Eten


18 february 1851. Wij krijgen nu alle avonden een boterham van tarwebrood dat Marijtje mengt en Jan List bakt.

26 February 1851. Wij aten vanmidag alebesesap en aardappels en vleesch.

Donderdag 3 April. Ik heb nu roode bieten gezaaid. En dunsel en boerekool en brusselse spruitjes en randijs [radijs], het komt nu al op, en doperten.

Zaturdag 6 Sept 1850. Moeder [heeft] 1/4 mud rogge gekocht van Kors Roeper en dat is nu op den molen te malen. En daar (bakken) zulen wij nu rogebrood van bakken.

9 september 1851. Nu maak ik dropwater want ik heb gister door een sent drop gekocht en toen kreeg ik twee stuken en nu hebben ik en Sientje een fleschje en daar maaken wij het in. –
Nu hebben wij een heeleboel appels en peeren en pruimen geschud, maar noch het meest van herftssuikerpeeren en het wijnigst van korneelpeeren.

Woensdag 4 September. Nu ben ik zeven jaar. En ik heb ook een koek en een brief gekregen en nu hebben wij sagomelk gedronken.

Dingsdag 30 September 51. En Grietje heeft ook boterkoekjes gehaald van Dekens maar zij moest allerhande halen.

Vrijdag 17 october 1851. Gister is Dirk jarig geweest en Grietje heeft ook twee koeken aan Dirk gegeven en die heben wij bij het kopje en toen hebben wij ook een engelsche koek uit Londen en koekjes gehad en des avonds dronken wij melk.

Zaturdagavond 25 October 1851. Wij hebben vanmiddag kalebasen en wijnpeeren geschud.

Dingsdag 28 October 51. Nu hebben wij twintig dooje lijsters van Jan Saris gekregen, daar van hebben wij de veren en de poten gister uitgetrokken en de lijsters zulen wij nu van deze middag op eten.

Dingsdag 28 October 1851. En nu hebben wij vanmiddag elf lijsters gegeten, de elfde lijster was die, die Dirk zondag gevangen had.

Maandag 10 November 1851. Nu braaden wij ook wel eens appels op de kachel.

Dings 9 December 1851. Nu zijn wij naar tante Pronk en wij hebben daar pankoek, aardappels en vleesch gehadt en wij hebben daar tataaj en suikergoed gekregen.

Donderdag 11 December. Gister Jan hier, of wij van dezen middag bij Do Vrendenberg kwamen (dat was Dirk, Grietje en vader) om daar een haas te eten.

Donderdag 18 December 1851. Nu is Marijtje jaarig geweest en wij hebben haar twee koeken en een zakje met allerhande geven.

Zondag 28 December 1851. Wij hebben nu chocolade gedronken. En strakjes hebben wij suikermangeld [gesuikerde amandelen] gehad.

Maandag 29 December 1851. En nu weet ik nog wat van toen wij te Hoogezand waren. Wij hadden een koffer met peeren medegenomen en hij stond in de slaapkamer bij de keukenkelder en toen vroeg ik moeder eens om een peer en dadelijk ging moeder naar de koffer, maakte hem open en gaf mij een dikke peer uit en toen ging ik weer blij naar de voorkamer.

Dingsdag de 27 Januarij 1852. Toen de tafel gedekt was hebben ik en Dirk er nog eens op het eind van Bùrg geweest, om te zien of vader al kwam, maar vader kwam nog niet. Toen gingen wij achter in de tùin met een verrekijkertje. Toen wij [zagen] dat vader aankwam toen gingen wij Vader spoedig te gemoed, en toen wij te hùis kwamen hebben wij boontjes en appels opgegeten.

V febrùarij 1852. Nù is Grietje van daag jarig. En van avond hebben wij chocolade, geroosterd brood, en biscùit gehad.
En van avond hebben wij chocolade, geroosterd brood, en biscùit gehad. Wij hebben vamiddag ook naar Tante Burgemeester geweest ik, Grietje, Katrina, Sientje, en Dirk, toen wij er pas kwamen kregen wij een stùk koek, behalve Dirk die er toen nog niet was. Toen hebben wij nog wat gespeeld, en daarna hebben wij poffers gegeten, en toen gingen wij weder aan het spelen. Dirk was er toen al bij ons, hij kwam net voor het eten, en het was nog geen twee uur toen wij gedaan hadden. En vader at te hùis toen aardappels en bieten.

XI Maandag 9 Maart 1852. Wij zijn gistren om zeven ùùr naar mijn heer Bok geweest en wij hebben daar poffertjes, taart en chocolade gehad, er waren wel twintig kinderen.

XVII Woensdag 17 Maart 1852. Nù is het vandaag Sientjes verjaardag, zij heeft vanmiddag zeven koeken gekregen en vanamiddag hebben wij koffij en een boterham met koek gehad.

