School1 December 1851. Samuel heeft in de school een prent gekregen omdat hij zulk een mooi opstel gemaakt had (over Jozef).

Maand: 4 Julij 53. Nu is onze vacantieweek uit en daarom zijn wij weêr naar school gegaan.

Dond: 7 Julij 53. Voor het ontbijt heb ik mijn Vaderlandsche geschiedenis les geleerd, na schooltijd heb ik genaaid, ik heb in ’t school een schrift geschreven, het heeft zooeven geregend.

Vrijd: 8 Julij 53. Het is plan dat straks Mr: Bok zal komen; na schooltijd heb ik genaaid, het is van daag mooi weder geweest, ik heb van morgen in de school kaarten geteekend.

Zaturd: 9 Julij 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik genaaid, ik heb in ’t school een schrift geschreven.

Maand: 11 Julij 53. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik genaaid, ik heb in den school een schrift geschreven.

Dat staat er vrijwel dagelijks, soms wat anders geformuleerd:

Dingsd: 16 Aug: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn werk voor de school afgemaakt, na schooltijd heb ik genaaid, ik heb in de school mijn Thema’s ingeschreven.

Zaturd: 27 Aug: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd, na schooltijd heb ik genaaid, ik heb in de school een Maandschrift en een Version ingeschreven.

Op andere dagen schrijft ze een Cacographie, Volzinnen, Verbetering, een brief of een Thema in. Er is verschil tussen een’schrift’ en een ‘Maandschrift’.

Zond: 9 Oct: 1853. Van daag is Monsieur jarig, wij hebben hem zamen een Moderateur lamp gegeven; wij werden getracteerd op koffij met koekjes en wijn met koekjes; wij hebben de nieuwe school ook gezien.

Vrijd: 14 Oct: 1853. Wij hebben van middag vrij van de school gehad, omdat Monsieur verhuizen moet; en toen is Katrina om 5 uren naar Kapitein Feenstra geweest, op de verjaring van Elisabeth Koning.
Zaturd: 15 Oct: 1853. Zooeven is de Proponent Bouwman van …. hier gekomen, hij zou van nacht bij ons logeren, wij hebben van daag de geheele dag vrij van school geweest.

Dingsd: 1 November 1853. Van daag zijn wij de geheele dag vrij van de school geweest, omdat het voor de Roomschen Allerheilige is.

Maand: 7 Nov: 1853. Na schooltijd heb ik gebreid; Monsieur heeft van daag de kagchel gezet; ik heb in de school een schrift en een brief ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.

Zat: 12 Nov: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijne Volzinnen voor de school gemaakt; na schooltijd heb ik gebreid; ik heb in de school een Version ingeschreven, en te huis heb ik een schrift geschreven; het is nu mooi weder.

Maand: 5 Dec: 1853. Wij zijn van morgen vroeg uit de school gegaan, en wij hebben zooeven naar de verkleede mannen gezien.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; na school heb ik gebreid; ik heb in de school een brief ingeschreven; het is van daag goed weder geweest.

Vrijd: 9 Dec: 1853. Voor het ontbijt heb ik mijn Aardrijkskundige les geleerd; na school heb ik gebreid; ik heb in de school een Thema ingeschreven het is van daag goed weder geweest.

Dingsd: 27 Dec: 1853. Na school heb ik schaatsen gereden; ik heb in de school een Nieuwejaarsbrief en Maandschrift geschreven; het is van daag goed weder geweest.
Woensd: 28 Dec: 1853. Ik ben van middag op Schaatsen geweest.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; na school heb ik met Vader Duitsch gelezen; ik heb in de school een paar schriften geschreven; het is van daag goed weder geweest.

Zaturd: 31 Dec: 1853. Van morgen heeft Monsieur Prijsuitdeeling gehouden, doch van alle kinderen niet: Herman Keijser, Adriana Vrendenberg, Willem Verberne, Cornelia Verberne, Katrina en ik hebben van morgen de prijs gekregen; Katrina heeft een groen om de prijs met verguld er op, en mooie verhalen en mooie plaatjes er in, alsook in de mijne; om mijn prijs is een zwart vel met verguld er op.- Voor het ontbijt heb ik mijn schoolwerk afgemaakt; na school heb ik in mijn prijs gelezen; ik heb in de school een schrift geschreven.

Maand: 2 Januarij 1854. Dirk en ik zijn van daag van de school afgegaan, en wij leeren bij Vader op de Studeerkamer, doch ’s middags leer ik bij Tante naaijen of letteren.- Ik heb van morgen een schrift geschreven.

Grietje leert thuis Fransch, Aardrijkskunde, Vaderlandsche Geschiedenis, vertaalt uit het Engelsch, zij oefent haar schrift, zij leest, schrijft brieven, handwerkt, helpt in huis.
Onderwijl wordt haar broer Dirk opgeleid voor het Gymnasium.

Dond: 5 Jan: 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; ik heb van morgen een schrift geschreven.

Dingsd: 17 Januarij 1854. Ik heb van morgen een schrift geschreven; ik heb zooeven in een boek gelezen, dat Tante van Mevr: Scheurleer ter leen gekregen heeft, ik heb van morgen uit Robinson Crusoë vertaald.

