Willem Roeper


In de dagboeken van dominee Huizinga

Riet Willig-Visser: ik heb de bijlage aandachtig doorgelezen! Het is best moeilijk om daar de familieleden uit te halen, ik denk dat ze allemaal zo'n beetje familie zijn. Mijn grootvader was Willem Roeper (1880), zijn vader was Pieter W. Roeper (1850) en zijn grootvader Willem Roeper ((1811) . Deze woonde in/bij De Waal en had zussen en broers: Pieter, Kors, Martje, Jan, Jacob, Aagje en Trijntje. Hiervan komen de namen wel voor in jouw document van dominee Huizinga. Dit moet een doopsgezinde dominee zijn geweest.
Mijn oma Roeper heette van haar meisjesnaam Visser (toevallig he) en deze familie kwam uit Oost, zij verdienden de kost met de visserij.
De merklap die in de gang hangt is van haar moeder, Reinoutje Henkes. (1841-1924).
Mijn vader komt uit Friesland, en is in 1920 naar Texel verhuisd met zijn ouders. 

Willem Roeper
Willem Roeper, zoon van Jan Pietersz Roeper (1760-1826 Waal) en Naantje Pietersz Blaauw (1770-1834 Waal). Jan was een zoon van Pieter Jacobsz Roeper en Martje Jans Blaauw. Naantje Blaauw was enig kind van Pieter Jansz Blaauw (xx-1785)en Aagje Kors Bakker (1740-1816)
Willem was geboren in 1811, gestorven op 5-7-1872, zoon van Jan Roeper en Naantje Blaauw. Getrouwd in 1841 met Neeltje Eelman, (1816-1860), dochter van Leendert Arisz Eelman en Grietje Dirks List.
De sterfdatum zoals in de geslechtenboeken vermeld komt niet overeen met de aantekening van dominee Huizinga, die hem 2 maanden later nog sprak. Daarover kwam duidelijkheid via Texel-rootsweb: Volgens zijn overlijdensakte nr 89, dd 5-9-1872, is Willem op die dag 's morgens om 2 uur in Ongeren overleden. Aangevers waren Klaas Geus, aanspreker, en Johannes Gerardus Moojen, bode. Hartelijke groet, Dolf Roeper.

Willem en Neeltje
Hun kinderen waren Jan (1842-) getrouwd met Naantje Roeper ( ), naar Amerika, Grietje (1844-1907) getrouwd met Johannis Hillenius (1841-1891), Leendert (1846-1912) getrouwd met Antje Bruin (1847-1922), Pieter (1850-1911 Dijkmanshuizen) getrouwd met Alida Witte (Ouddorp 1850-1895) en met Catharina Schouten (Amsterdam 1841-1920), Naantje (1856- 1884) getrouwd met Sijbrand Bakker (1854-1888), Willem (1858-1917) getrouwd met Trijntje Boonacker (-)

Dominee Huizinga
13 July 1852. P. Keyser op Zuid Haffel heeft Willem Roeper weer in dienst genomen en zij zorgen trouw voor hem, zoekende hem zoo veel mogelijk op eenen goeden weg te leiden.
Er was iets aan de hand tussen Keyser en Roeper, waardoor de laatste niet met plezier bij Keyser kon blijven werken. Kennnelijk waren er eerder ook problemen.
6 Maart 1853. Des avonds bij Aris Eelman Kievit, aldaar Willem Roeper. Gesproken over de redenen van zijne verwijdering uit het werk van P. Keyser van Zuid Haffel. Ik zoek hem te bewegen derwaarts terug te keeren. Aris zegt dat hij liever voor een dubbeltje minder daags bij Jan en Dirk Bakker werkte dan voor een dubbeltje meer bij P. Keyser, omdat deze altijd zoo veel te bestellen heeft, terwijl die anderen altijd met zijn werk tevreden zijn.

5 Mei 1856. Het blijft zeer koud, zoodat de kagchel die ik hier op de studeerkamer nog stook, mij nog zeer aangenaam is. Elders is hij weggenomen (bij den Heer Bok zoude men hem zaterdagmiddag nog weer plaatsen). Ten gevolge van dien koude is de ontwikkeling in de natuur nog niet sterk.
De schapen eten nog gaarne hooij als hun wat gegeven wordt, doch sommigen, zooals Willem Roeper, hebben zelfs uit gebrek hun rundvee al moeten uitjagen. Het sterven der schapen duurt voort. Klaas Mantje had gister een koe die kalven moest, maar i.p.v. een kalf komen er slechts 2 of 3 emmers water en vervolgens de nageboorte.
Opmerkelijk is het dat er zoo weinig tweelingen onder de lammeren komen. Kuiper die er anders toch een 80 heeft, heeft er nu maar 6. Jacob Roeper slechts 1 of 2 of daaromtrent. Er zijn er die er geen hebben
.

