Verjaardagen


Donderdag 6 february 1851. Grietje is gister jaarig geweest, zij had ook meisjes gehad.

Zaturdag 22 february 1851. Over drie dagen is de Koning jarig geweest. Dirk het zijn vlag ook opgezet in het bleekveld, die vlag die hij op zijn jarighijd gekregen had.

Maandag 1 Sept. 1851. Nu ben ik spoedig jarig dan word ik zeven jaar. Dat duurt nog drieentwintig dagen. Maar dan krijg ik geen jongens op mijn verjaardag, denk ik, maar als Dirk jarig is (dan komen) krijg ik Arend Kikkert, Herman Kijser, Willem Verberne en Johan Kijser en Adriaan Kijser bij mij.

Zondag 21 September 1851. Nu ben ik spoedig jarig. Het duurt nog maar vier dagen dan ben ik zeven jaar, want woensdag is het de vierentwintigste.

Woensdag 4 September. Nu ben ik jarig, het is nu avond, de lamp is al op. Nu ben ik zeven jaar. En ik heb ook een koek en een brief gekregen en nu hebben wij sagomelk gedronken. De brief en de koek heb ik van Grietje gekregen.

Dingsdagavond 30 September. Morgen is het October. Dirk is de 16 daarvan jarig.

Zaturdag 4 October 1851. Nu is Dirk spoedig jarig, want dan is het de zeztiende October en het duurt nog maar een week en vijv dagen.

Vrijdag 17 october 1851. Gister is Dirk jarig geweest en Grietje heeft ook twee koeken aan Dirk gegeven en die heben wij bij het kopje en toen hebben wij ook een engelsche koek uit Londen en koekjes gehad en des avonds dronken wij melk.

Donderdag 18 December 1851. Nu is Marijtje jaarig geweest en wij hebben haar twee koeken en een zakje met allerhande geven.

Zondag 28 December 1851. Nu duurt het nog veertien dagen dat het Menno zijn verjaardag is.

Maandag 29 December 1851. Vader wil hebben dat alles wat wij van moeder konden herinneren in ons dagboekje moeten schrijven. En nu weet ik nog zeer goed van moeders verjaardag in 1850, toen was vader naar Westzaan en moeder en Marijtje zaten in de keuken, toen gaven wij moeder van ons zamen een mandje dalias en vossestaarten en Dirk een bordje vol en toen wij het bragten zaten zij te praten, maar het mandje was nog niet regt vol. Toen wilden wij nog meer pluken, maar moeder riep van niet meer, niet meer, maar toen plukten wij nog wat, tot vreugde van onzen lieven moeder.
Nu weet nog een verhaal van moeders verjaardag uit 1851. Wij stonden des morgens vroeg op toen moeder jarig was en wij hadden de vorig dag elk een brief geschreven voor moeder. En toen wij opgestaan waaren maakten wij van een halve en een heele hoepel een kroon die wij met palm met stokroozen dalias en latarus en vossestaarts bloemen omringden en ze met touw aan de kroon bonden en toen hingen wij met touwtjes vier bruschelse en drie brieven (van mij van Grietje en van Dirk) aan de kroon en dien wij toen met luid vreugde gyruch [gerucht] naar moeder bragten en toen spijkerde vader aan den zolder een spijker in daar hing vader hem nu aan onder moeders hoofd.

Zaturdag 10 January 1852. Nu is Menno morgen jaarig en dan is hij 2 jaar. Vader heeft gezegd dat wij hem een Folij charpu [Polycarpus] met de afbeeldingen van de insecten geven zullen.

Vrijdag den 30 Januarij 1852. Nù is Grietje spoedig jarig, want het duurt nog zes dagen.

III febrùarij 1852. Nu is morgen Grietje Keiser (daar Grietje naajen leerd) jarig en overmorgen is Grietje jarig. Nù is het dingsdag, en dan word Grietje Donderdag jarig.

IV februarij 1852. Nù is vanmiddag Jan Brùin van den Hoorn hier geweest; die van zijn reis naar Java terùggekomen was. Die heeft vader honderd Javaansche sigaren gegeven heeft, en een mooj mandje, dat zullen wij Grietje morgen op haar verjaardag geven.

