Boeken


Zondag 16 Januarij 1853. Ik heb vandaag in mijn schrijfboekje de titels van boeken opgeteekend, ik heb er al achtien.

Woensdag 27 Aug. 1851. Ik heb vanmorgen vele verhalen gelezen uit ‘Het leesboek voor de jeugd’ bv te Lijden bij Do de Mortier en zoonen.
Maandagavond den 20 October 1851. Strakjes heb ik in een boekje van Vrankrijk gelezen.
Dingsdag 28 October 1851. Strakjes heb ik het ‘niew nederlandsch prentenboek’ gelezen.
Maandag 22 Maart 1852. Nù heb ik strakjes in het boek ‘Aan de jeugd’ gelezen.
Zatùrdag 27 Maart 1852. Nù hoop ik maar zeer dat ik spoedig drie gulden heb om een boek van Robinson te kopen want ik wil dat boek zoo gaarne lezen.
Dingsdag 11 Mei 1852. Nù heb ik vandaag in de Bijbelsche Geschiedenis en in ‘De voorbeelden van deugdzaame bedrijven’ gelezen.
Dingsdag 14 September 1852. Ik heb vandaag gelezen ùit ‘Engelbert Gents of keùr van merkwaardige gebeurtenissen’ ik heb daar versjes ùit geschreven van Antonius Hambroek, gedicht door Petronella Moens.
Donderdag 7 October 1852. Ik heb vandaag in de Letteroefeningen gelezen, ik heb het Morgenslokje ook geheel doorgelezen.
Zondag 14 November 1852. Ik heb vandaag gelezen uit Gil Blas, het tweede deel.
Vrijdag 26 November 1852. Ik heb vandaag uit Gil Blas en uit ‘Het magazijn van 1844’ gelezen.
Zatùrdag 4 December 1852. Dirk heeft vandaag voor mij uit de bibliotheek gehaald ‘De verhalen van La Fontaine’.
Zondag 19 December 1852. Ik heb in ‘Het magazijn van 1846’ gelezen.
Dingsdag 21 December 1852. Ik heb vandaag gelezen in ‘Het nederlandsch magazijn van 1849’.
Donderdag 23 December 1852. Dirk heeft vandaag een boek uit de leesbibliotheek gehaald, getiteld ‘Ryce te voet door het eiland Ceilon’ door Jacob Haafner, tweede druk druk met platen.
Vrijdag 24 December 1852. Ik heb vandaag het verhaal gelezen van ’De linde, van ‘Hier is zij’ en van ‘De ankerketting van Brilliant’ en uit ‘De reis door Ceilon’.
Zondag 26 December 1852. Ik heb gelezen uit het boek getiteld ‘Levensbeschrijvingen van eenige voorname meest Nederlandsche mannen en vrouwen’.
8 1/2 6 3/4 Maandag 27 December 1852. Ik heb gelezen uit ‘Het honderdtal verhalen’, ik heb er ook uit geschreven.
Donderdag 30 December 1852. Ik heb vandaag gelezen in ‘Willem Reislust of aardrijkskundige beschrijving van Nederland’, ik heb ook gelezen in de ‘Letter uitspanning voor de nederlandsche jeugd’.
Woensdag 12 Januarij 1853. Ik heb vandaag gelezen in de ‘Nederlandsche zeereizen’ een boek dat onze Dirk van Dirk Kooger [te leen heeft]. Dirk kleurt en gomt vandaag de prentjes van de Polijkarpùs.
Dingsdag 25 Janùary 1853. Ik heb vandaag gelezen in de ‘Wonderbril’ en ‘De algemene geschiedenis’.
Woensdag 26 Janùarij 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘De Wonderbril’ en in ‘Mijn Slaapmùts’ door Mercier. Ik heb vanmorgen 26 versjes geleerd, want wij moesten repeteeren een kind had 188, een ander 171, een ander 134 enz. Ik had van dit jaar 40 versjes geleerd.
Zondag 30 Janùarij 1853. Ik heb gelezen in twee Kindercouranten.
Donderdag 3 Febrùarij 1853. Ik heb vandaag in ‘de Wonderbril’ gelezen, het tweede deel. Dirk heeft het verhaal van ‘Het beleg van de citadel van Antwerpen’ uit de bibliotheek gehaald.
