Hooge Berg


Woensdag 5 Mei 1852. Wij zijn nù met Tante Binna Tante van Giffen Bruno Bok Jan Vrendenberg Aantoon Vrendenberg Ik Grietje Sientje Katrina Dirk en Vader naar de Hoge Berg geweest. Daar hebben wij koffij gedronken en een vùùrtje gemaakt van bladen heide enz. Er is een schip gestrand tusschen Oost en Oude Schild. De vrouw van de kapitein is in kennis van Tante Obbina. Nù schrijf ik ùit Dirk zijn dagboekje.

Dingsdag 1 Juny 1852. Nù zijn wij vandaag naar de Hoogen Berg geweest door een weg dien wij nog niet kenden, zoo werd het een grootere wandeling en wij hebben ook nog wat in de Zankuil gespeeld en op de terùgreis dwaalde oome met tante veel van de weg dien wij gingen af [tante en oom hadden pas verkering en zochten wat rust] en wij hebben haar ook gewacht maar eindelijk kwam het uit dat zij hier een beter pad hadden.

Maandag 14 Jùnij 1852. Wij zijn van daag nù zeer teleurgesteld, want vader had gisteren beloofd dat als het mooi weder was en als wij vroeg op waren, [wij] eens naar de Hoogeberg zoùden wandelen, maar wij gingen niet heen want het regende des morgens.

26 Augustus 1852. Wij zijn gisteren naar de Hoogeberg geweest, daar hebben wij in de Zandkùil geweest en wij hebben hagedoornnootjes geplukt en wij hebben den noten in het laage boschje gevonden en wij hebben toen wij hebben, toen wij terugkwamen, met een hondje gespeeld het welk Karoe heete. Wij hebben dat hondje stukjes koek gegeven.

Zaturdag 26 Maart 1853. Dirk is vandaag met de stoomboot naar Domine Dekker aan den Helder vertrokken. Ik, Grietje en Vader hebben hem vergezeld, ik mogt met Grietje echter op de hooge berg achterblijven. Wij hebben daar in de zandkuil gewandeld. Om 4 uren kwam vader ons weder halen om naar de Burg te gaan.

Woensdag 18 Mei 1853. Wij zijn vandaag naar de Hooge Berg geweest, wij waren met ons twintigen, Katrina Grietje Sientje Menno Dirk ik Vader de beide tantes Oome Juriaan Jan Vrendenberg Betje Vrendenberg Adriana Vrendenberg Eduard Bok Thedora Henriette Johanna Bok. Ik Dirk en Jan zijn vooruit gegaan om Dominé Wentink te halen met zijne kinderen doch ik bleef op de Hooge Berg, daarna kwam de geheele troep met Dominé Wentink zijn vrouw en 4 kinders. Wij hebben een tijdje in de Zandkuil en het Lage Boschje gespeeld, wij hebben ook een vuurtje gestookt en op de schommel gespeeld. Sybrand August Herman en Adriaan Keiser waren er ook om eyeren te zoeken. In de tent heeft ook de dans van een hoed plaats gehad. Wij hadden ook veel boterhammen medegenomen in de kinderwagen. daar na zijn wij naar huis gegaan.

Zondag 14 Augustus 1853. Vandaag is Dirk met Herman Kikkert Arend Kikkert en Nikolaas de Jong naar de Hoogeberg geweest, ook hebben zij in onzen tuin geweest.

Maandag 31 October 1853. Vandaag heeft de proponent Muller bij ons geslaapen, ook ben ik van morgen met Dirk en [abeng] van school en naar de Hoogte geweest met de proponent Muller.

Maandag 17 April 1854. Vandaag is het geheele huis behalve Aafje naar de Hooge Berg geweest.

Donderdag 18 Mei 1854. Gisteren ben ik met Arend en Herman naar de Hoogeberg geweest.

Zaturdag 27 Mei 1854. Ik ben in de week dat Vader nog niet te huis was twee keer met de ezelwagen naar het boschje van de tent geweest en een keer loopende naar Brakestein. Zondag ben ik met Arend Kikkert Willem Westenberg en Herman Westenberg naar het boschje van de tent gewandeld en toen heb ik twee ekstereitjes gevonden die ik weder verloren heb.

Donderdag 1 Junij 1854. Eergisteren ben ik naar het boschje van de tent, zondag ben ik ook naar de hoogte geweest.

Woensdag 19 Julij 1854. Wij zijn vandaag met ons geheel huisgezin, Jan, Domené en Kornelis Vrendenberg naar de Hooge Berg geweest. Emilie Theodore Henriette Johanna Bok Bruno Tideman Klaas Brouwer en het geheele huisgezin van Do Wentink waren daar al. Wij hebben daar een brand gehouden in het Boschje, op het land en in de Zandkuil gespeeld.


Woensdag 18 April. Wij zijn vanmiddag allen naar de Hooge Berg geweest, wij hebben daar een vuurtje van drooge bladen gestookt, hebben met de verrekijker naar eene brik gekeken en hebben in het bosch gewandeld.

Zondag 6 Mei. Ik ben vandaag met Ph. Slijboom naar de Hoogte geweest.

Maandag 21 Mei. Het is vandaag tweede Pinksterdag. Oome Juriaan is vandaag bij onsgekomen te logeren. Gisteren zijn wij met Ons allen naar de Hooge Berg geweest en hebben wat lelietjes van dalen medegebragt.

Woensdag 23 Mei. Vanmorgen om 5 1/2 uur is Oome Juriaan naar Westzaan gegaan. Vanmiddag zijn de Tantes Katrina Sientje Menno Margootje Keijser en Kornelis Vrendenberg naar de Hooge Berg geweest. Het is vandaag mooi weer geweest.


Terug naar de vorige bladzij