Kade in de Bleekerij.


Brede sloot
De middelste van de 5 gietsloten was wat breder dan de andere, ruim 4 meter.

Beschoeiing
In eerste instantie vonden we een veenvulling met houten planken in een hoekformatie, aan de westkant open. Wat dieper lag allerlei los hout, een luik, een achtereind van een bootje.
Die grote planken bleken onderdeel van een beschoeiing op een halve meter van de kade, gemaakt van hergebruikt (jut) hout. Dit lijkt een constructie gemaakt door Jan Bos cs, om aan de slootkant een schuurstoep te maken.

Kade
De veenvulling bevond zich hier een meter meer naar het Westen dan de oever van de grote kuil. Bij het rechtsteken van het profiel tegenover dat van de NJBG bleek dat de sloot daar nog doorliep, gevuld met zand. Toen wij dat zand laag voor laag weghaalden vonden wij een kade van plaggen, met in het midden een meerpaal. Onder de plaggen lag een hergebruikte dikke balk. In het zand, dat al kort na 1731 in de sloot gegooid moet zijn, was allerlei rommel. Eronder, tussen de beschoeiing en de kade, lagen stekken, twijnbordjes, een houten klosje en ander bleekersgereedschap.
Die waren dus weggegooid voordat de beschoeiing en het zand waren geplaatst.


Vervoer per boot
De kade lag aan het eind van de weg.
Het ligt voor de hand dat aan de andere kant van het slotensysteem ook zo’n kade is geweest om met het bootje heen te varen, maar dat kan niet meer onderzocht worden, omdat die kant in 2001 is vergraven.

Vervoer per boot was misschien handiger dan met de wagen om het bleekveld heen rijden met de lading. Wellicht werd er eerst een bewerking gedaan op de werf, waarna een andere bewerking aan de andere kant van het bleekveld gebeurde.

Droogberg
Er zouden volgens de detectorlopers daar aan de westkant twee gebouwen zijn geweest, een houten en een stenen. Het muuranker dat aan die kant in de sloot lag wijst zeker op de aanwezigheid van een stenen gebouw.
We denken hierbij ook aan de plaats van de droogberg, die eigenlijk alleen op de duintjes bij het Houten Bakje geweest kan zijn.


Terug naar de vorige bladzij