Woensdag 24 maart 52. Nù hebben wij vanmiddag heengeweest om groote boonen en peulen (krùipertjes) te gaan halen, en toen wij te hùis kwamen, hebben Dirk en vader ze gezaaid.

Donderdag 25 Maart 1852. Nù hebben wij vandaag goed ùit Groningen gekregen. Wij hebben gekregen: vijgen, tùimelaartjes, worsten, kousen, borstrokken en koekjes.

Maandag 29 Maart 1852. Nù hebben wij vandaag radijs, spinazie, en klokjes gezaayd.

Donderdag 1 April 1852. Nù is vandaag Mijnheer Middendorp hier gekomen. Hij heeft ook een zakje met ùlevelletjes medegenoomen.

Zondag 4 April 1852. Nù zijn wij strakjes naar De Waal geweest met Meheer Middendorp. Dirk met Meheer Middendorp naar Do Petersen, terwijl wij naar Pieter Keijser gingen (wij moesten daar drie pond boter halen). Wij hebben daar 3 kopjes koffij met eene boterham gehad toen kwam Dirk ons halen.

Maandag 5 April 1852. Nù hebben wij lekkere schelvisch gegeten.

Vrijdag 9 April 1852. Nù is Grietje vandaag naar Albert Keiser geweest om drie pond boter te haalen.

Vrijdag 16 April 1852. Ik zal ù eens een kort verslag geven wat Grootmoeder medegbragt heeft: een zakje rozijnen, een zakje vijgen, een zakje uleveltjes, een trommeltje koekjes, voor de kinderen, en een broek voor mij en Dirk, en een dikke koek voor Marijtje en Aafje, voor Katrina en Sientje elk een pop, prenten te zamen voor de kinderen, en breidopjes voor Grietje, en een porseleinen servies ook voor Grietje, en een taffeltje en een kanopeetje en stoeltjes voor Katrina, en een hansopje voor Menno en een speeltùigje ook voor Menno, en krente- en witte brood voor vader.

Dingsdag 20 April 1852. Menno heeft ook nog een paar bordjes rijst met bessesop gehad; en vanmiddag hebben wij ook een dikke rog gehad.

Woensdag 21 April 1852. Nù ben ik vandaag naar de verjaardag van Adriana Keyser geweest daar heb ik een stùk of twaalf kopjes chocolade, drie kopjes koffij en drie stukjes koek gehad.

Zondag 25 April 1852. Nù ben ik vandaag naar Meheer Kikkert toegeweest. In het eerst hebben wij gewandeld en toen onder het wandelen hebben wij twintig hazenooten gekocht. Wij hebben Dirk en Jan en Toon Vrendenberg te zaamen 12 haazenooten gegeven en twee hebben wij in hùis voor de kinderen gegooid en toen hebben wij noch wat suikergoed gekocht en daar hebben wij ook 2 stukken van weg gegeven en des avonds hebben wij ook nog drie kopjes chocolade en twee boterhammen van biscuit met sùiker en daarop een stukje wittebrood.

Maandag 24 mei 1852. Nù heb ik vandaag wat radijs en stamboonen gezaaid, en vader heeft in water geweekt bietenzaad gezaaid.

Zondag 6 Junij 1852. Wij hebben des namiddags ook gewandeld met Jan Vrendenberg, Herman Kikkert, Arend Kikkert en Willem Westenberg, wij hebben toen vijftien sents verkocht, een dubbeltje aan koek, en een stuiver aan sùikergoed.

Zondag 13 Junij 1852. Ik heb ook met Arend Kikkert gewandeld, en toen kreeg ik wat kantkoek van hem en wij verkochten toen vier centen twee aan chocoladen sigaren en de andere twee aan taaje koek.

Dingsdag 15 Jùnij 1852. Nù zijn wij vandaag naar het Eierland geweest, met vader, alde neeven en Grietje en Dirk met ons veertienen.
En [wij] reden verder en vervolgens deelde Vader de bolletjes rond maar ik luste geen bolletje. [Wij kwamen] te Coksdorp en wij gingen vervolgens naar de kastelein Drosch. Daar aten wij een boel boterhammen en kopjes koffij en toen dat gedaan was kregen wij van hem noch een zakje amandelen en twee zakjes sùikerertjes en begonnen onze terùgreis.

Donderdag 1 Julij 1852. Te Den Helder bij Dominee Douwes Dekker: [Te gast bij Dominee Ledeboer] En wij hebben een boterham met aardebeyen en een beschuitje met kaas, een stùkje witte en de andere kinderen krentebrood, en wij hebben ook wentelteeefjes, thee en warme vater en melk gehad. Men maakt wentelteefjes van een wittebrood dat in stùkken gesneden door in melk gekneed en sùiker bij en zoo in de pan.

