Konijntjes


21 Maart 1851. Wij hebben nu het konijntje gekregen van Korneles Bruin, het is een zwartbonte, hij krijgt gras. Vader heeft een mooi hokje gemaakt van een vat met een ruifje.

Vrydag 11 Maart 1853. Wij hebben in deze week twee konijntjes gekregen van Eleman aan de Waal.

Vrydag 1 April 1853. De kachel brand nù nog fiks en de konijntjes leven nù ook nog.

Maandag 4 April 1853. Het is vandaag mooi weer, de konijntjes leven ook nog zij lusten gaarne zemelen.

Donderdag 7 April 1853. De konijntjes lusten ook boonen en haver.

Zondag 24 April 1853. Mijne konijntjes zijn nù zeer vet.

Woensdag 4 Mei 1853. De konijntjes zijn zeer vet en leven nog.

Maandag 20 Junij 1853. Zaturdag hebben Gerrit en Dirk Zoetelief bij ons een konijnehok getimmerd.

Vrijdag 24 Junij 1853. Vanavonds zijn de kipjes van Grootmoeder gekomen, er waren 4 in plaats van 3, het waren krielkippen. Het is 1 haan en 3 kippen. Onlangs hebben Gerrit en Dirk Zoetelief een groot hok voor de konijnen en kippen gemaakt.

Zaturdag 25 Junij 1853.. De kippen vliegen nù gedurig over de hokken heen. De konijnen zijn ook in het hok van de kippen. De kippen zijn bang van de konijnen. Vandaag is de timmerman er geweest om een nachthok voor de kippen en konijntjes te maken.

Woensdag 6 July 1853. Des avonds heeft Dirk veel moeite gehad om de konijntjes te vangen.

Donderdag 22 Julij 1853. De konijntjes hebben vandaag een hol gegraven van wel twee voet onder de grond. De konijntjes hebben nù alle vele gaten gegraven.

Zaturdag 30 Julij 1853. De konijntjes hebben vandaag alweder een niew gat gegraven.

Donderdag 11 Augustus 1853. De konijntjes moeten wanneer wij van Groningen terug komen een week van elkander af want dan moeten zij jongen.

Woensdag 9 November 1853. De konijntjes zijn vandaag in het bleekveld gekomen.

Donderdag 29 December 1853. Vandaag zijn de konijntjes door een gat in Dekens tuin gegaan nu zijn zij weder bij ons.

Donderdag 21 September 1854. Wij hebben vandaag 2 doode konijnen gekregen.

Dingsdag 30 Januarij 1855. Wij hebben vandaag 2 konijnen van Sam [Vlessing] gekocht.

Woensdag 28 Februarij. Wij hebben vandaag konijntjes gekregen.

Woensdag 25 April 1855. Wij hebben nu een hekje tegen de konijnen gemaakt rond het bleekveld. De spinazie begint op te komen en de tuinkers is al op. De konijntjes houden de geheele tuin kaal want zij alles af.

Maandag 30 April. Wij hebben het verbazend druk om de konijnen binnen het hok te houden, wij hebben ze nu in een klein hokje in de kippeloop betimmerd.

Donderdag 3 Mei. Vader heeft een hok voor de konijnen gemaakt.

Zaturdag 5 Mei. Wij hebben het konijnehokje schoongemaakt.


Terug naar de vorige bladzij