Vrijdag 27 Jan: 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik in plaats van een schrift te schrijven, een les uit de Lotgevallen van Robinson vertaald, dat ik nu om de andere dag doe; het

Zaturd: 4 Maart 1854. Zooeven heb ik een brief aan Tante Mietje geschreven.- Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik een schrift geschreven; ik heb zooeven in de Huisvriend gelezen, en van middag in het boek van Mevr: Scheurleer; het is van daag mooij

Vrijd: 19 Mei 1854. Voor het ontbijt heb ik mijn Fransche les geleerd; van morgen heb ik uit Robinson vertaald, gerekend en een werkwoord gemaakt; met koffijtijd heb ik gebreid; van middag heb ik genaaid; het is van daag mooij weder geweest.

Dingsd: 14 Aug: 1854. Van daag hebben Samuel en Katrina vry van de school gehad, omdat het voor de Roomschen Maria Boodschap is.

Donderd: 17 Aug: 1854. Van morgen heb ik in de Huishouding geholpen, een schrift geschreven, een opstel uit Renesse verbeterd, 3 thema’s uit Agron vertaald, aalbessen geplukt en gebreid; van middag heb ik de straat gepluist; het is van daag goed weder geweest.

Woensd: 27 Sept: 1854. Van morgen heb ik een paar thema’s uit Agron vertaald en wat geletterd aan een zakdoek; van middag heb ik ook geletterd.Door Grietje genoemde boeken:

Vrijd: 12 Aug: 1853. En ik heb in de Natuurkunde gelezen.
Vrijd: 26 Aug: 1853. Ik heb zooeven in ’t Nederlandsch Prentenboek gelezen.
Maand: 14 Nov: 1853. Ik heb zooeven in de Polycarpus gelezen.
Woensd: 23 Nov: 1853. Na school heb ik in een boekje gelezen dat wij van J. Sipkes te leen hebben; het bevat 2 verhalen, de arme Antoon en de Paascheijeren.
Dond: 1 December 1853. Ik heb zooeven in de Polycarpus gelezen.
Zat: 3 Dec: 1853. Van morgen om 10 uren is Tante weêr teruggekomen van hare reis, en Katrina, Sina en Menno hebben zaam een mooi prenteboekje gekregen, en Dirk, Samuel en ik hebben zamen een mooi boek gekregen. Na schooltijd heb ik in dat boek gelezen dat ik van Tante gekregen heb.
Dond: 15 Dec: 1853. Ik heb zooeven in ’t Weekblad tot ’t Nut van ’t Algemeen gelezen.
Zaturdag 7 Jan: 1854. Ik heb van daag uit het 1ste en 2de deel van Gumal en Lina gelezen.
Zondag 8 Jan: 1854. Ik heb van daag het 2de en 3de deel van Gumal en Lina uitgelezen.
Maand: 9 Jan: 1854. Ik heb van daag uit het Bloemkorfje gelezen.
Dingsd: 10 Januarij 1854. Ik heb van daag uit het Weekblad gelezen.
Zaturdag 14 Januarij 1854. Ik heb van daag in ’t Magazijn van 1843 gelezen.
Dingsd: 17 Januarij 1854. Ik heb zooeven in een boek gelezen, dat Tante van Mevr: Scheurleer ter leen gekregen heeft.
Vrijd: 20 Jan: 1854. Zooeven heb ik in Moederschoot gelezen.
Dingsd: 24 Januarij 1854. Ik heb zooeven in de geschiedenis van Robinson gelezen.
Woensd: 1 Februarij 1854. Ik heb zooeven in een boekje van Turenta gelezen.
Woensd: 25 Jan: 1854. Van morgen heeft Vader aan de Katechisanten in het 1ste en 2de boekje een mooi boekje gegeven, ook aan Samuel, Katrina en mij.
Vrijdag 27 Jan: 1854. Van morgen heb ik in plaats van een schrift te schrijven, een les uit de Lotgevallen van Robinson vertaald, dat ik nu om de andere dag doe.
Woensd: 1 Februarij 1854. heb zooeven in een boekje van Turenta gelezen.
Vrijd: 3 Febr: 1854. Ik heb zooeven in de Huisvriend gelezen, dat Dirk uit het Leesbibliotheek gehaald heeft.
Dond: 9 Feb: 1854. Van daag heb ik uit Robinsons eiland gelezen.
Zaturd: 18 Feb: 1854. Van daag heb ik in een boek gelezen dat Samuel van ’t Leesbibliotheek gehaald heeft.
Maand: 20 Feb: 1854. Van morgen heb ik uit Robinson vertaald; zooeven heb ik in de Huisvriend gelezen; het is van daag goed weder geweest.
Dingsd: 28 Feb: 1854. Ik heb van daag vertellingen gelezen.
Dond: 2 Maart 1854. Ik heb van daag in eeen boek van Mevr: Scheurleer gelezen.
Zaturd: 4 Maart 1854. Ik heb zooeven in de Huisvriend gelezen, en van middag in het boek van Mevr: Scheurleer.
Zaturd: 11 Maart 1854. Ik heb van daag in een boekje gelezen, dat wij van Herman Kikkert ter leen hebben.
Vrijdag 17 Maart 1854. Ik heb van daag in de Voorbeelden van deugdzame bedrijven gelezen.
Dond: 30 Maart 1854. Ik heb zooeven uit een boek de Bergroosjes gelezen.


Terug naar de vorige bladzij