Zondag 18 Jùlij 1852. Toen ik naar hùis wilde gaan zag ik Aantoon op het bankje voor ons hùis zitten en toen wij in den tùin waren mogten wij elk van vader een hand vol kùizebessen hebben.

Dingsdag 27 Julij 1852. Grietje is nù bezig met groote boonen te doppen.

Vrijdag 30 July 1852. Nù is Tante hier vandaag, zij heeft een zakje met lekkers en een grote koek medegebragt.

Zondag 1 Augustus 1852. Wij hebben ook drop en een boterham met aalebessen gehad.

Dingsdag 3 Aùgùstùs 1852. Wij hebben vandaag chocolade gehad, wij hebben ook eene pee.

Zondag 8 Aùgùstùs 1852. Wij zijn vandaag naar Klaas Mantje toe geweest. Toen wij daar kwamen hebben wij een bolletje en een kopje koffij gehad en toen gingen wij naar de kerk en toen wij daar uit kwamen hebben wij een paar boterhammen gegeten en een paar kopjes koffij gedronken.

Maandag 16 Aùgùstùs 1852. Toen is vader met de stoomboot van het Niewediep naar het Oùdeschild vertrokken. Vader heeft koek en mangelen medegebragt.

Dingsdag 24 Augùstùstùs 1852. Wij hebben vanmiddag vele komkommers en aùgurken geplukt, de komkommers hebben wij opgegeten.

Dingsdag 7 September 1852. Ik ben woensdag nog bij Domine Vrendenberg op visite geweest, er waren wel dertig kinderen. Wij hebben daar tulband, chocolade en broodjes gehad.

Donderdag 9 September 1852. Nù is er vandaag een brillante mooye kookachel voor ons gekomen, dien oome Juriaan het gestuurd. [Wij] hebben twee gaten in de muur gemaakt om te proberen waar de pyp door konde, maar het was tevergeefs, het rookte in de keuken verschrikkelijk daarvan.

Maandag 13 September 1852. Het rookt vandaag zoo erg niet meer, maar vanmorgen kwamen de vlammen onder de kachel uit. Eerst konden wij met een noorden en westenwind niet stooken. Maar nù is er een draayer op de pijp van de kachel, nù kunnen wij met die winden wel stooken.

Woensdag 22 September 1852. Wij kunnen nù vier brooden tegelijk in de kookachel bakken, wij hebben vandaag een stuk trommelkoek gekregen, wij hebben er al twee gebakken.

Woensdag 29 September 1852. Wij hebben van grootmoeder van Hoogezand vandaag een mandje peeren en appels, een vat met snybonen en een zak met hazevoer gekregen. Wij hebben vandaag ook vijgepeeren en citoenappels gekregen.

Dingsdag 5 October 1852. Wij hebben van middag de laatste vijgepeer en vanavond de laatste herfstpeer opgegeten.
Aafje maakt nù het laatste maal slaboonen klaar. Dirk Leyen heeft vandaag bij ons gegeten, appels en aardappels door elkander.

Zatùrdag 16 October 1852. Dirk is vandaag jarig geweest, en Dirk heeft ook een zakje met lekkers gekregen, roode suikerschuim balletjes, roode geele en witte peprementjes en oversuikerde amandelen. Ik heb mijn peprementgoed dat ik op mijn verjaardag gekregen heb nog niet op, wij hebben er nù wat van verdeeld.

Donderdag 28 October 1852. Wij hebben gisteren een zak appels van grootmoeder gekregen, daar hebben wij vandaag 6 van gebraden.

Maandag 1 November 1852. Vandaag heeft tante tantes winterkleren gekregen uit Groningen. Een trommeltje met taajen en een doos met koek in een groote mand. Wij hebben vandaag koolrapen gekocht .Vandaag heeft Aafje een muskaatkoek gebakken om naar jufvrouw Roeper aan den Waal te verzenden.

Dingsdag 2 November 1852. Grootmoeder heeft ons vandaag een bezending overgraanten, een zak met stoofperen en chichory, een trommel oliekoeken.

Woensdag 10 November 1852. Vandaag zijn wij bij Monsieùr na schooltijd getracteerd geworden, wij hebben drie glazen wijn gehad elk, al de schoolkinderen een krentebolletje, een bolletje met kaas en een met rookvleesch, een chocoladesigaar, koffij en thee.

Woensdag 24 November 1852. Baker is hier vandaag geweest zij heeft oliekoeken voor ons in een trommeltje medegebragt.

Donderdag 25 November 1852. Grietje is vandaag aan het appels en peren schillen geweest.

Vrijdag 26 November 1852. Grietje heeft vandaag aan het appels schillen geweest om te droogen.

Woensdag 1 December 1852. Grietje is vandaag aan het appelschillen.

