Samuel over St. Nicolaas


Kinderfeest op 6 december, geschenken

Zondag 23 November 1851. Nu duur het nog dertien dagen dat het Sint Nikolaas is, maar vader heeft gezegd dat het een truerige Sint Nikolaas word om dat moeder nu gestorven is.

Maandag 1 December 1851. Nu duurt het nog maar wijnig dagen eer dat het Sint Nikolaas is. –

Zaturdag zez December 1851. Vandaag is het Sint Nikolaas geweest en ik heb een hes een doos 3 tataajen een heleboel mopjes en persesjes en Menno heeft een wagentje en een paar mopjes en wij hebben allen met elkaar vijfentwintig omnabusen gekregen en wij hebben nu ook mopjes gekregen en wij hebben elk een tataaj.

Vrijdag 26 November 1852. Het duurt nù nog maar tien dagen eer dat het St. Nicolaas is.

Woensdag 1 December 1852. Vader heeft al Sint Nicolaasgoed voor de kinderen ontvangen van Grootmoeder; nù is het Dingsdag eerst Sint Nicolaas: wij moeten nù een brief voor Sint Nicolaas maken. Katrina en Sientje zijn vandaag naar Baker geweest, daar hebben zij elk een tataatje gekregen.

Woensdag 8 December 1852. Op het Sint Nicolaas feest heb ik dit gekregen: twee taaitaaien, drie suikertatajtaaien, een boekje van de sterrekunde, er zijn vier afleveringen daar van, elk van deze afleveringen heeft zesennegentig bladzijden, een pakje met schaduwbeelden, in elk pakje zijn zes schaduwbeelden en elk pakje kost een dubbeltje. Ik heb ook een schaarenslijper die zijn handen zijn voeten en het rad daar hij zijne messen op slijpt kan bewegen. Ik heb ook twee stukken koek gekregen. Dirk heeft ook een zilveren mes gekregen. Katrina kopren schaaltjes en Sientje een looden serviesje.

Woensdag 30 November 1853. Aankomende Dingsdag is het Sint Nicolaas.

Dingsdag 6 December 1853. Het is vandaag St. Nicolaas. Ik heb een paar handschoenen, een boekje van de stranding van het barkschip William and Mary, ‘De goede raadgever almanak van 1854’, een prenteboekje, lekkers en een pen enz. enz. Grietje heeft een mooie groote schrijfportefeuille, De goede raadgever 1854, een paar handschoenen, linnen voor 6 zakdoeken, een speldekussentje, lekkers enz. Dirk heeft De Vrolijke toovenaar, een portemonnaie, Een lijnhout dat van binnen hol waar dan in zijn een potlood een pen en gomelastiek en een drukkertje, de goede raadgever, lekkers, enz. enz. Katrina heeft gekregen een mesje, handschoenen, twee prenteboekjes, de goede raadgever, een speldekussentje en lekkers, enz. Sientje heeft gekregen het vernieuwde prentengeschenk, een prenteboekje, een vorkje en een lepeltje, een bal, de goede raadgever, lekkers, enz. Menno heeft gekregen twee prenteboekjes, het vernieuwde prentengeschenk, een bal, lekkers, enz. enz.

Woensdag 6 December 1854. Het is vandaag Sint Nikolaas Ik heb gekregen: eene Rouileau Saheur, een potlood, galgen, taaitaai, etc. etc. etc. etc. etc. Ik heb vandaag geleezen in het tweede deel van ‘Onze voorouders’.
[Vader: 6 December 1854. De kinderen allen zeer verheugd (Samuel eerst niet, omdat ik hem zijne geschenken vooreerst onthouden had omdat hij niet aan mijn verlangen had voldaan)].

Zaturdag 24 December 1854. Ik heb Vrijdag een kaartje van Nederland geteekend, ook hebben wij dien dag St. Nicolaasgeschenken van de Oomes en Tantes uit Westzaan gekregen, namelijk een erg groot schip van wel een el lang glaasjes trapjes bankjes luikjes etc het is eene zaandamsche ligter en geladen met groote boonen, koek, kousen en sigaren. Ook hebben wij drie teekenboekjes, kleederen, papier, kaarten etc.

Ouwe Sunderklaas op 5 en 12/13 december

Vrijdag 5 December 1851. Nu is het morgen Sint Nikolaas. Ik ben vanavond ook met Dirk naar de Sintnikolaasen. Eerst kwamen er twee witte overal versierd met sterren en naderhand kwamen er nog drie. Wij hoorden ze al van verre in de Weverstraat, zij trommelden, zij sloegen met stokken op de steenen en zij toeterden en zij hadden spitse mutsen op. De twee eerste Sintnikolaasen kwamen uit de Gasthuisstraat. –

Maandag 13 December 1852. Het is vandaag Oude Sint Nikolaas, de menschen zijn vandaag naar de burgemeester geweest of zij voor Sint Nikolaas mogten spelen en dat mogten zij. Des avonds ben ik met Aafje om boodschap geweest, ik heb er velen gezien.

Maandag 5 December 1853. Het is vandaag mooi weer geweest het heeft gedooid. Vanmorgen is Vader aan het Oostereind geweest .Vanavond is het school om half vijf uitgegaan. Er waren toen al St. Nicolazen; eerst heb [ik] met Arend gewandeld, toen met Dirk en Herman. Wij zijn in de Logement de Kikkert, de Zwaan en de Lindeboom geweest. In de Kikkert kwamen er toen negen, in de Lindeboom drie en in de Zwaan geeneen.

Dingsdag 5 December 1854. Ik heb vandaag naar de St. Nikolaassen gekeken.


Terug naar de vorige bladzij