 19 Sept: 1854. Van morgen heb ik een schrift geschreven, uit Meedinger vertaald, komkommers geschild en geschaafd en Aafje geholpen met aardappels te schillen; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooi weder geweest; Dirk is van daag weer naar den Hoorn geweest.
Woensd: 20 Sept: 1854. Van morgen heb ik een rrief aan Tante geschreven, uit de Romeinsche geschiedenis vertaald, uit Renesse een opstel verbeterd en gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag goed weder geweest.- Zooeven is Sijbr: Jak: Keyser hier geweest.
Donderd: 23 Sept: 1854. Van morgen heb ik zuring afgezocht, in mijn dagelyksch schrift geschreven, uit Meedinger/Meidinger vertaald, een opstel uit Renesse verbeterd, en een beetje genaaid; het is van daag goed weder geweest.- Van middag hebben wy een paar doode Konyntjes van J. Koning van Hoogeberg present gekregen om morgen opgegeten te worden.
Vrydag 22 Sept: 1854. Van daag om 2 uren is Vader naar de begrafenis van C. Boon te Oosterend geweest, die onlangs na eene lange sukkeling is overleden.- Van morgen heb ik uit de Romeinsche geschiedenis vertaald, een opstel uit Renesse verbeterd, een paar thema’s uit Agron vertaald, en wat genaaid; van middag heb ik ook genaaid; het is van daag goed weder geweest.- Van morgen zyn Ds: en Dolphina Wentink hier geweest te koffydrinken, van daag hebben wy vroeg gegeten, omdat Vader naar Oosterend geweest.
Zaturd: 23 Sept: 1854. Van morgen heb ik mij verschoond, in myn dagelijksch schrift geschreven, uit Meidinger vertaald en wat genaaid; van middag heb ik ook genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Zondag 24 Sept: 1854. Van daag is Samuel jarig geweest; hij heeft van Vader een rood zyden knoopdasje met witte Randen gekregen, van Dirk een groot prentenboek, van mij een pennekoker, van Katrina een koek, van Sina een zakje met allerhande, en van Menno een zakje met muisjes; zooeven hebben wy Salymelk gedronken.- Van daag heeft Ds: Lodeesen aan Oosterend gepreekt en Vader hier aan den Burg.- Het heeft van daag nog al gewaaid.
Maand: 25 Sept: 1854. Van morgen onder ’t ontbyt hebben wy Salymelk gedronken dat wy gister nog overgehouden hadden.- Van morgen heb ik uit de Romeinsche geschiedenis vertaald, een opstel uit Renesse verbeterd, Aafje geholpen aardappels te schillen en wat genaaid; van middag heb ik ook genaaid; het is van daag goed weder geweest.
Dingsdag 26 Sept: 1854. Van morgen heb ik een brief aan Tante geschreven, uit Meidinger vertaald, en wat genaaid; van middag heb ik wat genaaid en geletterd; het is van daag goed weder geweest.- Van middag is Vader naar de Waal gegaan.
Woensd: 27 Sept: 1854. Van middag is Mr: J. Bok hier geweest te theedrinken.- Van morgen heb ik een paar thema’s uit Agron vertaald en wat geletterd aan een zakdoek; van middag heb ik ook geletterd, het is van daag mooi weder geweest.
Donderd: 28 Sept: 1854. Vader is van daag naar Dijksmanshuizen en het Oudeschild geweest, ook is A. Bremer hier van morgen geweest te verwen.- Van morgen heb ik in myn dagelyksch schrift geschreven en wat gebreid; van middag heb ik wat genaaid en geletterd; zooeven heb ik wat gebreid; het is van daag mooij weder geweest.
Vrijdag 29 Sept: 1854. Van daag heeft Vader kamerdag aan de Waal gehad. Van morgen is Mr: P. de Jong hier geweest te koffydrinken en ’s middags te eten; van middag om 4 uren is hy met de Stoomboot weer vertrokken. Zooeven is Mr: S. Keyser hier gekomen. Van morgen heb ik uit de Romeinsche geschiedenis vertaald, uit Renesse een opstel gemaakt, en wat gebreid; van middag heb ik geletterd; het is van daag mooij weder geweest.
Zaturdag 30 Sept: 1854. Van morgen heb ik my verschoond, een schrift geschreven, een opstel uit Renesse gemaakt en gebreid; van middag heb ik ook gebreid; het is van daag mooij weder geweest.- Van morgen is D. Bakker van Westergeest hier geweest te koffijdrinken.

School
VerjaardagenTerug naar de vorige bladzij