Cornelis van der Ploeg


CORNELIS VAN DER PLOEG

12 maart 1853. Gerrit Dirksz Bakker heeft nog van veel menschen geld te goed. Hij verhaalde hoe hij stond met de oude Cornelis van der Ploeg, en zoo waren er verscheidene aan wie hij geld schoot waarvoor hij dan hypotheek of vee-artikelen ten onderpand verkreeg.

30 maart 1853. Vroeger kwam hier C.van der Ploeg, een ongelukkige man. Het bleek mij weldra dat hij geheel krankzinnig was. Hij kondigde zich aan mij aan als dengeen met wie ik dagelijksch te doen had, als Jezus Christus, die het getuigenis heeft in zichzelven, die God die alles in allen vervult.
Ik had diep medelijden met de ongelukkige, die door velerlei rampspoed als vervolgd eindelijk het regte spoor bijster geworden was. Hij wilde naar Groningen naar zijne familie om wat verzachting voor zijn drukkend leed te zoeken. Ik raadde hem die reis aan, maar tevens werkzaamheid, zocht blijmoedig vertrouwen op God bij hem te wekken, enz. Eindelijk ging hij heen.

29 maart 1855. Over de vlugt van Cornelis van der Ploeg en de verkoop van zijn goed door Gerrit Bakker gesproken.

4 april 1866. Doctor J. Ensing hier sedert 19 maart gelogeerd tot mei, en zal dan zijn gehuurde kamer betrekken.
Cornelis van der Ploeg is zijn eerste patiënt. Fokke Keijser tweede.

6 april 1866. Met Ensing op een togt naar de Koog. Wij gingen eerst bij Cornelis van der Ploeg.

6 april 1867. Met den Heer Ensing op een togt naar de Koog. Wij gingen eerst bij Cornelis van der Ploeg (ziek) daarna bij Klaas Brouwer, vervolgens Neeltje Mulder (kind ziek).

10 december 1870. Cornelis van der Ploeg hier met een brief van Marijtje Buijs uit Amerika. Ik aan haar een uitvoerige brief geschreven dien hij maandag kwam halen.

17 december 1870. Gisteravond Cornelis van der Ploeg hier die gaarne met het voorjaar naar Amerika wil vertrekken naar Marijtje Buijs. Hij is bezig met Engelsch te leeren. Ik leen hem daartoe de Spraakkunst van Van der Pijl.

11 february 1871. Des voormiddags ontvingen wij een pakje van Cocksdorp, zijnde een presentje reukwater en zeep van Marijtje Buijs uit Amerika, met brief (ook voor C. van der Ploeg) wat ons eene aangename verrassing was.

18 april 1871. Geertje Dekker hier om afscheid te nemen voor de reis naar Amerika. Cornelis van der Ploeg, hem het pakje voor Marij meegegeven (en een paar flesschen wijn en sigaren).


Terug naar de vorige bladzij