Zaturdag 5 Februarij 1853. Ik heb vandaag gelezen in een boekje tot het tegengaan van het bijgeloof dat er spoken en duivels zijn, ook in ‘De geschiedenis van de wereld’. Dingsdag 8 Febrùarij 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘De beknopte wereldgeschiedenis’ en in ‘De Tydspiegel’ en in een boekje van de aardrijkskunde.
Woensdag 9 Februarij 1853. Ik heb vandaag gelezen in de Omnibus getiteld ‘Op reis’.
Ik heb vandaag een boek van Sybrand Keiser te lezen gegeven [over het bijgeloof].
Donderdag 10 Februarij 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘De Wonderbril’, ‘De belegering van de citadel van Antwerpen’ en in ‘Het honderdtal’.
Zaturdag 12 Februarij 1853. Ik heb vandaag gelezen in een ‘Magazijn van 1840’ over Niewzeeland en Touissaint ‘l’ Ouverture koning van St. Domingo’.
Maandag 14 Februarij 1853. Ik heb vandaag prenten gekeken uit Picard ‘Oudheden van Oud Vriesland’. Ik heb vandaag het boek (zie fol. 74 [bijgeloof]) van Sybrand Keyser teruggekregen. Ik heb vandaag gelezen uit een almanak en een boekje van de natùùr.
Dingsdag 15 Februarij 1853. Ik heb vandaag gelezen in een vertaalboek van Dirk en in ‘De wereldgeschiedenis’. zouden komen. Ik heb vandaag ook in ‘Het volkslectùùr’ gelezen.
Woensdag 16 Februarij 1853. Ik heb vandaag geleezen in ‘Het zedekundig leesboek in den vorm van geschiedenissen’ uitgegeven door de Maatschappij tot nut van ’t Algemeen, in ‘De vaderlandsche geschiedenis’ van Engelbert Gerrit, de ‘Beknopte geschiedenis van de wereld’ en ‘Het verhaal van de belegering van de citadel van Antwerpen’.
Vrijdag 18 Februarij 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘De moederlijke liefde’, een boekje van Emelie en [Theodora] Bok, in ‘Het aangenaam en nuttig lectuur’.
Zaturdag 19 Februarij 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘Een reis naar Noord Amerika’.
Maandag 28 Februarij 1853 8 1/2 – 6 1/2. Ik heb een boekje aan Sybrand Keiser teleen gegeven ‘De vriend der jeugd’.
Woensdag 2 Maart 1853. Ik heb vandaag gelezen in de ‘Fransche spraakkunst’ en Vaders vertalingen uit Gedeke.
Zaturdag 5 Maart 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘De belangrijke verhalen’, de prijs van Sybrand en in ‘Maria en Florentine’ die van Theodora, beide boekjes zijn met mooi gekleurde plaatjes.
Maandag 7 Maart 1853. Gisteren heb ik gelezen uit ‘De belangrijke verhalen’, Sybrand heeft mijn boekje, ik zijn boekje en heb hem ook weder te leen gegeven ‘Emma of de vrouwelijke Robinson’.
Donderdag 17 Maart 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘De kinderen van het woud’ en in ‘Gumal en Lina’, 3 boeken die Dirk uit de leesbibliotheek gehaald had.
Dingsdag 22 Maart 1853. Ik heb gelezen in ‘Camera opsase [obscura?]’, in de novellen en in de ‘Keur van gedenkwaardige verhalen’.
Donderdag 24 Maart 1853. Ik heb deze dag gelezen in ‘Europa’s verlossing’ en in ‘De keùr van gedenkwaardige verhalen’. Ik heb vandaag de boekjes van Sybrand teruggekregen en ik heb hem ‘Het aangenaamen lektuur’ gegeven en hij heeft mij ‘De oude in het bosch’ gegeven. Ik heb in dat boek alsmede in dit magazijn gelezen, ik heb ‘De oude in het bosch’ van Sybrand al uit, het is een boekje van Fokke Keizer.
