Dooieman.

Tot de aanleg van de Pontweg ging men van de Duinweg over de Oosterlaanweg en de Dooieman naar Den Burg. Sindsdien is er veel veranderd. Niet iedereen weet meer hoe dat was, meer dan een halve eeuw geleden.

Oude kaart met nieuwe wegen
Deze kaart is gemaakt in 1859. Met groen zijn de drie wegen naar het westen aangegeven, de Akenbuurtsweg, de Heerenweg en de Hollewalsweg. Toen de Pontweg werd aangelegd heeft men de situatie vereenvoudigd. Dit is te zien aan de rode lijnen. Het blauwe streepje is gekleurd op de Dooieman. Het is nu deel van het oostelijke fietspad van de Pontweg, net als de Oosterlaanweg. De weg is niet totaal verdwenen, zoals zoveel oude wegen.

Dooieman

Luchtfoto
Engelse luchtfoto uit 1944

Dooieman

Tekeningen van Reinier Bakels

Dooieman

Dooieman

Dooieman

We zien de hoge tuinwal en de boet, aangegeven in haastig gemaakte schetsen. Reinier had op dat moment geen tijd om een uitgewerkte tekening te maken. De kleuraanduidingen waren bedoeld voor een te maken schilderij.

In het Veldnamenboek op bladzijde 175 zien we bij de hoek van de Dooieman en de Heerenweg percelen met de naam ‘Dodeman’: 18 Dodeman, 19 Dodeman aan de weg en 20 de Voorste Dodeman.

Verhalen over de dode man
Er zijn verschillende verhalen, die met de persoon van de overleden man te maken hebben.

Dooieman

Gezien de splitsing van Heerenweg en Dooieman is het niet onmogelijk dat iemand het verkeerde weggetje is ingeslagen en daar is bevroren.

Achter in het boekje staat nog:
(Franke; van horen zeggen)
(Tex. Toerist 27-7-1974)
De naam ‘Doodemansweg’ wordt genoemd in een archiefstuk van 1850 (GAT 710, stukken betreffende aanleg en onderhoud van wegen, 1818-1926). Een oudere vermelding hebben we niet gevonden. Het weggetje is nu [1978] nog gedeeltelijk aanwezig in het fietspad aan de rechterzijde [westzijde] van de Pontweg, tussen de [jeugdherberg] Eyercoogh en Akenbuurt. Een man pleegde er zelfmoord in 1843. Omdat in het tweede verhaal iemand uit Den Burg begraven moest worden aan de Westen, speelt de gebeurtenis vermoedelijk in de tijd na de Reformatie. In een rapport van 1663 aan de gecommitteerde Raden te Hoorn werd over de klok in de Westertoren gezegd dat die alleen gebruikt werd ‘tot het beluyden der doden en wel specialick die van de roomsche religie’. De oude tufstenen kerk was toen allang in verval.

Pas in 1829-30 werd de Roomse begraafplaats bij Den Burg aangelegd. Tot die tijd was het Westerkerkhof het enige gewijde kerkhof van Texel.

Wie pleegde zelfmoord? Er zijn 87 doden ingeschreven dat jaar, maar slechts 5 volwassen mannen stierven aan Den Burg. Er staat niets bij over de doodsoorzaak.
Jan Jansz Bruin 1788-1843
Gerrit Klaasz Drijver 1765-1843
Cornelis Willemsz Rab 1790-1843
Justus Henricus Trijp 1785-1843
Hendrik Cornelisz Verberne 1799-1843

Bronnen:
Witte en Timmer, ‘Moeten ze d’r uut burgemeester?, uitg. Het Open Boek, Texel, 1978, met tekeningen van Monica Maas.
Schraag, J. Veldnamen van Texel.
Genealogische Databank van Rob Gomes
.


Terug naar de vorige bladzij