Donderdag 16 December 1852. Wij hebben vandaag olie koeken gegeten.

Maandag 27 December 1852. Vandaag (des middags) zijn wij vrij van het schoolgaan geweest, want wij hadden om 4 1/2 ùùr gedaan met het middagmaal. Wij hebben ook een tulband gegeten.

Zondag 16 Januarij 1853. Baker is vandaag bij ons geweest, zij heeft drie sneden tarwebrood medegebragt.

Zondag 30 Janùarij 1853. Wij hebben vanmiddag rijst en brij gegeten.

Zaturdag 5 Februarij 1853. Het is vandaag Grietjes elfde verjaardag geweest, zij heeft [o.a.] gekregen twee shokkoeken en een zakje allerhande. Vanmiddag hebben wij oliekoeken gegeten.

Dingsdag 15 Februarij 1853. Ik ben vandaag met Vader Dirk Katrina, Sientje en Menno naar de Ielmert (een bevroren water) toegeweest, ik heb achter een stoeltje schaatsen gereden. Ik heb koek en warme melk daar gehad.

Donderdag 17 Febrùarij 1853. Ik ben vandaag vrij van de school geweest, want ik ben na de Waal geweest om schaatsen te rijden. Dirk heeft ook medegeweest, vader heeft hem een dubbeltje mede gegeven. Wij hebben 2 cent voor een koek, 4 voor 2 kopjes chocolade en 2 cents voor baangeld besteed. Dirk heeft een cent gevonden.

Vrijdag 2 April 1853. Den 30sten Maart is vader beginnen te zaaijen en nu heeft vader geharkt, ik heb aardebyen in mijn tuintje geplant ook heb ik het geharkt.

Maandag 4 April 1853. Dirk is vandaag bij ons gekomen [uit den Helder], hij heeft 2 zakjes met lekkers en een 8 stuivers koek medegebragt. Het ene zakje was bonbon en het andre allerlei door elkander.

Maandag 11 April 1853. Ik ben gisteren om half elf naar bed gegaan, want ik heb chocolade gedronken.

Zatùrdag 16 April 1853. Toen wij te huis kwamen waren er 2 trommels van Grootmoeder gekomen, daarin zat koekallerhande, een doekje, een pet voor mij en een voor Dirk, een hes voor Menno, zeer veel boter en twee brieven.

Zondag 29 Mei 1853. Westzaan: Wij gingen ook naar Botvanger, daar dronk ik eenige glaasjes wei.

Donderdag 30 Junij 1853. Ik ben vandaag met eenige andre kinderen en Vader naar het strand bij de Westen geweest, om 8 1/2 zijn wij heengegaan. Wij hadden 70 noten, een dik stuk koek en een valies met broodjes medegenomen. Toen wij aan de duinen kwamen hielden wij stil bij een duinval, het water hiervan smaakte lekker.

Vrijdag 16 July 1853. Wij zijn van middag aan het aardebei plukken geweest, er was nogal tamelijk veel.

Zondag 18 July 1853. Ik heb vandaag met Herman Kikkert en Dirk wortels gehakt, doch ik heb er pijn in de buik van gekregen.

Maandag 19 Julij 1853. Wij kunnen nù geen eieren uit het kippehok halen, want een kip is broeds hij zit ieder keer op het nest zonder dat hij er juist eieren bij legt.

Donderdag 22 Julij 1853. Vandaag hebben wij een baaltje gebrokene beste goedkoope rijst uit Wormerveer gekregen, er zitten 25 pond in.

Dingsdag 30 Augustus 1853.Groningen: S’ avonds hebben wij wijn gedronken en poffertjes gegeten.

Zaturdag 26 November 1853. Vandaag hebben wij de haan aan de pooten opgehangen en vader heeft hem in de hals gesneden en hij is aan die wonde overleden. Om 4 uren vanavond plukken wij hem en morgen eten wij hem op.

Vrijdag 20 Januarij 1853/4. Ik heb onlangs gesnoept, maar ik zal het nooit weder doen, vanmiddag heb ik betaald.

Donderdag 21 September 1854. Wij hebben vandaag 2 doode konijnen gekregen.

Dingsdag 24 October 1854. Vandaag hebben wij 105 pond spek van Fehres gekocht, zijn varken was 210 pond zwaar.

Donderdag 26 October 1854. Baker, Grietje en Aafje zijn vanavond aan het worststoppen geweest.

Woensdag 25 April 1855. Wij hebben vanmiddag lekkere schol gegeten. De spinazie begint op te komen en de tuinkers is al op. De konijntjes houden de geheele tuin kaal want zij [vreten] alles af.

Woensdag 2 Mei. Ik ben gisteren op de jarigheid geweest bij Adriaan Keijser. Wij hebben broodjes met chocolade, koek en koffij gehad.


Terug naar de vorige bladzij