V febrùarij 1852. Nù is Grietje van daag jarig. En wij hebben haar gegeven, een mandje van vader, een porseleinen kopje van Marijtje, en een mahonyhoùten breibakje van Jantje. En van avond hebben wij chocolade, geroosterd brood, en biscùit gehad. Wij hebben vamiddag ook naar Tante Burgemeester geweest ik, Grietje, Katrina, Sientje, en Dirk, toen wij er pas kwamen kregen wij een stùk koek, behalve Dirk die er toen nog niet was. Toen hebben wij nog wat gespeeld, en daarna hebben wij poffers gegeten, en toen gingen wij weder aan het spelen. Dirk was er toen al bij ons, hij kwam net voor het eten, en het was nog geen twee uur toen wij gedaan hadden. En vader at te hùis toen aardappels en bieten, en wij kwamen toen in het school om bijna drie uuren, en dat was net onze tijd.

I Maandag den I maart 1852. Nù dùùrt het nog maar 16 dagen en 12 uuren dat het Sientjes verjaardag is, wan Sientje is den 17 jaarig.

XV Maandag 15 Maart 1852. Nù duurt het nog maar twee dagen eer dat het Sientjes verjaardag is.

XVI Dingsdag den 16 Maart 1852. Nù is het morgen Sientjes verjaardag, ik zal dan morgen maar vroeg opstaan om wat tot de verjaardag van Sientje klaartemaken. Nù komt vader ùit de katechisatien.

XVII Woensdag 17 Maart 1852. Nù is het vandaag Sientjes verjaardag, zij heeft nù vanmorgen ook een pop (met een niew hoofd en met mooie klederen aan) gekregen, en zij heeft vanmiddag zeven koeken gekregen en vanamiddag hebben wij koffij en een boterham met koek gehad.

Vrijdag 2 april 1852. En nù is Dirk naar de verjaardag van P. Boon.

Dingsdag 6 April 1852. Nù is Grietje, Katrina en Sientje strakjes naar doctor Scheùrleer op de verjaardag van Betsie geweest; en wij hebben nù elk een stùkje van een moskovisch gebak (dat zij bij Dekens hadden laten bakken) gehad.

Zondag 11 April 1852. Dirk was op de verjaardag van Zijbrand Keijser en dùs ging hij heen en onder die verjaardag kreeg Dirk de koors.

Woensdag 21 April 1852. Nù ben ik vandaag naar de verjaardag van Adriana Keyser geweest daar heb ik een stùk of twaalf kopjes chocolade, drie kopjes koffij en drie stukjes koek gehad. Wij hebben er in den tùin gespeeld en wij hebben ook rond om den Bùrg gewandeld en wij hebben ook vertelseltjes vertelt en toen kwamen wij om half tien te hùis.

Donderdag 3 Junij 1852. Nù is vader vandaag jarig en wij hebben hem een boel verjaarsgeschenken gegeven, zoo als van mij drie geschenken, een ruiker, een brief en een koek. Van Dirk en Sientje zamen ook drie geschenken, zooals een sigarendoos, een sigarenpijpje en een brief. Van Katrina ook drie geschenken, twee ruikers en eene brief en van Grietje een mooj geschenk, namelijk een mooje van koordjes gehaakte beùrse. En des avonds ben ik Dirk en Antoon naar Dirk Leyen geweest en toen wij te huis kwamen hebben wij poffers gegeten. Vader is nu 43 jaar.

Donderdag 1 Julij 1852. Nù dùùrt het nog maar vijf dagen eer dat Katrina’s verjaardag is, want zij is den zesden jùlij Dingsdag’s jaarig.

Dingsdag 6 Jùlij 1852. Nù is het vandaag Katrina’s verjaardag, zij heeft dit gekregen: een boerinnetje die melk karnt en wij hebben haar ook vijf prenten gegeven. Ik heb voor haar ook de letter I gevlecht.

Zondag 1 Augustus 1852. Het dùùrt nog 21 dagen eer dat het onze lieve Moeders verjaardag is.

Dingsdag 14 September 1852. Nù dùùrt het nog maar tien dagen eer dat het mijne verjaardag is.

Donderdag 23 September 1852. Ik ben morgen nù jarig.

Vrijdag 24 September 1852. Nù is het vandaag mijne verjaardag geweest, ik heb van al de kinderen prenten gekregen, van vader eene pennehouwer met een potlood er in, ik heb er vanavond een pen bij gekregen, er zijn 4 potloodjes in. Ik kan er ook een polkagrift in zetten. Van tante heb ik een zakje met peprementgoed gekregen, van Aafje ook, er was een ridderteeken, twee geele harten, een poort, een hek, twee trompetters, twee krakeling, een rood en een geel saletje, Jan Klaassen met zijn lange neus, een vleeschhouwer, een meisje en een voorntje. Korneles en Fronika Verberne zijn hier ook geweest. Wij hebben in de tuin gereden en ik heb op de Steeneplaats gespeeld.

