Boogjes


Zondag 19 October 1851. Nu heb ik en Dirk gister boogjes gehangen. Ik heb er elv en Dirk heeft er 39 gehangen en nu houdt hij er nog vijvven over, die zal hij geloof ik morgen hangen. Ik heb negen grooten en twee kleyntjes en er hangen boogjes met 5 striken.

Dingsdag 28 October 51. Nu hebben wij twintig dooje lijsters van Jan Saris gekregen, daar van hebben wij de veren en de poten gister uitgetrokken en de lijsters zulen wij nu van deze middag op eten.

Dingsdag 28 October 1851. En nu hebben wij vanmiddag elf lijsters gegeten, de elfde lijster was die, die Dirk zondag gevangen had. –

[Samuel heeft het dat jaar niet meer over zijn boogjes, want hij had wel andere dingen aan zijn hoofd. Op 29 october stierf zijn moeder en in de weken na de begrafenis hadden de kinderen allemaal de mazelen. Tegen de tijd dat ze beter waren was de boogjestijd voorbij].

Zondag 17 October 1852 6 1/2 op. De jongens vangen nù zooveel lijsters in de Boogaard, zij hebben er wel eens 120 gevangen. Pieter Boon die op de Vogelzang (een land over de Burg) boogjes hangt, vangt er 37. Verleden vang hij er 22.

Woensdag 5 October 1853. Vandaag mag ik met Arend Kikkert zamen boogjes doen wij hebben er al 50.

Woensdag 12 October 1853. Ik heb Dirk vandaag 30 Boogjes gegeven.

Zaturdag 15 October 1853. Vandaag en Gisterenmiddag ben ik vrij van het school geweest. Ik ben vandaag met 2 keer en gisteren 1 keer naar Dirks boogjes geweest.

Dingsdag18 October 1853. Ik ben vandaag twee keer naar de boogjes geweest, een keer hing er wat in doch die keer begon het hard te regenen.

Woensdag 9 Augustus 1854. Ik ben vandaag met Adriaan Keizer naar Piet Blankesbosch geweest om boogjes, pijlen en bogen.

Dingsdag 15 Augustus 1854. Ik ben vandaag drie keeren boogetakjes gesneden. Wij hebben nu al 70 boogjes. Ik Adriaan en Herman Keizer deden zamen boogen, doch Herman is er vanmiddag uitgescheiden. Het is vandaag Maria Hemelvaart en daarom mogen wij vrij van school. Vanmiddag kon ik niet met Adriaan boogjes snijden want hij was naar het Eijerland.

Dingsdag 29 Augustus 1854. Ik ben vandaag geweest om boogetakjes geweest.

Donderdag 31 Augustus 1854. Ik, Adriaan Keijser en Jan Vrendenberg hebben nu 250 boogjes zamen.

Dingsdag 5 September 1854. Ik doe nu niet meer zamen boogjes en ik heb voor mijn deel gekregen 20 boogjes met strikken 55 zonder een bos paardehaar en 15 boogetakjes maar nu ben ik weer met A. Keizer maats.

[Over de vangsten schrijft Samuel niets].

Dirk is Dirk Huizinga, de oudere broer van Samuel
Arend Kikkert is een zoon van Johannes Ludovicus
Adriaan en Herman Keijser zijn jongens van Simon Keijser
Jan Vrendenberg is er een van Dominee Vrendenberg

Ze zaten allemaal op school bij Monsieur Verberne.


Terug naar de vorige bladzij