Donderdag 31 Maart 1853. Ik heb nu gelezen in ‘Reizen naar vreemde landen’, een boekje dat ik van Sybrand te leen heb, in ‘het magazijn’ en in ‘Gumal en Lina’.
Vrydag 1 April 1853. Ik heb nù gelezen in de ‘Niewe werken der Maatschappij tot nut van het algemeen’ en ‘Gumal en Lina’, het tweede deel heb ik uit en met het derde ben ik begonnen.
Vrijdag 2 April 1853. Ik heb nù ook gelezen in ‘Het bijbelsche almanak voor het jaar 1853’ en ook in ‘Vader Japik’.
Maandag 4 April 1853. Ik heb vanmiddag uit 2 boekjes van Herman Keyser gelezen, gisteren in ‘Het magazyn’ en ‘Gumal en Lina’ en vanavond in twee boekjes van van Sybrand Keyser, een verzenboekje en een boekje met verhalen. Dirk leest er nu ook [in].
Woensdag 6 April 1853. Ik heb gelezen in ‘Het magazijn van 1838’ en in ‘De verlichte jood’ een boekje van Sybrand, dat ik te leen heb, ik heb het uit.
Donderdag 7 April 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘Het magazijn van 1839’. Ik heb Sybrand de boekjes terug gegeven, hij heeft zijn boekje teruggegeven.
Maandag 11 April 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘Het verhaal van den hertog van Ripperda’, in ‘De Vlaardingsche visvangst’ en in ‘De bijbelgeschiedenis’. De beide laatste boekjes zijn van Sybrand. Ik heb ook gelezen gelijk gisteren in ‘de reis naar de Bloksberg’ en in ‘Gumal en Lina’. Ik heb Sybrand vandaag het eerste deel van ‘De geschiedenis der Romeinen’ gegeven.
Donderdag 14 April 1853. Ik heb vandaag vertaald uit een duitsch boekje en gelezen in ‘De traktaatjes’, in ‘De reis van Aleppo naar Jeruzalem’ en in nog een ander boekje.
Dingsdag 19 April 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘De apokryfe boeken’ en uit ‘De romeinsche geschiedenis’, deel twee. Ik heb gelezen in het boek van ‘Judith en het goude aanhangsel’ van het boek Daniel.
Woensdag 20 April 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘De romeinsche geschiedenis’ en in ‘De gevolgen der deugd en der ondeugd’, dit boekje heb ik nù uit.
Donderdag 21 April 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘De romeinsche geschiedenis’ en in ‘De boeken der Muchaben’. Grietje heeft vandaag het boekje van Emelia teruggebragt.
Zaturdag 23 April 1853. Ik heb Sybrand vandaag het IIde deel der ‘Romeinsche geschiedenis’ [geleend]. Ik heb vandaag gelezen in ‘De reizen naar Griekeland’, een dik boek dat Sybrand mij te leen gegeven heeft, ook in ‘Emma of de vrouwelijke Robinson’. Ik heb vandaag de ‘Fabel van de koning der kikvorschen’ vertaald. Ik moet vandaag ‘de toon der moed en der welberadenheid’ lezen.
Woensdag 28 April 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘Het Aangenaam en nuttig lectuur’.
Woensdag 4 Mei 1853. Ik heb vandaag gelezen in Fautwe opstellen en in de Polycarpus.
Dingsdag 10 mei 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘De keur van gedenkwaardige verhalen’ door Engelbert Gerrits. Ik heb vandaag een dubbel kaartje gekregen.
Vrydag 20 mei 1853. Ik heb gisteren op bed gelegen, daar heb ik gelezen uit ‘Niewe bloemen van Nederlandsche dichtkunst’ en uit ‘De oefeningen tot het kunstmatige leven’.
Donderdag 26 mei 1853. Ik heb gelezen in ‘de Album der natuur’ en in ‘Oud Nederland uit de grootste nood gered’ door Blaupot ten Cate.
Zaturdag 28 Mei 1853. Daar las ik de reis van Haafner ‘Te voet door Ceylon’, ik las ook in ‘Het bijbelsch magazijn voor alle standen’.
Maandag 30 Mei 1853. Ik heb gelezen in ‘De aardrijksbeschrijving van Noordholland’.