16 July 1857. Des avonds gaan wij nog eens wandelen naar Willem Roeper in Ongeren met het geheele gezin. Wij worden door sterken regen op de terugreis overvallen, zoodat wij bij Jan Eelman moeten schuilen.

21 Maart 1861. De vrouw van Klaas Hendriksz Roeper hier, vraagt weer eenige boeken ter leen. Willem Roeper lijdt des winters altijd de bitterste armoede.

11 Juny 1867. Zeer schoone dag. Wij vandaag naar de vuurtoren met 3 wagens, van Willem Roeper en J.C. Bakker en van Westenberg, met 16 personen. Op het Eijerlandsche Huis vonden wij op vertoon van een billet, dat Westenberg mij vanmorgen bragt, toegang. Wij dronken daar bier, koffij, wijn, aten koek, brood, chinaasappels enz., alle bijdragen van ons, Ter Meulen, Westenberg, Ensing, Heringa.
Lange tijd bragt men in en om de Vuurtoren, om het Eijerlansche Huis, in de duinen door, op de Steng. Het heerlijke weder begunstigde ons. Te 6 uur reden wij af, vertoefden te Cocksdorp en bij Raven. Juriaan en ik bragten de wagen, na eerst Heringa en zuster aan de Waal afgezet te hebben, bij den eigenaar W. Roeper en waren te half 9 te huis, waar wij het geheel gezelschap vonden, dat hier bleef eten, salade enz. Ik zeer vermoeid en lusteloos.

21 September 1869. Huisbezoek met Jakob Koorn met het karretje. Begonnen bij Jan Knol en verder over de Mient. Bij Maarten Koorn zeer gul en gastvrij ontvangen op de koffij. Geëindigd in Ongeren bij Willem Roeper en R. Eelman.

4 September 1872. Des namiddags naar Willem Roeper in Ongeren, wiens krachten zoo zeer vervallen, dat zijn einde (waarnaar hij zeer verlangt) nabij schijnt [Texelse Geslachten geeft als sterfdag 5-7-1872]. Aldaar Cornelis Bremer gesproken. Deze weet nog uit eigen herinnering het een en ander te verhalen van zijn leeftijd van twee jaren, de dood zijns vaders, dat hij op zijn moeders schoot lag enz.

13 Mei 1877. Zondag. De Waal. Vervolgens bij Jan Korsz Roeper, aldaar vrouw en dochter en Klaas Roeper en Grietje Willems Roeper, die ik feliciteerde met haar engagement met Johan Hillenius, wat aanleiding gaf tot uitvoerige en ernstige gesprekken over het Huwelijk en de onmisbaarheid van opregte liefde voor waar geluk.

17 September 1878. Des morgens met L. Eelman uitgereden om huisbezoek te doen (harde wind, des namiddags regen). Begonnen in ‘t Spang bij Willem Roeper.
Deze Willem was de jongste zoon van de eerste. Hij trouwde in 1885 met Trijntje Boonacker, kinderen Frouwtje (1886-1945) en Willem (1889-1988)

Pieter Roeper trouwde in 1877 met Alida Witte uit Ouddorp, dochter van Cornelis Witte en Cornelia Spee. In 1898 hertrouwde hij met Catharina Schouten uit Amsterdam (1841-1920). De kinderen van Pieter en Alida waren Neeltje, Cornelia, Willem, Cornelis, Maarten Jan, Cornelia Klaartje, Pieter en Leendert.
Zijn zoon Willem (1880-1922) trouwde in 1903 met Rennetje Visser (1880-1970), kinderen Willem, Alida Johanna, Pieter, Meindert, Reinoutje, Cornelis, Leendert, Tetje Catharina, Neeltje Cornelia
Tetje trouwde met Wilhelm Visser uit Kollummerland, zoon van Lieuwe Visser en Maria Szepanski, hun dochters zijn Rennetje en Maria.


Terug naar de vorige bladzij