Zaturdag 2 October 1852. Nù dùùrt het nog maar veertien dagen eer dat het Dirk zijn verjaardag is.

Zatùrdag 9 October 1852. Monsieùr is vandaag jaarig geweest, wij hebben hem allen te zamen een brùin porceleinen servies gegeven met een kopje daar met vergulde letters op staat “Al is ’t geschenk gering en klein, ’t Zal hoop ik naar genoegen zijn”. En van Sybrand Keiser nog een kopje daar op staat, ‘Tot uwe verjaaring’. Monsieùr heeft beloofd dat als hij het volgende jaar jaarig werd een visite [zou houden], want nù kon het niet want nù was Jan Verberne ziek, maar het is nù toch wat beter. Monsieùr is vandaag 45 jaar. Wij hebben het gekocht voor 6,30 gulden en wij hebben er met ons vieren 4 gulden toe gegeven.

Zatùrdag 16 October 1852. Dirk is vandaag jarig geweest, hij heeft van ons gekregen: een glas met roode bloemen er in, de hoorn en de beker des overvloeds is er ook in, in het wit geschilderd en daaronder staat met duitsche letters in het wit onder Geluk: en Dirk heeft ook een zakje met lekkers gekregen, roode suikerschuim balletjes, roode geele en witte peprementjes en oversuikerde amandelen. Ik heb mijn peprementgoed dat ik op mijn verjaardag gekregen heb nog niet op, wij hebben er nù wat van verdeeld.
Dirk Bruin heeft dat goed van onze Dirk gisteravond gebragt.

Zaturdag 6 November 1852. Aafje is vandaag jaarig geweest, zij heeft een zakdoek en een paar kousen gekregen.

Dingsdag 1 Febrùarij 1853. Zatùrdag in deze week is Grietje jarig.

Vrijdag 4 Febrùarij 1853. Morgen is Grietje jarig.

Zaturdag 5 Februarij 1853. Het is vandaag Grietjes elfde verjaardag geweest, zij heeft een kerkboek gekregen met psalmen, het niewe testament, de gezangen, een zonnetje met 60 spelden, een naaldedoosje met 100 naalden, twee shokkoeken en een zakje allerhande. Vanmiddag hebben wij oliekoeken gegeten. Adriana en Betje Vrendenberg zijn bij ons komen spelen, wij hebben met de bal gespeeld geschommeld en geschimmeld + zij hebben ook bij ons gegeten. Zij zijn om kwartier over zeven weder vertrokken. – Des morgens konde men nog sneeuw zien, maar het sneeuwde niet overigens was het goed weder. * + wij hebben ook met het dominospel gespeeld *maar de tuin was enigzins nat. Ik heb vandaag gelezen in een boekje tot het tegengaan van het bijgeloof dat er spoken en duivels zijn, ook in de geschiedenis van de wereld. Wij hebben de dag pleizierig doorgebragt.

Dingsdag 8 Febrùarij 1853. Aafje is vanmorgen naar het Eierland gegaan, morgen komt zij wederom want vandaag is haar vader jarig.

Zaturdag 19 Februarij 1853. Onze koning Z M Willem III is vandaag jarig geweest.

Zaturdag 5 Maart 1853. Ik heb vandaag een brief aan Edùard Dekker geschreven, Katrina en Grietje een aan Oome Juriaan die vandaag jarig is.

Dingsdag 15 Maart 1853. Sientje is overmorgen jarig. Tante en Grietje zijn al bezig met het klaarmaken van het goed dat wij haar geven zullen.

Donderdag 17 Maart 1853. Sientje is vandaag 5 jaar geworden, zij heeft een mooije pop met kleeren aan, eenige potjes en pannetjes en 3 zakjes lekkers gekregen. Johanna en Henriette Bok zijn vandaag bij ons geweest, zij hebben eerst met de toverschijf gespeeld en toen hebben zij poffertjes gebakken. Zij zijn toen eerst naar de naaischool gegaan en toen zij het school uitkwamen wederom gekomen. Zij hebben 2 mooije boeken voor ons meegebragt, genaamd ‘de kinderen van het woud’. Wij hebben toen spellen gespeeld en chocolade gedronken om 9 uur ben ik naar bed gegaan, zij waren er toen nog.