Vrijdag 9 Junij 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘De regeering van Galba’.
Zaturdag 10 Junij 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘De aleenheersching onder de Keizer Otho’.
Dingsdag 21 Junij 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘De Reis naar de Bloksberg’, in ‘Gumal en Lina’ en in ‘Eenige Levenschetsen’.
Dingsdag 12 July 1853. Ik heb gisteren een niew boek gekregen van ‘Keur van gedenkwaardige taferelen uit de Noord en Zuidnederlandsche geschiedenis’.
Vrijdag 16 July 1853. Ik heb vandaag in ‘De anekdoten van verschillende volken’ gelezen.
Woensdag 21 Julij 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘De natuur en de menschen’.
Dingsdag 2 Augustus. Ik heb vandaag gelezen in ‘De negerhut’ dit boek hebben wij van [boekhandelaar] Honing ter lezing gekregen.
1853 Te leen gegeven aan S. Keizer 8 Augustus M. Stuart ‘Romeinsche geschiedenis’ Deel VII.
Aan T. Koning 7 Augustus ‘Vertellingen van Oom Jakob’.
Aan A. Keizer 9 Augustus ‘Bevrijding van Europa’ Terug X
Zaturdag 3 September 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘Berendoom de Drentsche assessor’ en in ‘De Bloemlezing der Fabelen en vertellingen’ van ….. .
Woensdag 7 September 1853. Bij Tante Obina heb ik gelezen in ‘Het leeskabinet’ en te huis in ‘De levensgeschiedenis van M.A. de Ruiter’ en in de novellen.
Zaturdag 1 October 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘De algemeene oefenschool’.
Zaturdag 19 November 1853. Eergisteren hebben wij ‘De Beeldengalerij’ uit de Bibliotheek van Honing gehaald, ik heb er nu in gelezen.
Donderdag 24 November 1853. Dirk heeft vandaag een boek uit de leesbibliotheek gehaald. Zondag heeft vader een boek van Jan Sipkes te leen gekregen, ik heb het nu uitgelezen.
Vrijdag 25 November 1853. Ik heb nu het Tweede deel van ‘De Beeldengalery’ van Ulysses van Salis uitgelezen, het is zeer mooi.
Maandag 28 November 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘Het verhaal van een reis van een gezantschap naar Thibet’.
Vrijdag 2 December 1853. Ik heb gelezen in het 3de deel van ‘De Beeldengalerij’ het 1ste was doorelkander, het tweede van ‘De reis eener duitsche familie naar Amerika’ en het 3de was van ‘Een reis een levensgeschiedeis van een gemzenjager’ en gedichten.
Donderdag 15 December 1853. Ik heb vandaag gelezen in het weekblad en in een boek over ‘De 15-jarige vrede van 1815 tot 1830’.
Donderdag 29 December 1853. Ik heb vandaag gelezen in een Magazijn. Ik zeg nu verzen op van ‘De bloem der nederlandsche dichters van de 16de, 17de en 18de eeuw’.
Woensdag 4 Januarij 1853 [het is 1854, maar het duurde een tijdje voor Samuel dit zich eigen had gemaakt]. Ik heb vandaag gelezen in ‘Het magazijn van 1842’. Gisteren heeft Monsieur ‘Het magazijn van 1834’ en ‘De tijdwijzer’ teleen gekregen, de tijdwijzer hebben wij terug. Monsieur heeft ons een duitsche Grammatica te leen gegeven.
Donderdag 12 Januarij 1853. Ik heb vandaag gelezen in de Weekbladen van 1802 en in ‘Het nederlansch magazijn van 1842’.
Zondag 15 Januarij 1853. Ik heb vandaag [gelezen] in ‘Het magazijn van 1853’, in ‘Juventa’, in ‘Emma of de vrouwelijke Robinson’ en in ‘Het handboekje der aardrijkskunde van Europa’.
Vrijdag 20 Januarij 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘Mina en Betsy’, ‘Moederschoot’ en in ‘De vaderlandsche Geschiedenis’ van Engel Gerrits.
Vrijdag 27 Januarij 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘Mina en Betsy’ en ‘de Nederlandsche bezittingen in Oost Indie’.
