Samuel over Schagen


Zondag 9 Julij 1854. Schagen is eergisteren op de weg naar het kamp opgehangen gevonden, zijn kinderen zijn nu in het weeshuis en zijn boedel is verkocht.
Een groot drama in een enkele zin.

Over wie ging dat?
Jan Schagen was politiedienaar. Hij was geboren in 1810, gestorven op 4 juli 1854. Zijn ouders waren Cornelis Jansz Schagen en Reijnoutje Cornelis Huijsman. Zijn moeder was kort na haar tweede bevalling in 1813 overleden, het kleine broertje Cornelis stierf na een half jaar.
Jan trouwde in 1842 met Adriana Theunis (Teuns) dochter van Pieter Jz Theunis en Susanna Nuis, geboren ca 1815 te Ossendrecht. Zij was RK, overleden 23-3-1854 den Burg (38 jaar). Zij is dus vlak voor hem gestorven.
Hun kinderen waren Cornelis (1843), Pieter (1843), Reinoutje (1845), Susanna (1846) en Elisabeth (1848).

Bij de stranding van de Agnes in 1850 hoorde Vader Huizinga van Notaris Bok:
Het was onmogelijk een strand van 3 á 4 uur lengte te surveilleren, dat over die geheele lengte met dieven, in de duinen op de loer leggende, bezet was, te meer daar hier geen Garnizoen was en er op een tijd slechts 1 enkele politiedienaar ten gebruike was.
Twee agenten waren ziek, en een was geestelijk niet in orde, bleek uit zijn andere aantekeningen. Dat was Jan Schagen, die het leven maar moeilijk aankon en er na de dood van zijn vrouw een eind aan maakte.


Terug naar de vorige bladzij