Woensdag 1 Junij 1853. [Westzaan] Wij zullen Vrijdag weder naar Texel over land vertrekken, net op Vaders verjaardag.

Vrijdag 3 Junij 1853. [Texel] Vandaag is vader jarig. Ook zijn wij naar Texel teruggegaan. Wij zijn hier [in Westzaan] 11 dagen geweest.

Vrijdag 1 July 1853. Vandaag is Tante jarig geweest, nu is zij 28 jaar.

Woensdag 6 July 1853. Vandaag is Katrina 7 jaar geworden. Zij heeft van Tante een boekje met 4 gekleurde plaatjes gekregen, een koek en van Menno een ruiker.

Zondag 21 Augustus 1853. Vandaag is het moeders verjaardag geweest.

Vrijdag 23 September 1853. Morgen ben ik 9 jaar.

Zaturdag 24 September 1853. Vandaag ben ik 9 jaar geworden. Ik van Dirk ‘Het verkeerd apropos’ en een mes gekregen. Van Grietje een zakje net allerhande, van Tante Martha een portemonnaie, van Tante Geke een koek, van Vader ‘De geschiedenis van Esopus’ en zijne Fabelen, Van Aafje een zakje met allerhande en van Katrina een bloemruiker.

Zondag 9 October 1853. Vandaag is Monsieur jarig. Wij zijn allen naar het niewe school toe geweest, het is nu eene zeer ruime school. Wij hebben er koek wijn en koffij gehad.

Zondag 16 October 1853. Dirk is vandaag jarig geweest. Hij heeft 13 staalen pennen een pennehouder en koek, een zakje allerhande, een zakje lekkers en een porceleine kopje gekregen. Dirk is nu 13 jaar.

Zaturdag 29 October 1853. Vandaag zijn Grietje en Katrina gevraagd om morgen bij Cornelie Kikkert op haar verjaardag te komen.

Woensdag 11 Januarij 1853/4. Vandaag is Menno jarig geweest. Hij heeft 10 prenten, 1 potlood een grift, een schrijfboekje en lekkers gekregen.

Zondag 5 Februarij 1853/4. Grietje is vandaag 12 jaar oud geworden, zij heeft een naaikistje, eenige klosjes garen en lekkers gekregen. Het is vandaag mooi weêr geweest, daarom ben ik ook met Grietje Dirk Vader en Tante naar de kerk geweest. Vandaag zijn Adriana en Betje Vrendenberg en Emelie en Theodore Bok bij ons geweest. Wij heb gespeeld van taffeltje, geschimmeld. Vader heeft getoverd, ook hebben wij van stuivertje wisselen gespeeld.

Dingsdag 7 Februarij 1854. Vandaag is Aafje op reis gegaan naar Coksdorp want haar vader is morgen jarig.

Zondag 19 Februarij 1854. Vandaag is het de verjaardag van de koning geweest.

Maandag 20 Februarij 1854. Morgen is Tantes Moe jarig.

Zaturdag 17 Maart. Sientje is vandaag 7 jaar geworden. Dirk heeft een kookkagcheltje voor haar gemaakt.

Zondag 18 Februarij. Sientje heeft vandaag Betsy Scheurleer, Elisabeth en Georgina/Maria Veenstra en Adriana Vrendenberg bij zich gehad. Wij hebben ’s avonds chocolade gedronken.

Donderdag 6 Julij 1854. Vandaag is Katrina jarig geweest, zij heeft gekregen een kaartje om te naaien, borduren en haaken, ook een mooi houten breimandje, koeken, lekkers. Zij is vandaag acht jaren geworden.

Woensdag 2 Mei. Ik ben gisteren op de jarigheid geweest bij Adriaan Keijser. Er waren Jaapie van Keeren Reinerd Moijen Herman Sijbrand en Johannes Keijser Jan Vrendenberg Willem Stolp Willem Verberne Gerrit en Kees Keijser, er waren er veertien. Wij hebben in de tuin gespeeld, gekeegeld, verteld, gezongen enz. Wij hebben broodjes met chocolade, koek en koffij gehad. Katrina en Sientje zijn naar Margoo Keijser om 5 uur op de jarigheid gegaan.

Zondag 13 Mei. Ik ben vandaag op de jarigheid geweest, ook heb ik bij F. Slijboom met Willem Rom en Simon Duinker gespeeld.


Terug naar de vorige bladzij