Zaturdag 28 Januarij 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘Een uitstapje naar N. Amerika’. Ik heb ook nog in ‘Het gelukkig Hansje’ gelezen.
Donderdag 1 Februarij 1853. Dirk heeft gisteren ‘De Huisvriend’ en ik ‘De lotgevallen van een marinier’ uit de leesbibliotheek gehaald.
Woensdag 8 Februarij 1854. Ik heb vandaag gelezen in den Huisvriend en in ‘Lamartines reis naar het Oosten’.
Woensdag 15 Februarij 1854. Dirk heeft vandaag ‘De Voorouders’ en ‘De Huisvriend’ uit de bibliotheek gehaald.
Zondag 19 Februarij 1854. Ik heb daar gelezen uit ‘Don Abondeo, de geschiedenis van Albert Doring’, ‘Luimige verhalen’, ‘Vrolijke Verhalen’ en nog een ander boek.
Mandag 27 Maart 1854. Ik heb vandaag gelezen in ‘De reizen van Mirza Aba Thaleb Khan’.
Zaturdag 10 Junij 1854. Ik heb vandaag in ‘De reis na Japan’ en in het Zondagsblad gelezen.
Donderdag 15 Junij 1854. Ik heb vandaag gelezen in ‘De bijzonderheden over Japan’ en uit ‘Het Advertencum’ van Vader.
Zondag 2 Julij 1854. Ik heb vandaag in ‘Karel Bouwmans’ en in ‘Uitreksels van merkwaardige land- en zeereizen’ gelezen.
Donderdag 6 Julij 1854. Ik heb vandaag gelezen in ‘Het dagboek van Jan Herman van Ingen, Kaspar Hauer en Jaap Koom’.
Vrijdag 7 Julij 1854. Ik heb vandaag gelezen in ‘Het dagboek van schuld en onschuld’.
Vrijdag 20 Julij 1854. Ik heb vandaag gelezen in ‘Camera Obscura’.
Dingsdag 24 Julij 1854. Ik heb vandaag gelezen in ‘Die Erzahlen de Mutter’ en in een boekje tegen alle schadelijke en onschadelijke vooroordeelen.
Zondag 20 Augustus 1854. Ik heb vandaag in ‘De bijdragen tot het nut van t Algemeen’ en ‘Het Nederlandsch magazijn’ gelezen.
Dingsdag 5 September 1854. Ik heb gelezen van ‘De hervorming’ en ‘De wereld is een huis’.
Zaturdag 23 Augustus 1854. Ik heb vandaag gelezen in ‘’Het treurspel van Koenradijn en Frederik’ en ‘De algemeene oefenschool’ gelezen.
Zondag 26 November 1854. Ik heb vandaag gelezen in ‘De Huisvriend’ en in ‘Het Museum voor de jeugd’.
Dingsdag 12 December 1854. Ik heb gelezen in ‘De heldendaden der Nederlanders’.
Woensdag 27 December 1854. Ik heb vandaag in ‘De reis van La Martine’ gelezen.
Woensdag 28 Februarij. Ik heb vandaag uit het nut gehaal ‘John Shipps krijgsmansleven’ en ‘Lotgevallen van den landman Kluge’.
Zondag 4 Maart. Ik heb vandaag in “Mijn leven, denken en weten” van Heinrich Zcholle gelezen.
Zondag 18 Februarij. Ik heb Donderdag No 274 ‘Maurits Lijnslager’ en No 375 ‘De huisvriend’ uit het Nut gehaald.
Donderdag 29 maart. Ik heb vandaag het derde deel van ‘Het leven van Maurits Lijnslager’ uit het Nut gehaald.
Vrijdag 13 April. Ik heb in ‘De geschiedenis der kerkhervorming’ gelezen.
Maandag 7 Mei. Ik heb gelezen in ‘De Hedendaagsche Historie van alle Volken’.
Dingsdag 22 Mei 1855. Ik heb bij Ds. Lammers veel gelezen in ‘De almanakken van het schoone en goede’ en hebben er elk een boekje gekregen. Het heeft vandaag ook geregend en gewaaid.


Terug naar de vorige bladzij